ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พี่ใหญ่ 3 61.0 คงกระพัน เอส.วาย. 0 0
2 ธานอส 7 59.5 ชาญศึก นพรัตน์ 0 0
3 ธันเดอร์สโนว์ 10 59.0 เลิศชัย อชิรชัย 0 0
4 เจ้าขวัญ 8 57.5 วิษณุกรณ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
5 ชินคันเซ็น 9 57.0 กาเซ็ม จักรพงษ์ 0 0
6 ธนดล 5 55.5 จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
7 คุณอภิรัฐ 2 53.0 0.5 เอกอนันต์ ขวัญดี 0 0
8 ดอกแก้ว 6 53.0 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
9 เวลคัมสปีด 4 52.0 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
10 ควีนออฟเดอะไนท์ 1 51.5 4.5 รุ่งอรุณ วี.พี.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 มรกตสยาม 7 57.0 อัศวิน ขจรเพชร 0 0
2 คุณลุง 9 57.0 แสนเก่ง เอส.วาย. 0 0
3 มณีมณฑล 5 57.0 สุริยะ ปุณณ์มณี 0 0
4 โตเกียวเกิร์ล ** 13 57.0 สิริมงคล พร้อมพงษ์ 0 0
5 จัสท์วัน 8 56.5 กาเซ็ม นพเก้า 0 0
6 ภัคสุฐิตา 12 56.0 ชยานันท์ พร้อมพงษ์ 0 0
7 ยอดขุนพล 14 55.5 วิษณุกรณ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
8 คุณเดช 2 54.0 มิตรภาพ ปุณณ์มณี 0 0
9 บางรัก 11 54.0 -1 จอมแก่น บางกอก 0 0
10 วิมลมณี ** 10 53.5 +1.5 จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
11 เกรทธันเดอร์ 3 53.5 วันมงคล เพชรศิริ 0 0
12 ฟ้ายั่งยืน 6 52.5 +0.5 สุภา นภเสถียร 0 0
13 ริชลี่ป๊อบล่าร์ 4 52.0 แสงรุ้ง อชิรชัย 0 0
14 คุณคเชนทร์ 1 51.5 +4.5 มั่นคง มงคลเกียรติยศ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 มณีนพเก้า 8 57.5 ยุทธภูมิ ศักดิ์วรา 0 0
2 ดวงลำดวน 7 57.0 วิชิต ภพเดชา 0 0
3 เลดี้เพาเวอร์ 4 56.0 มั่นคง ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
4 ธัณพศวัต ** 9 55.5 กิตติกร รุ่งโรจน์ 0 0
5 กฤตานนท์ 2 55.5 คงกระพัน บี.เอส.พี. 0 0
6 ขวัญใจยี่เสี่ย 14 55.0 ชิรากรณ์ งามอัครกุล 0 0
7 กาญจงมา ** 10 54.5 +0.5 อุดมสุข ดาวอยุธยา 0 0
8 จอร์เจียรัน 3 54.0 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
9 มาแรง 1 53.5 +0.5 รัฐกิจ ชนะชัย 0 0
10 กาแฟ 13 53.5 จิรกิตติ์ ชบาทิพย์ 0 0
11 บัดดี้วิน ** 11 53.5 ศุภากร เค.เจ. 0 0
12 ฟูลเพาเวอร์ 5 53.0 แสงรุ้ง อำนวยชัย 0 0
13 ต้องทำ 6 53.0 วันมงคล อรวรรณ 0 0
14 เรนโบว์ไลท์ 12 53.0 สุบิน บุญชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ซูการ์ซูการ์ 6 57.5 จตุพล เพชรเหนือ 0 0
2 มงคลสหชัย 8 57.5 โชคศรีนิล พี.เค. 0 0
3 ทับทิมคุณกาญ 12 57.0 -1 ปฐม สิริอนงค์ 0 0
4 มหาเมฆ 14 56.0 นิธิกร ดามพวรรณ 0 0
5 แซนธาลี 7 55.5 รุ่งอรุณ วี.พี.พี. 0 0
6 ซาบซึ้ง 9 55.5 สุภา เจริญกรุง 0 0
