ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 มูนแม๊กเน็ท 10 9..4 กอบการ อำนวยชัย 0 0
2 ชินคันเซ็น 14 9.3 มั่นคง จักรพงษ์ 0 0
3 ธันเดอร์สโนว์ 11 9.0 อัครวิน มงคลชัย 0 0
4 ดราก้อนโฟร์ 9 8.10 รณชัย แอล.พี.ดี. 0 0
5 สปีดคิงส์ 6 8.9 ธนากร นพเก้า 0 0
6 อเมริกาโน่ 5 8.7. โคราช กมลรัตน์ 0 0
7 มณีมณฑล 13 8.5 วิษณุกรณ์ ปุณณ์มณี 0 0
8 คุณอภิรัฐ 12 8.4 แสงรุ้ง ขวัญดี 0 0
9 คุณเดช 1 8.2 ทินภัทร ปุณณ์มณี 0 0
10 อาธอส 8 8.2 อัศวิน นพเก้า 0 0
11 หนุ่มผาแดง 4 8.1 คงกระพัน บี.เอส.พี. 0 0
12 มาดี 3 8.1 ปพน เพชรเหนือ 0 0
13 รอยคีน 2 8.0 โชคศรีนิล ชนะชัย 0 0
14 ทิงเคอร์เบลล์ 7 8.7 วิชิต ศักดิ์วรา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงลำดวน 11 8.12 ยิ่งเจริญ ภพเดชา 0 0
2 กุสาวดี 12 8.11 ขุนทัพ ไกรทิพย์ 0 0
3 บางรัก 7 8.10 วันมงคล บางกอก 0 0
4 ยอดขุนพล 14 8.9 วิษณุกรณ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
5 คุณลุง 13 8.9 แสนเก่ง เอส.วาย. 0 0
6 เวลคัมสปีด 2 8.8 มั่นคง 0 0 0
7 คุณปู่ 10 8.8 ทินภัทร เอส.วาย. 0 0
8 กาญจงมา ** 5 8.7 กิตติทรรษน์ ดาวอยุธยา 0 0
9 คุณธัญ 8 8.6 แสงรุ้ง วงศ์ข้าหลวง 0 0
10 ธัณพศวัต ** 4 8.5 พิชิตสิงห์ รุ่งโรจน์ 0 0
11 ชูเบส 3 8.2 อุดมสุข พลังอาชาฯ 0 0
12 จอร์เจียรัน 1 8.2 ปิยะวัฒน์ รุ่งโรจน์ 0 0
13 คุณคเชนทร์ 6 8.2 ไม่เข้าแข่ง มงคลเกียรติยศ 0 0
14 ดราก้อนบัดดี้ ** 9 8.1 โคราช อชิรชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เรนโบว์ไลท์ 2 8.13 อริย์ธัท บุญชัย 0 0
2 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 12 8.13 วิจิตรกร 0 0 0
3 คอนเฟิร์ม ** 13 8.10 ประมุข 0 0 0
4 ไอโทลยู 5 8.9 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0
5 รีโมท 10 8.9 กอยการ ประชาชอบ 0 0
6 ธัญพรจรัส ** 6 8.7 อุดมสุข ธัญญาภรณ์ 0 0
7 เลิฟธันเดอร์ 9 8.7 ปีใหม่ นพเก้า 0 0
8 ฟ้ายั่งยืน 1 8.6 จตุพล นภเสถียร 0 0
9 แซนธาลี 14 8.5 แสงรุ้ง 0 0 0
10 เกรทธันเดอร์ 3 8.4 วันมงคล นพเก้า 0 0
11 ซูการ์ซูการ์ 11 8.1 สหรัฐ เพชรเหนือ 0 0
12 ซาบซึ้ง 8 8.1 ปพน เจริญกรุง 0 0
13 โอนลี่สมายล์ 4 8.0 พลังชัย วี.พี.พี. 0 0
14 วิมลมณี ** 7 8.13 คงกระพัน 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดีวัน 14 8.13 อริย์ธัท อชิรชัย 0 0
2 ปทุมวัน 4 8.12 ไม่เข้าแข่ง เปรมพิชิต 0 0
3 มหาเมฆ 1 8.12 ไม่เข้าแข่ง ดามพวรรณ 0 0
4 จอมนรี 7 8.10 แสงรุ้ง เพชรเหนือ 0 0
5 ทรัพย์มณี 6 8.10 กอบการ ทิพย์วารี 0 0
6 ได้ฤกษ์ 2 8.10 ปพน เจริญกรุง 0 0
7 ไฟร์บอล 10 8.9 วิชิต ศักดิ์วรา 0 0
