ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ธานอส 10 61.5 ชาญศึก พิทักษ์ชัย 0 0
2 พี่ใหญ่ 8 59.0 คงกระพัน เอส.วาย. 0 0
3 คุณธัญ 2 56.5 จุฑาเทพ วงศ์ข้าหลวง 0 0
4 หนุ่มผาแดง 7 56.0 สุภา บี.เอส.พี. 0 0
5 ชินคันเซ็น 6 56.0 รุ่งอรุณ จักรพงษ์ 0 0
6 ดราก้อนโฟร์ 1 54.5 สันติภาพ แอล.พี.ดี. 0 0
7 เวลคัมสปีด 9 54.0 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
8 ดราก้อนบัดดี้ ** 5 54.0 แสงรุ้ง อชิรชัย 0 0
9 ควีนออฟเดอะไนท์ 11 53.5 ชินวุฒิ 0 0 0
10 จัสท์วัน 4 52.0 กาเซ็ม นพเก้า 0 0
11 คุณอภิรัฐ 3 56.0 เอกอนันต์ ขวัญดี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อมาโด้ ** 13 57.5 โชคศรีนิล ภรณ์ประเสริฐ 0 0
2 ไฟร์บอล 4 56.5 ยุทธภูมิ ศักดิ์วรา 0 0
3 กิตติเทพ 2 56.5 วังชัย พลังใจ 0 0
4 จอร์เจียรัน 9 56.0 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0
5 กาแฟ 12 55.5 โกสินทร์ ชบาทิพย์ 0 0
6 บุญญานนท์ 10 55.5 นำทรัพย์ บี.เอส.พี. 0 0
7 ไอโทลยู 15 54.5 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0
8 กาญจงมา ** 3 54.5 วิชิต ดาวอยุธยา 0 0
9 เฮง-เฮง 8 54.0 จิรกิตติ์ ลดาวัลย์ 0 0
10 คุณเบญจพร ** 1 53.5 +0.5 สัันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
11 ม้าทอง 5 53.5 วิษณุกรณ์ พลอยศักดา 0 0
12 มงคลสหชัย 11 53.0 รณชัย พี.เค. 0 0
13 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 6 52.0 วันมงคล แอล.พี.ดี. 0 0
14 แอนนา 7 51.5 อัศวิน ชบาทิพย์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วัชรทรัพย์ ** 1 57.5 มั่นคง ศุภผล 0 0
2 วัลเล่ย์ครีก 9 56.5 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0
3 ดวงใจพี่ ** 11 56.5 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
4 สกิ๊ตเตอร์ 5 56.0 พิชิตสิงห์ รุ่งโรจน์ 0 0
5 ดาวินชี่ 14 55.5 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
6 ทับทิมมณี 2 54.0 +0.5 กิตติกร เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
7 ซาบซึ้ง 10 53.5 สุภา เจริญกรุง 0 0
8 ไอแอมว็อทไอแอม ** 3 53.5 +2.5 พระจันทร์ฉาย 0 0 0
9 จอมนรี 13 53.0 โชคศรีนิล เพชรเหนือ 0 0
10 มอคค่า 12 53.0 ชโนทัย กมลรัตน์ 0 0
11 เรดไวน์ 7 52.5 ขุนทัพ นพเก้า 0 0
12 ดวงศิริพร ** 4 51.5 +1.5 อมรฤทธิ์ ภพเดชา 0 0
13 ปภาวินท์ 6 51.5 +1.5 ศุภากร สุมนัส 0 0
14 ทรัพย์มณี 8 51.5 +3.5 กอบการ ทิพย์วารี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กัตติกา ** 6 57.5 กอบการ ทิพย์วารี 0 0
2 เฟี้ยวฟ้าว 2 57.0 นำศักดิ์ จตุจักร 0 0
3 พอลคอนเนลลี่ 7 57.0 แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
4 กฤษณ์นิตา ** 13 57.0 มั่นคง อำนวยชัย 0 0
5 มาแรง 8 56.5 รัฐกิจ ชนะชัย 0 0
6 สาวเยาวราช 11 56.5 ชิรากรณ์ มงคลเกียรติยศ 0 0
7 เซย์อะเกน 4 56.0 แสนยากร รุ่งโรจน์ 0 0