7 ต่อเงิน ** 1 55.5 ชาญศึก ศักดิ์วรา 0 0
8 ฟ้าศรทอง 3 55.5 สุบิน นภเสถียร 0 0
9 กิตตินารี ** 10 55.0 วังชัย พลังใจ 0 0
10 วัลเล่ย์ครีก 4 54.5 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0
11 ฟ้าวันใหม่ 13 54.5 +0.5 จำนิตย์ ไกรทิพย์ 0 0
12 ดีวัน 5 54.5 อริย์ธัท อชิรชัย 0 0
13 ได้ฤกษ์ 11 53.0 ปพน เจริญกรุง 0 0
14 โซล์ลิม่า 2 52.0 ชินวุฒิ ภรณ์ประเสริฐ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ใจต้องมี 11 56.5 วันมงคล อรวรรณ 0 0
2 กิตติบุตร 10 56.5 วังชัย พลังใจ 0 0
3 ฟินาเล่ 1 55.5 ชิรากรณ์ ศรีตาปี 0 0
4 บลูไอซ์ ** 7 55.5 แสนยากร รุ่งโรจน์ 0 0
5 อัศวโอฬาร 4 55.0 วิชิต ทิพย์วารี 0 0
6 ลิเดียโค ** 8 54.0 โชคศรีนิล นาคไพศาล 0 0
7 สุวิจักขณ์ ** 2 53.5 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0
8 คุณยาย 9 53.5 มิตรภาพ เอส.วาย. 0 0
9 นิลอุบล 12 53.5 ยุทธภูมิ ที.เอ็ม. 0 0
10 จอมชนะชัย 3 53.0 สุภา ชนะชัย 0 0
11 ปัญญาโชติ 3 53.0 นำทรัพย์ บี.เอส.พี. 0 0
12 ควีนพาวเวอร์ ** 6 52.5 +0.5 ศุภากร ดามพวรรณ 0 0
13 ด้วยใจภักดี 5 52.0 -1 จอมแก่น นพชัย 0 0
14 ลาเต้ 14 51.5 โคราช กมลรัตน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ซูลูบอย 14 57.5 รัฐกร รุ่งศุภกฤต 0 0
2 เอกปรัชญา 4 57.5 ทินภัทร มหาชัย 0 0
3 เดอะแฟลช 12 56.5 วันมงคล เพชรศิริ 0 0
4 ชาลี ** 5 56.5 ธนากร นพเก้า 0 0
5 เดิมพัน 9 56.0 ปีใหม่ รุ่งศุภกฤต 0 0
6 ผึ้งทอง 8 56.0 สุบิน มงกุฎชัย 0 0
7 ฟรีแลนซ์ 13 56.0 บุญทัน เจริญกรุง 0 0
8 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 2 54.5 จิรกิตติ์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
9 ค๊อฟฟี่ 6 54.0 ปพน เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
10 กฤตชญา 11 53.0 นำทรัพย์ บี.เอส.พี. 0 0
11 น้ำแข็ง 3 52.5 +2.5 วงษกรณ์ เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
12 ผ่านฟ้า 10 51.5 บุญชนะ ชบาทิพย์ 0 0
13 โชคดี ** 7 51.5 แสงรุ้ง แอล.พี.ดี. 0 0
14 ดูมายเบสท์ ** 1 51.5 +2 นำศักดิ์ อาร์.เอฟ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงใจภักดี 6 57.0 ชยานันท์ อาร์.เอฟ 0 0
2 เซียนวีนัส ** 1 57.0 วังชัย มหาชัย 0 0
3 เบสท์วัน 12 56.5 นำศักดิ์ รุ่งรังษี 0 0
4 สายน้ำผึ้ง ** 7 56.0 จิต ปิยะนันทน์ 0 0
5 หยกชนะชัย ** 5 55.5 วงษกรณ์ ชนะชัย 0 0
6 แฮปปี้มันนี่ ** 2 55.5 รัฐกร ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
7 ชิคคาเบลล่า 14 54.5 +2 พระจันทร์ฉาย วี.พี.พี. 0 0
8 หนูลิตเติ้ล 13 54.0 อัศวิน จิดาภา 0 0
9 ดีเลิศ ** 8 53.5 วิชิต สถานีพ่อม้า 0 0
10 แคปตั้น 10 53.5 ชินวุฒิ ภรณ์ประเสริฐ 0 0
