ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ธันเดอร์สโนว์ 4 61.5 เลิศชัย อชิรชัย 0 0
2 คุณธัญ 5 61.5 -1 ฉกาจชัย วงศ์ข้าหลวง 0 0
3 เจ้าขวัญ 7 59.5 วงษกรณ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
4 ธานอส 9 59.5 คฑาชัย นพรัตน์ 0 0
5 มณีมณฑล 13 58.5 สุริยะ ปุณณ์มณี 0 0
6 ชินคันเซ็น 6 58.0 เอกอนันต์ จักรพงษ์ 0 0
7 ดราก้อนโฟร์ 10 53.5 ปีใหม่ แอล.พี.ดี. 0 0
8 ดราก้อนบัดดี้ ** 12 53.5 +0.5 จตุพล อชิรชัย 0 0
9 ธนดล 14 53.5 +2 รัฐกร บี.เอส.พี. 0 0
10 มรกตสยาม 8 52.5 ชินวุฒิ ขจรเพชร 0 0
11 ขวัญดวงใจ 1 52.5 อัศวิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
12 ณัฐธนชัย ** 11 52.5 โชคศรีนิล สิริอนงค์ 0 0
13 เวลคัมสปีด 3 52.0 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
14 คุณอภิรัฐ 2 51.0 บุญชนะ ขวัญดี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟูลเพาเวอร์ 13 65.5 ยิ่งเจริญ อำนวยชัย 0 0
2 ม้าทอง 5 56.5 วิษณุกรณ์ พลอยศักดา 0 0
3 ควีนออฟเดอะไนท์ 10 56.0 แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
4 รันนิ่งแมน ** 8 56.0 รัฐกร สิริอนงค์ 0 0
5 ทิงเคอร์เบลล์ 14 55.5 คฑาชัย ศักดิ์วรา 0 0
6 ยอดขุนพล ** 3 54.4 สุริยะ วงศ์ข้าหลวง 0 0
7 ภัคสุฐิตา 12 54.0 +2.5 สิริมงคล พร้อมพงษ์ 0 0
8 กุสาวดี 4 54.0 ขุนทัพ ไกรทิพย์ 0 0
9 คุณเดช 11 52.0 +0.5 จุฑาเทพ ปุณณ์มณี 0 0
10 บางรัก 9 52.0 วันมงคล บางกอก 0 0
11 วิมลมณี ** 2 51.5 +0.5 คงกระพัน บี.เอส.พี. 0 0
12 คุณภูผา 1 50.5 ไม่เข้าแข่ง สุมนัส 0 0
13 บางกอก 6 50.5 ชินวุฒิ บางกอก 0 0
14 บลูชิพ 7 50.5 +2.5 บุญทัน เจริญกรุง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ไอโทลยู 1 56.5 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0
2 เลดี้เพาเวอร์ 12 56.0 มั่นคง ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
3 อมาโด้ ** 2 55.5 ชินวุฒิ ภรณ์ประเสริฐ 0 0
4 ไฟร์บอล 9 54.5 ยุทธภูมิ ศักดิ์วรา 0 0
5 กิตติเทพ 13 54.5 วังชัย พลังใจ 0 0
6 ธัณพศวัต ** 11 53.5 พิชิตสิงห์ รุ่งโรจน์ 0 0
7 บุญญานนท์ 4 53.5 คงกระพัน บี.เอส.พี. 0 0
8 คุณเบญจพร ** 5 53.0 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
9 จอร์เจียรัน 6 52.0 อนุวัฒน์ รุ่งโรจน์ 0 0
10 มาแรง 8 51.5 อัศวิน ชนะชัย 0 0
11 เฮง-เฮง 14 51.5 +0.5 เพิ่มทรัพย์ ลดาวัลย์ 0 0
12 เก้าธนวัฒน์ 7 51.0 +3 รัฐกิจ เพลินจิต 0 0
13 ดวงศิริพร 3 50.5 +2.5 อมรฤทธิ์ ภพเดชา 0 0
14 พรชนะชัย ** 10 50.0 โชคศรีนิล ชนะชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 4 56.5 จตุพล แอล.พี.ดี. 0 0
2 ดวงใจพี่ ** 11 56.0 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
3 เดอะเพาเวอร์ 7 55.5 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
4 ทับทิมคุณกาญ 6 55.5 -1 ปฐม สิริอนงค์ 0 0
5 เฟี้ยวฟ้าว 10 54.5 ชินวุฒิ จตุจักร 0 0
