ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พี่ใหญ่ 12 9.8 มั่นคง เอส.วาย. 0 0 0
2 สปีดคิงส์ 9 9.3 ธนเกียรติ นพเก้า 0 0 0
3 ดราก้อนโฟร์ 4 9.0 บุญชนะ 0 0 0 0
4 มูนแม๊กเน็ท 1 8.12 จตุพล อำนวยชัย 0 0 0
5 อเมริกาโน่ 14 8.11 เลิศชัย กมลรัตน์ 0 0 0
6 ธานอส 10 8.10 โกสินทร์ พิทักษ์ชัย 0 0 0
7 มรกตสยาม 7 8.6 จตุรงค์ ขจรเพชร 0 0 0
8 อาธอส 13 8.6 ธนากร นพเก้า 0 0 0
9 รอยคีน 6 8.4 สันติภาพ รุ่งศุภกฤต 0 0 0
10 คุณสาวิตรี 5 8.3 รุ่งอรุณ 0 0 0 0
11 หนุ่มผาแดง 2 8.1 เพชรนำชัย 0 0 0 0
12 บางรัก 8 8.0 วันมงคล บางกอก 0 0 0
13 วงเดือน 3 9.8 นำศักดิ์ พิเชฐชัย 0 0 0
14 คุณเดช 11 8.7 แสนเก่ง ปุณณ์มณี 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟลอริด้า 10 8.13 สุริยะ ไพบูลย์ชัย 0 0 0
2 อะเซนต์ก้า 3 8.13 แสงรุ้ง ขจรเพชร 0 0 0
3 ทัชทัคเกอร์ 12 8.12 กิตติกร ออร์คิด 0 0 0
4 คุณลุง 14 8.10 แสนเก่ง เอส.วาย. 0 0 0
5 ธันเดอร์สโนว์ 5 8.9 อัครวิน อชิรชัย 0 0 0
6 ริชลี่ป๊อบล่าร์ 13 8.8 จตุพล อชิรชัย 0 0 0
7 มณีมณฑล 7 8.7 สุภา ปุณณ์มณี 0 0 0
8 ขวัญดวงใจ 6 8.5 รุ่งอรุณ 0 0 0 0
9 เรนโบว์ไลท์ 8 8.4 สุบิน บุญชัย 0 0 0
10 ชูเบส 11 8.5 รัฐกิจ ขวัญดี 0 0 0
11 คุณเบญจพร 1 8.1 อัศวิน 0 0 0 0
12 คอนเฟิร์ม 4 8.1 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
13 บางกอก 2 8.6 รัชกร บางกอก 0 0 0
14 ณัฐธนชัย 9 8.4 บุญชนะ สุมนัส 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล ** 13 8.13 วิจิตรกร รุจนเสรี 0 0 0
2 ธัญพรจรัส 7 8.11 อุดมสุข ธัญญาภรณ์ 0 0 0
3 ปทุมวดี 5 8.10 มีชัย โชคปัทมา 0 0 0
4 ต้องทำ 3 8.9 ไม่เข้าแข่ง อรวรรณ 0 0 0
5 เกรทธันเดอร์ 11 8.8 บุญทัน เพชรศิริ 0 0 0
6 กิตตินารี 2 8.8 พรศักดิ์ พลังใจ 0 0 0
7 สะใจ 14 8.7 นำทรัพย์ เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
8 มาดี 9 8.7 แสงรุ้ง เพชรเหนือ 0 0 0
9 ซูการ์ซูการ์ 12 8.6 สุริน เพชรเหนือ 0 0 0
10 แอลพีไฟล์ 10 8.4 วันมงคล 0 0 0 0
11 รีโมท 8 8.3 โกสินทร์ ประชาชอบ 0 0 0
12 แอนนา 4 8.2 ขุนทัพ ชบาทิพย์ 0 0 0
13 เลดี้ธงชัย 6 8.0 สันติภาพ ไทยรุ่งเรือง 0 0 0
14 ได้ฤกษ์ 1 8.0 ปพน เจริญกรุง 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟินาเล่ 1 8.13 จิรกิตติ์ ศรีตาปี 0 0 0
2 หงส์ชนะชัย 13 8.13 อชิรชัย ชนะชัย 0 0 0
3 สาวเยาวราช ** 2 8.11 ชิรากรณ์ มงคลเกียรติยศ 0 0 0
4 ทรัพย์มณี ** 8 8.10 ดนุชา ทิพย์วารี 0 0 0
5 ดวงใจพี่ 5 8.9 รุ่งอรุณ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
6 เรดไวน์ 10 8.8 ธนเกียรติ นพเก้า 0 0 0
7 เทลสตาร์ 4 8.7 เพิ่มทรัพย์ ลดาวัลย์ 0 0 0
8 ดวงเด่น 14 8.5 พลังชัย 0 0 0 0
9 กัตติกา 12 8.4 จิต ทิพย์วารี 0 0 0