11 กิจจานนท์ 11 53.0 นำทรัพย์ บี.เอส.พี. 0 0
12 เหนือแสง 3 52.5 +1 บุญทัน ลักกี้ฟาร์ม 0 0
13 บัฟฟาโรบิล 9 52.0 อนุวัฒน์ รุ่งโรจน์ 0 0
14 โกอิ้งกรีน ** 4 51.5 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณหนุ่ย 1 56.5 บุญชนะ จักรพงษ์ 0 0
2 บิ๊กบราเทอร์ 8 56.5 สุภา เพชรเหนือ 0 0
3 กรีนฟิลด์ 12 56.5 จตุพล ม้าบิน 0 0
4 เรดโรบิ้น 11 56.5 ชโนทัย ที.เอ็ม. 0 0
5 เพชรสุวรรณ ** 3 56.0 รัฐกิจ ราชปรารภ 0 0
6 แฟรี่เทล 14 56.0 +1 บัวขาว ม้าบิน 0 0
7 โกลเด้นบูลล์ 9 55.5 แสนยากร ลดาวัลย์ 0 0
8 ดาตาญัง ** 7 55.5 ยุทธภูมิ นพรัตน์ 0 0
9 ไลท์นิ่งฟาส์ท 13 55.5 กอบการ ประชาชอบ 0 0
10 จูเลีย ** 10 55.0 กิตติกร รุ่งโรจน์ 0 0
11 ฟ๊อกซี่เกล 6 55.0 วิชิต นพเก้า 0 0
12 เมจิคเฮอริเคน 4 55.0 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0
13 วิเศษลักษณ์ 5 54.0 พร้อมรบ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
14 แม็คมานามาน 2 52.0 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กรีนแองเจิ้ล 8 57.0 ชินวุฒิ ราชปรารภ 0 0
2 รัศมีเงิน ** 12 56.5 สันติภาพ ชนะชัย 0 0
3 คุณเบญญาภา 1 56.5 รัฐกิจ สุมนัส 0 0
4 มนชิต 11 56.5 ชิรากรณ์ บุญชัย 0 0
5 ชิคิต้า 7 56.0 ชโนทัย นพรัตน์ 0 0
6 เกรทฮาร์ท 10 56.0 คฑาชัย พลฤดี 0 0
7 บอนนิต้า 6 56.0 วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
8 แฟนฉัน ** 13 56.0 อัศวิน เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
9 ฮอร์สมายฮาร์ท 9 56.0 ธนเกียรติ พิเชฐชัย 0 0
10 กานต์มณี 4 55.0 อุดมสุข สถานีพ่อม้า 0 0
11 ชาติศิริ ** 5 55.0 ขุนทัพ ไกรทิพย์ 0 0
12 วิเศษชล ** 2 54.5 +0.5 บุญทัน ศรีสมาน 0 0
13 ลมโชย 14 52.5 วิชิต ปิยะอาชา 0 0
14 แซงโทรเปซ 3 51.5 รัชโรธร เจ.เค.ฟาร์ม 0 0

ผลแข่งม้าชั้น เมเด้น สนาม2 แข่ง 30-06-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เจสซี่ 2 51.5 - แสงรุ้ง ขจรเพชร 0 0
2 นาโนเกิร์ล 9 51.5 - ชิรากรณ์ อำนวยชัย 0 0
3 เพราะรัก 11 51.5 +1.5 ธนเกียรติ พิเชฐชัย 0 0
4 อาร์เมอร์ 5 51.5 +2 สหรัฐ สถานีพ่อม้า 0 0
5 ทัชบลู 3 51.5 ชินวุฒิ ภรณ์ประเสริฐ 0 0
6 ออเจ้า 12 51.5 นำทรัพย์ ไพบูลย์ชัย 0 0
7 บ๊อบบี้ 14 51.5 -ไม่เข้าแข่ง- รุ่งศุภกฤต 0 0
8 เลิศมังกร 13 51.5 +1.5 นำศักดิ์ แอล.พี.ดี. 0 0
9 เงินนำโชค 4 51.5 +0.5 ชยานันท์ รุ่งศุภกฤต 0 0
10 ดวงชลดา 7 51.5 +1.5 อาชาวิน ภพเดชา 0 0
11 สาวแอลเอ 10 51.5 +0.5 วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
12 หนุ่มบางปะกง 6 51.5 +0.5 คฑาชัย รุ่งรังษี 0 0
13 ศรีธนิต 8 51.5 +1.5 ศุภากร อชิรชัย 0 0
14 อัมสเตอร์ดัม 1 51.5 ณัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0