6 สกิ๊ตเตอร์ 13 54.0 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
7 จูลี่ ** 12 54.0 โชคศรีนิล ขจรเพชร 0 0
8 ดาวินชี่ 5 53.5 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
9 ฟ้าศรทอง 14 53.5 สุภา นภเสถียร 0 0
10 ม้ามงคลชัย ** 1 53.0 วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
11 อัครเทวี 2 53.0 +1 วงษกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
12 จอมนรี 9 51.0 +1 สุรินทร์ชัย เพชรเหนือ 0 0
13 กัตติกา ** 8 51.0 พรศักดิ์ ทิพย์วารี 0 0
14 เรดไวน์ 3 50.5 +1 วิน นพเก้า 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ทรัพย์มณี 12 56.0 กอบการ ทิพย์วารี 0 0
2 พร้อมแพรวพราว 9 55.0 -1 จอมแก่น รุ้งกินน้ำ 0 0
3 ยอดชนะชัย 1 55.0 สุภา ชนะชัย 0 0
4 มีนำทรัพย์ 11 54.5 วิน ขจรเดช 0 0
5 กิตติบุตร 7 54.5 วังชัย พลังใจ 0 0
6 สุภาวดี 8 54.0 ชโนทัย พญาไม้ 0 0
7 เซย์อะเกน 5 54.0 แสนยากร รุ่งโรจน์ 0 0
8 ขวัญใจน้องเต้ย ** 6 54.0 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
9 ไดมอนด์บลู 13 53.5 ชินวุฒิ ดาวอยุธยา 0 0
10 คุณหลาน ** 10 53.0 จุฑาเทพ วงศ์ข้าหลวง 0 0
11 หยกชนะชัย ** 3 52.5 +1.5 วงษกรณ์ ชนะชัย 0 0
12 เลิฟแดนนี่ 14 52.0 +2.5 อุดมสุข รุจนเสรี 0 0
13 ลิเดียโค 4 52.0 นำทรัพย์ นาคไพศาล 0 0
14 เฮกเตอร์ 2 51.5 โคราช ฉัตรเทพ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 13 56.5 วังชัย เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
2 เก้าชนะชัย ** 1 56.5 อมรฤทธิ์ ชนะชัย 0 0
3 ซิตี้ออฟดรีม 8 56.5 ชัยวาปี งามกุลสิงห์ 0 0
4 ด้วยใจภักดี 6 56.5 จอมแก่น นพชัย 0 0
5 น้ำเงินศรทอง 7 56.0 สุภา นภเสถียร 0 0
6 โนเวมเบอร์ 14 55.5 ยุทธภูมิ ที.เอ็ม. 0 0
7 กัปตันโจ 2 55.0 แสนยากร รุ่งโรจน์ 0 0
8 อาชัญ 12 55.0 วิษณุกรณ์ ปุณณ์มณี 0 0
9 จัสท์ฟอร์ยู 3 54.5 วิน นพเก้า 0 0
10 ทรัพย์พรชัย 11 54.0 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
11 ผึ้งทอง ** 5 54.0 วันมงคล มงกุฎชัย 0 0
12 พายุ 9 54.0 ชโนทัย นพรัตน์ 0 0
13 เบสท์วัน 10 54.0 แสงรุ้ง รุ่งรังษี 0 0
14 พอลล่าพอลล่า 4 53.5 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 รักเอย 8 54.5 กิตติกร เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
2 ชาลี ** 10 54.5 ธนากร นพเก้า 0 0
3 โกลเด้นไวล์แคท ** 9 54.0 สันติภาพ ชนะชัย 0 0
4 ดานิก้า ** 2 53.5 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
5 ดัสตี้ซอง ** 14 52.5 จิรกิตติ์ ลดาวัลย์ 0 0
6 ทองประกาย ** 4 52.5 ชโนทัย ที.เอ็ม. 0 0
7 อุดมเกรียงไกร 5 52.5 พรศักดิ์ ทิพย์วารี 0 0
8 คีรีหลวง 13 52.0 ณัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0
9 ค๊อฟฟี่ 12 52.0 +1 สุภา เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
10 รัศมีอัมพร 7 51.5 บุญชนะ จักรพงษ์ 0 0
