ผลแข่งม้าชั้น SP สนาม3 แข่ง 03-08-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โอนลี่สมายล์ 11 54 วี.เอส1323 0 0
2 ศักดิ์สิทธิ์ 14 54 ทินภัทร 0 0
3 ต้องทำ 9 54 เปลวจันทรา 0 0
4 แอนนา 7 54 ชบาทิพย์ 0 0
5 คุณภูผา 1 54 ปานนิวัฒน์ 0 0
6 น้ำเงินศรทอง 6 54 พยัคฆ์ชัย 0 0
7 อินทัช 2 54 การุณวิทย์ 0 0
8 ขวัญสุรีย์ 13 54 ลอยเด่น 0 0
9 เฟี้ยวฟ้าว 3 54 จตุจักร 0 0
10 ยอดชนะชัย 4 52 ชนะชัย 0 0
11 มงคลสหชัย 8 52 อักษรไทย 0 0
12 เลดี้สยาม 12 52 จิตรไพบูลย์ 0 0