8 เลิฟแดนนี่ 9 54.0 +1.0 วังชัย รุจนเสรี 0 0
9 เก้าชนะชัย ** 12 52.0 +1.5 สุริยะ ชนะชัย 0 0
10 ซิตี้ออฟดรีม 3 52.0 +2.0 อุดมสุข งามกุลสิงห์ 0 0
11 ชาลี ** 14 52.0 ธนากร นพเก้า 0 0
12 ภิภัทรพงษ์ ** 1 52.0 อนุวัฒน์ ลดาวัลย์ 0 0
13 ขวัญสุรีย์ 10 51.5 วันมงคล ศรีตาปี 0 0
14 สุภาวดี 5 51.5 +0.5 ชโนทัย พญาไม้ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณหลาน ** 10 57.5 จุฑาเทพ วงศ์ข้าหลวง 0 0
2 โนเวมเบอร์ 8 57.5 ยุทธภูมิ ที.เอ็ม. 0 0
3 กัปตันโจ 1 57.0 แสนยากร รุ่งโรจน์ 0 0
4 โกลเด้นไวล์แคท ** 13 56.5 วงษกรณ์ ชนะชัย 0 0
5 เว็นดี้ ** 4 56.0 อัศวิน นพเก้า 0 0
6 ม้ามงคลชัย ** 14 56.0 วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
7 พายุ 3 56.0 ขุนทัพ นพรัตน์ 0 0
8 ไบร์อัน 2 55.0 แสงรุ้ง เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
9 ดัสตี้ซอง ** 7 54.5 จิรกิตติ์ ลดาวัลย์ 0 0
10 เพชรคุณกาญ 6 54.5 อริย์ธัท ศรีตาปี 0 0
11 น้ำแข็ง 12 54.5 ปพน 0 0 0
12 ทรัพย์พรชัย 11 54.0 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
13 พอลล่าพอลล่า 5 54.0 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0
14 หนุ่มเยาวราช ** 9 53.5 ชิรากรณ์ มงคลเกียรติยศ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อัครเทวี 8 56.0 วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
2 จัสท์ฟอร์ยู 13 55.0 อัศวิน นพเก้า 0 0
3 ทองประกาย ** 2 54.5 ยุทธภูมิ ที.เอ็ม. 0 0
4 ช๊อกกิ้งบลู ** 11 54.5 เพิ่มทรรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0
5 รักเอย 6 54.5 พิชิตสิงห์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
6 คีรีหลวง 12 54.0 +2 พระจันทร์ฉาย วี.พี.พี. 0 0
7 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 5 53.5 จัตุรงค์ ขจรเพชร 0 0
8 บลอสซั่มไทม์ ** 9 53.5 ธนเกียรติ ขวัญดี 0 0
9 แวววารี ** 10 53.0 ศุภากร ทิพย์วารี 0 0
10 เอ็นเจเกิร์ล ** 4 52.0 ปีใหม่ แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
11 ฟรีแลนซ์ 3 52.0 ปพน เจริญกรุง 0 0
12 ชีส์อะเดวิล ** 14 51.5 อนุวัฒน์ รุ่งโรจน์ 0 0
13 ดานิก้า ** 7 51.5 ปิยะวัฒน์ สุภาพบุรุษ 0 0
14 เวลฟาส์ท 1 51.5 นำทรัพย์ เจ.เค.ฟาร์ม 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ขวัญใจน้องเต้ย ** 13 57.0 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
2 ดวงกมลเพลส ** 2 57.0 จตุพล แอล.พี.ดี. 0 0
3 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 11 56.0 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0
4 รัศมีอัมพร 12 56.0 รุ่งอรุณ จักรพงษ์ 0 0
5 หนูลิตเติ้ล 1 56.0 -1.0 อชิรไชย จิดาภา 0 0
6 พลอยจรัส ** 7 55.5 +0.5 มั่นคง บุญชัย 0 0
7 น้องวายุ ** 5 55.5 ศุภากร บุคคโล 0 0
8 แม๊กวิน 8 55.5 อัศวิน นพเก้า 0 0