10 มหาเมฆ 3 8.4 นิธิกร ดามพวรรณ 0 0 0
11 อมาโด้ 9 8.3 รัชโรธร ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
12 เก้าชนะชัย 6 8.1 เพชรนำชัย ชนะชัย 0 0 0
13 ไอโทลยู 11 8.1 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0 0
14 ซิตี้ออฟดรีม 7 8.1 วิจิตรกร งามกุลสิงห์ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ก สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กัปตันโจ 12 8.13 บุญชนะ รุ่งโรจน์ 0 0 0
2 ฟ้ายั่งยืน 11 8.13 สุภา นภเสถียร 0 0 0
3 จัสท์ฟอร์ยู 4 8.12 ธนเกีนร นพเก้า 0 0 0
4 ฟ๊อกซ์แดนซ์ 1 8.11 แสงรุ้ง รุ่งโรจน์ 0 0 0
5 เวียดนามบอย 8 8.10 กอบการ ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
6 บลูไอซ์ 3 8.10 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0 0
7 โนเวมเบอร์ ** 7 8.10 อุดมสุข นพเก้า 0 0 0
8 พร้อมแพรวพราว 9 8.10 จอมแก่น รุ้งกินน้ำ 0 0 0
9 คุณสมใจ 13 8.9 รัฐกร สายสัมพันธ์ 0 0 0
10 คุณหลาน 6 8.8 แสนเก่ง วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
11 ดวงศิริพร 10 8.7 วิชิต ภพเดชา 0 0 0
12 ดับเบิ้ลโฟร์ 2 8.7 วันมงคล 0 0 0 0
13 ด้วยใจภักดี 5 8.7 อนันต์ นพชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ข สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เฮง-เฮง 9 8.11 จิรกิตติ์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
2 ซูลูบอย 2 8.7 รัฐกร นพเก้า 0 0 0
3 ชาลี ** 1 8.7 บุญชนะ นพเก้า 0 0 0
4 หนุ่มเยาวราช 11 8.6 ชิรากรณ์ มงคลเกียรติยศ 0 0 0
5 คุณภูผา 11 8.6 อัครวิน สุมนัส 0 0 0
6 ดัสตี้ซอง 5 8.4 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0 0
7 ละอองดาว 12 8.4 เพชรนำชัย 0 0 0 0
8 ซาบซึ้ง 6 8.4 สุภา เจริญกรุง 0 0 0
9 โซล์ลิม่า 8 8.3 รัชโยธร ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
10 เดิมพัน 13 8.2 แสงรุ้ง รุ่งศุภกฤต 0 0 0
11 พายุ 4 8.2 อุดมสุข นพรัตน์ 0 0 0
12 น้ำแข็ง 10 8.2 ปพน เปรมพิชิต 0 0 0
13 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 3 8.1 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ทองประกาย 2 8.13 ชาญศึก นพเก้า 0 0 0
2 ฟูลเฟลเวอร์ 5 8.12 รัฐกร รัตนพร 0 0 0
3 ซิมพลีจีเนียส 4 8.10 วิชิต 0 0 0 0
4 มาแรง 8 8.9 จิรกิตติ์ ชนะชัย 0 0 0
5 จอมชนะชัย 13 8.8 สุริยะ ชนะชัย 0 0 0
6 ดูมายเบสท์ 10 8.7 สมชาติ 0 0 0 0
7 พอลล่าพอลล่า 12 8.7 แสงรุ้ง 0 0 0 0
8 เว็นดี้ 3 8.7 ธนากร นพเก้า 0 0 0
9 ความสุข 1 8.5 สุบิน พร้อมพงษ์ 0 0 0
10 เยลโล่สโตน 7 8.4 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0 0
11 อินทัช 11 8.4 วันมงคล พร้อมพงษ์ 0 0 0