8 สกิ๊ตเตอร์ 3 8.8 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
9 สาวเยาวราช 11 8.7 ชิรากรณ์ มงคลเกียรติยศ 0 0
10 เรดไวน์ 5 8.4 วิษณุกรณ์ นพเก้า 0 0
11 อมาโด้ ** 13 8.3 โชคศรีนิล ภรณ์ประเสริฐ 0 0
12 เทลสตาร์ ** 12 8.3 พิชิตสิงห์ ลดาวัลย์ 0 0
13 ปัญญาโชติ 9 8.1 นำทรัพย์ บี.เอส.พี. 0 0
14 คุณยาย 8 8.0 ทินภัทร เอส.วาย. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ก สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ปภาวินท์ 11 8.13 กอบการ สุมนัส 0 0
2 สุวิจักขณ์ ** 3 8.12 แสนยากร ลดาวัลย์ 0 0
3 อินทัช 1 8.12 สันติภาพ พร้อมพงษ์ 0 0
4 มงคลสหชัย 7 8.11 รณชัย พี.เค. 0 0
5 ซิตี้ออฟดรีม 2 8.11 พลังชัย งามกุลสิงห์ 0 0
6 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 4 8.10 อมรฤทธิ์ แอล.พี.ดี. 0 0
7 โนเวมเบอร์ 12 8.10 อุดมสุข ที.เอ็ม. 0 0
8 กัตติกา 5 8.10 วิจิตรกร ทิพย์วารี 0 0
9 เลิฟแดนนี่ 8 8.9 จิต รุจนเสรี 0 0
10 จัสท์ฟอร์ยู 14 8.8 ธนเกียรติ นพเก้า 0 0
11 ขวัญสุรีย์ 6 8.7 วันมงคล ศรีตาปี 0 0
12 เอกปรัชญา 13 8.6 จอมแก่น มหาชัย 0 0
13 นิลอุบล 9 8.6 ชาญศึก ที.เอ็ม. 0 0
14 กัปตันโจ 10 8.5 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ข สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณภูผา 7 8.13 อัครวิน สุมนัส 0 0
2 เพชรคุณกาญ 2 8.4 อริย์ธัท ศรีตาปี 0 0
3 ซูลูบอย ** 14 8.3 แสงรุ้ง รุ่งศุภกฤต 0 0
4 ดัสตี้ซอง ** 13 8.3 ปิยวัฒน์ ลดาวัลย์ 0 0
5 ทองประกาย ** 6 8.3 ขุนทัพ ที.เอ็ม. 0 0
6 ชาลี ** 5 8.3 ธนเกียรติ นพเก้า 0 0
7 ช๊อกกิ้งบลู ** 12 8.3 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
8 ภิภัทรพงษ์ ** 4 8.3 เพิ่มทรัพย์ ลดาวัลย์ 0 0
9 ดวงศิริพร ** 11 8.2 อมรฤทธิ์ ภพเดชา 0 0
10 หนุ่มเยาวราช 1 8.2 จตุพล มงคลเกียรติยศ 0 0
11 ลาเต้ 10 8.2 โคราช กมลรัตน์ 0 0
12 เว็นดี้ ** 8 8.1 ธนากร นพเก้า 0 0
13 คุณสมใจ 9 8.1 อิทธิศักดิ์ สายสัมพันธ์ 0 0
14 คุณหลาน ** 3 8.0 ทินภัทร วงศ์ข้าหลวง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เฮกเตอร์ 13 8.13 โกสินทร์ ฉัตรเทพ 0 0
2 ทรัพย์พรชัย 3 8.12 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
3 เดิมพัน 6 8.12 รัฐกร 0 0 0
4 ค๊อฟฟี่ 11 8.12 บุญทัน เปรมพิชิต 0 0
5 พายุ 7 8.12 ชาญศึก นพรัตน์ 0 0
6 มอคค่า 14 8.12 โกสินทร์ กมลรัตน์ 0 0
7 ฟรีแลนซ์ 8 8.11 ปพน เจริญกรุง 0 0
8 เฟี้ยวฟ้าว 1 8.10 ณัฐวัฒน์ จตุจักร 0 0
9 สุภาวดี 10 8.10 ชโนทัย พญาไม้ 0 0
10 ใจต้องมี 4 8.9 พลังชัย อรวรรณ 0 0
11 เซียนซัน ** 2 8.9 ณัฐภูมิ มหาชัย 0 0
12 โกลเด้นไวล์แคท 5 8.8 สุริยะ ชนะชัย 0 0