9 เพียงพอ 6 55.0 สุริยะ ขวัญดี 0 0
10 เยลโล่สโตน 4 54.5 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
11 ความสุข 3 54.5 สุบิน พร้อมพงษ์ 0 0
12 ไทนี่สตาร์ 10 54.5 กิตติกร ลดาวัลย์ 0 0
13 เหนือแสง ** 9 54.5 +1.5 บุญทัน ลักกี้ฟาร์ม 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 บัฟฟาโรบิล 13 54.0 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
2 อุดมเกรียงไกร 2 54.0 +1 กอบการ ทิพย์วารี 0 0
3 เพชรประกาย 10 54.0 โชคศรีนิล ขจรเพชร 0 0
4 คิสแอนด์รัน ** 3 53.5 สุภา พร้อมพงษ์ 0 0
5 เพียวรัน 12 53.5 +2.5 บุญทัน ศรีสมาน 0 0
6 กิจจานนท์ 5 53.5 +2 จตุพล 0 0 0
7 โกอิ้งกรีน ** 6 53.5 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0
8 ดีเลิศ ** 11 53.5 สุรินทร์ชัย สถานีพ่อม้า 0 0
9 ฟ้าเงิน 1 52.5 +1.5 อชิรไชย พร้อมพงษ์ 0 0
10 ชิคคาเบลล่า 4 52.5 แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
11 โฉมยง ** 9 52.0 วันมงคล แอล.พี.ดี. 0 0
12 เรดโรบิ้น 8 52.0 ขุนทัพ นพเก้า 0 0
13 เพชรสุวรรณ ** 7 51.5 วิชิต ราชปรารภ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดาตาญัง ** 4 57.5 ยุทธภูมิ นพเก้า 0 0
2 จูเลีย ** 11 57.0 กิตติกร รุ่งโรจน์ 0 0
3 ขวัญเกล้า ** 2 56.5 มั่นคง บุญชัย 0 0
4 วิเศษลักษณ์ 6 56.0 เพิ่มทรัพย์ มงคลไพบูลย์ 0 0
5 ซิสเตอร์ฮุค 7 56.0 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0
6 ดั่งจันทร์ 14 56.0 ธัญญะ นายสาธิต 0 0
7 แฟรี่เทล 1 56.0 จตุพล ม้าบิน 0 0
8 ฟ๊อกซี่เกล 13 55.5 ธนากร นพเก้า 0 0
9 โอโลปา ** 5 55.5 ดนุชา สุมนัส 0 0
10 ออมสิน 9 54.5 แสงรุ้ง รุ่งรังษี 0 0
11 บิ๊กบราเทอร์ 8 54.5 สุรินทร์ชัย เพชรเหนือ 0 0
12 เซียนวีนัส 3 53.5 ชินวุฒิ มหาชัย 0 0
13 คูณกำไร ** 12 53.0 ธนเกียรติ ไทยรุ่งเรือง 0 0
14 บอนนิต้า 10 51.5 ประมุข ไพบูลย์ชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 16-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เบสท์วัน 7 51.5 แสงรุ้ง รุ่งรังษี 0 0
2 ท่าฉลอม 13 51.5 ชินวุฒิ ภรณ์ประเสริฐ 0 0
3 แคปตั้น 1 51.5 วันมงคล ภรณ์ประเสริฐ 0 0
4 น้ำเงินศรทอง 14 51.5 +1.5 สุภา นภเสถียร 0 0
5 วิเศษกังวาล 10 51.5 +1.5 จุฑาเทพ คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
6 สาวบางสมัคร ** 5 51.5 +0.5 คฑาชัย รุ่งรังษี 0 0
7 เลิศอุดม 4 51.5 พรศักดิ์ ทิพย์วารี 0 0
8 ออเจ้า 9 51.5 นำทรัพย์ ไพบูลย์ชัย 0 0
9 ดวงฤทธิ์ 2 51.5 วิชิต ภพเดชา 0 0
10 สาวอ่างทอง ** 11 51.5 อัศวิน ดาราชัย 0 0
11 เพชรเหนือ 3 51.5 +3.5 จตุพล เพชรเหนือ 0 0
12 เลิศมังกร 12 51.5 +0.5 สันติภาพ แอล.พี.ดี. 0 0
13 ดุสิต 8 51.5 +2.5 นำศักดิ์ เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
14 สาวแอลเอ 6 51.5 วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0