11 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 1 51.5 อัศวิน ขจรเพชร 0 0
12 บลอสซั่มไทม์ 3 51.5 โคราช ขวัญดี 0 0
13 ดูมายเบสท์ ** 6 51.5 +0.5 บัวขาว อาร์.เอฟ 0 0
14 โขงชีมูล 11 51.5 วันมงคล อรวรรณ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เอ็นเจเกิร์ล ** 7 56.5 ชาญศึก แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
2 เลิศมังกร 12 56.5 จตุพล แอล.พี.ดี. 0 0
3 ชีส์อะเดวิล ** 9 56.0 กิตติกร รุ่งโรจน์ 0 0
4 เวลฟาส์ท 5 56.0 วิษณุกรณ์ เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
5 มูเน่ 10 56.0 นำทรัพย์ ทองเงิน 0 0
6 โชคดี ** 11 56.0 อุดมสุข แอล.พี.ดี. 0 0
7 กิจจานนท์ 2 55.0 สุภา บี.เอส.พี. 0 0
8 ดวงใจภักดี 1 55.0 ชยานันท์ อาร์.เอฟ 0 0
9 บุษราคัม ** 3 55.0 ชินวุฒิ ดาวอยุธยา 0 0
10 ชิคคาเบลล่า 8 54.0 ณัฐภูมิ วี.พี.พี. 0 0
11 หนุ่มบางปะกง 14 53.5 คฑาชัย รุ่งรังษี 0 0
12 คุณเบญญาภา 6 53.5 +0.5 รัฐกิจ สุมนัส 0 0
13 แฮปปี้มันนี่ ** 13 53.5 +1.5 รัฐกร ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
14 ความสุข 4 52.5 สุบิน พร้อมพงษ์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สี่มังกร 11 55.0 ชาญศึก แอล.พี.ดี. 0 0
2 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 3 54.0 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
3 เยลโล่สโตน 6 54.0 ศุภากร รุ่งโรจน์ 0 0
4 เพียงพอ 12 53.0 +0.5 สุริยะ ขวัญดี 0 0
5 ก้องภพ ** 5 52.5 +0.5 ชยานันท์ อาร์.เอฟ 0 0
6 ไทนี่สตาร์ 14 52.5 อนุวัฒน์ ลดาวัลย์ 0 0
7 คุณหนุ่ย 4 52.0 วันมงคล จักรพงษ์ 0 0
8 เพชรประกาย 1 52.0 นำทรัพย์ ขจรเพชร 0 0
9 หนูลิตเติ้ล ** 9 52.0 -0.5 สมชาติ จิดาภา 0 0
10 ดีเลิศ ** 2 51.5 +0.5 สุรินทร์ชัย สถานีพ่อม้า 0 0
11 แคปตั้น 8 51.5 ดนุชา ภรณ์ประเสริฐ 0 0
12 ฟ้าเงิน 10 50.5 +2.5 อชิรไชย พร้อมพงษ์ 0 0
13 เหนือแสง ** 7 50.5 อัศวิน ลักกี้ฟาร์ม 0 0
14 เพียวรัน 13 51.5 +2 บุญทัน ศรีสมาน 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 14-07-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 บัฟฟาโรบิล 3 56.5 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
2 โฉมยง 13 56.5 บุญคุ้มครอง แอล.พี.ดี. 0 0
3 โกลเด้นบูลล์ 10 55.5 พิชิตสิงห์ ลดาวัลย์ 0 0
4 บิ๊กบราเทอร์ 8 54.5 -0.5 สหรัฐ เพชรเหนือ 0 0
5 จูเลีย ** 6 54.5 ศุภากร รุ่งโรจน์ 0 0
6 เรดโรบิ้น 2 54.5 ยุทธภูมิ นพเก้า 0 0
7 หนุ่มแอลพีดี 9 54.5 ปีใหม่ สิริอนงค์ 0 0
8 โอโลปา ** 1 53.5 จิต สุมนัส 0 0
9 ฟ๊อกซี่เกล 14 53.0 ชโนทัย นพเก้า 0 0
10 ออมสิน ** 11 52.5 +0.5 คฑาชัย รุ่งรังษี 0 0
11 บรีสซี่ 4 52.5 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
12 วิเศษลักษณ์ 5 52.0 อนุวัฒน์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
13 เกรทฮาร์ท 12 51.5 +0.5 วิน ขจรเดช 0 0
14 คูณกำไร ** 7 51.0 +2 ธนเกียรติ ไทยรุ่งเรือง 0 0