13 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 9 8.7 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0
14 โชคดี ** 12 8.2 วันมงคล แอล.พี.ดี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 น้ำแข็ง 9 8.12 บุญทัน เปรมพิชิต 0 0
2 ฟูลเฟลเวอร์ ** 14 8.7 ชโนทัย รัตนพร 0 0
3 มาแรง 4 8.5 รัฐกิจ ชนะชัย 0 0
4 พลอยจรัส 12 8.5 มั่นคง บุญชัย 0 0
5 ดูมายเบสท์ ** 13 8.3 อชิระชัย อาร์.เอฟ 0 0
6 พอลล่าพอลล่า 10 8.3 พลังชัย วี.พี.พี. 0 0
7 เยลโล่สโตน 3 8.3 วิชิต รุ่งโรจน์ 0 0
8 ดานิก้า ** 1 8.3 ปิยะวัฒน์ สุภาพบุรุษ 0 0
9 หนูลิตเติ้ล 8 8.3 อัศวิน จิดาภา 0 0
10 บัฟฟาโรบิล 2 8.2 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0
11 เอกมงคล 6 8.1 พิชิตสิงห์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
12 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 11 8.1 โชคศรีนิล ขจรเพชร 0 0
13 ดวงกมลเพลส ** 7 8.0 วันมงคล บี.เอส.พี. 0 0
14 เอ็นเจเกิร์ล ** 5 8.8 รณชัย แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โฉมยง ** 6 8.12 รณชัย แอล.พี.ดี. 0 0
2 อุดมเกรียงไกร 7 8.12 วิจิตรกร ทิพย์วารี 0 0
3 หยกชนะชัย 9 8.10 โชคศรีนิล ชนะชัย 0 0
4 ชีส์อะเดวิล ** 10 8.8 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
5 คิสแอนด์รัน 4 8.7 อริย์ธัท พร้อมพงษ์ 0 0
6 คุณหนุ่ย 1 8.7 ณัฐวัฒน์ จักรพงษ์ 0 0
7 อาจินอร์ ** 8 8.5 นำทรัพย์ พิทักษ์ชัย 0 0
8 อาชัญ 14 8.5 วิษณุกรณ์ ปุณณ์มณี 0 0
9 กรีนฟิลด์ 11 8.5 วิชิต ม้าบิน 0 0
10 ซิสเตอร์ฮุค 5 8.4 เพิ่มทรัพย์ ลดาวัลย์ 0 0
11 สาวนาวี 2 8.3 ชโนทัย รัตนพร 0 0
12 ดาตาญัง ** 3 8.1 อุดมสุข นพเก้า 0 0
13 บอนนิต้า 13 8.0 ประมุข ไพบูลย์ชัย 0 0
14 บัดดี้บัดดี้ ** 12 8.0 วันมงคล สิริอนงค์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 21-04-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ก้องภพ ** 13 8.13 พลังชัย อาร์.เอฟ 0 0
2 บิ๊กบราเทอร์ 1 8.13 แสงรุ้ง เพชรเหนือ 0 0
3 จูเลีย ** 14 8.13 กิตติกร ดำรงชัย 0 0
4 แฟรี่เทล 4 8.12 -3 บัวขาว ม้าบิน 0 0
5 ไลท์นิ่งฟาส์ท ** 7 8.11 กอบการ รัตนพร 0 0
6 แม็คมานามาน 5 8.11 ปิยะวัฒน์ สุภาพบุรุษ 0 0
7 อริญชย์ ** 10 8.10 บุญเยี่ยม เค.ที. 0 0
8 โอโลปา ** 3 8.10 ดนุชา สุมนัส 0 0
9 ออมสิน 9 8.9 ฤทธิชัย รุ่งรังษี 0 0
10 เพียวรัน 11 8.9 -3 จอมแก่น ศรีสมาน 0 0
11 กรีนแองเจิ้ล 2 8.8 -3 ปฐม ราชปรารภ 0 0
12 เกรทฮาร์ท 12 8.6 ชาญศึก ขจรเดช 0 0
13 หัวแก้วหัวแหวน 6 8.2 วิชิต เค.ที. 0 0
14 ฟ้าเงิน 8 8.0 +3/4 โชคศรีนิล พร้อมพงษ์ 0 0