12 ขวัญใจน้องเต้ย 6 8.2 นำศักดิ์ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
13 แฮปปี้มันนี่ 14 8.1 แสนเก่ง ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
14 โกลเด้นแกล 9 8.0 อชิรชัย ทิพย์พิมาย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อุดมเกรียงไกร 10 8.12 วิจิตรกร ทิพย์วารี 0 0 0
2 แพรไหม 2 8.12 มั่นคง 0 0 0 0
3 เอกมงคล 14 8.11 ชาญศึก เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
4 ไบร์อัน 7 8.11 ขุนทัพ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
5 เพชรสุวรรณ 12 8.10 สมชาติ ราชปรารภ 0 0 0
6 ก้องภพ 5 8.7 บัวขาว 0 0 0 0
7 ฟ๊อกซี่เกล 9 8.7 บุญชนะ นพเก้า 0 0 0
8 ดาตาญัง 4 8.5 อุดมสุข นพเก้า 0 0 0
9 ออนเดอะรัน 11 8.5 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0 0
10 ค๊อฟฟี่ 8 8.4 ปพน เปรมพิชิต 0 0 0
11 แวววารี 13 8.2 กอบการ ทิพย์วารี 0 0 0
12 ใจต้องมี 3 8.2 พลังชัย อรวรรณ 0 0 0
13 พลอยจรัส 1 8.1 รัชโยธร บุญชัย 0 0 0
14 คูณกำไร 6 8.0 อนุชาติ ไทยรุ่งเรือง 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เพียวรัน 12 8.13 บุญทัน ศรีสมาน 0 0 0
2 โฉมยง 7 8.13 สุภา 0 0 0 0
3 ซุปเปอร์เพาเวอร์ 8 8.13 อัศวิน ขจรเพชร 0 0 0
4 ฟิวเจอร์เวิร์ล 4 8.13 อนุชาติ ศักดิ์วรา 0 0 0
5 กรีนแองเจิ้ล ** 3 8.12 ปฐม ราชปรารภ 0 0 0
6 แม็คมานามาน 10 8.11 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0 0
7 เกรทฮาร์ท 9 8.7 ชาญศึก ขจรเดช 0 0 0
8 มนชิต ** 14 8.7 รัชโยธร บุญชัย 0 0 0
9 โกอิ้งกรีน 5 8.7 จตุพล ปิยะอาชา 0 0 0
10 หัวแก้วหัวแหวน ** 1 8.6 วิชิต 0 0 0 0
11 ดวงราณี 2 8.5 ชิรากรณ์ พงษ์ประภา 0 0 0
12 ฟ้าเงิน 6 8.4 อชิรชัย พร้อมพงษ์ 0 0 0
13 คุณเบญญาภา 13 8.3 ฤทธิชัย สุมนัส 0 0 0
14 กานต์มณี 11 8.0 สหรัฐ สถานีพ่อม้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น เมเด้น สนาม2 แข่ง 23-03-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เซียนวีนัส 12 8.0 +1/4 วิชิต ขวัญดี 0 0 0
2 เอกปรัชญา 13 8.0 จอมแก่น มหาชัย 0 0 0
3 เลิศอุดม 5 8.0 -1 3/4 วิจิตกร ทิพย์วารี 0 0 0
4 ดานิก้า 7 8.0 ปิยะวัฒน์ สุภาพบุรุษ 0 0 0
5 ไมท์ตี้เบนจี้ 9 8.0 +3/4 แสงรุ้ง ซีฮอร์ค 0 0 0
6 ออเจ้า 10 8.0 ประมุข ไพบูลย์ชัย 0 0 0
7 โกลเด้นไวล์แคท 14 8.0 +2 1/2 จิรกิตติ์ ทิพย์พิมาย 0 0 0
8 ซิสเตอร์ฮุค 4 8.0 +1/2 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0 0
9 ผึ้งทอง 11 8.0 +3 1/4 พลังชัย มงกุฎชัย 0 0 0
10 มณีแดง 8 8.0 อัศวิน ขวัญดี 0 0 0
11 ลาเต้ 1 8.0 นำทรัพย์ กมลรัตน์ 0 0 0
12 เลิศมังกร 3 8.0 +6 1/4 นำศักดิ์ 0 0 0 0
13 สาวบางสมัคร 2 8.0 +6 ฤทธิชัย รุ่งรังษี 0 0 0