ผลแข่งม้าชั้น 2ก สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พรชนะชัย 9 56.5 ชนะชัย 0 0
2 ณัฐธนชัย ** 11 56.5 สุมนัส 0 0
3 อะเซนต์ก้า ** 3 55.5 ขจรเพชร 0 0
4 คุณลุง 7 55.0 เอส.วาย. 0 0
5 เลดี้เพาเวอร์ 8 55.0 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
6 ม้าทอง 10 55.0 พลอยศักดา 0 0
7 ดอกแก้ว 4 55.0 ม้าบิน 0 0
8 เกรทธันเดอร์ 2 53.5 เพชรศิริ 0 0
9 บางรัก 6 53.5 บางกอก 0 0
10 ดราก้อนบัดดี้ ** 1 53.5 อชิรชัย 0 0
11 โตเกียวเกิร์ล ** 5 53.0 พร้อมพงษ์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2ข สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 บลูชิพ 5 53.0 เจริญกรุง 0 0
2 ทิงเคอร์เบลล์ 11 53.0 ศักดิ์วรา 0 0
3 ต้องทำ 6 52.5 อรวรรณ 0 0
4 ดวงลำดวน 8 52.0 ภพเดชา 0 0
5 จัสท์วัน 10 52.0 นพเก้า 0 0
6 ซินญอเร็ตต้า 3 52.0 ทิพย์วารี 0 0
7 ดราก้อนโฟร์ 4 51.5 แอล.พี.ดี. 0 0
8 ฟูลเพาเวอร์ 1 51.5 อำนวยชัย 0 0
9 กุสาวดี 2 51.5 ไกรทิพย์ 0 0
10 ภัคสุฐิตา ** 9 51.0 พร้อมพงษ์ 0 0
11 ซุปเปอร์เล็ก 7 51.0 ชนะชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เรนโบว์ไลท์ 7 56.5 บุญชัย 0 0
2 ใจต้องมี 3 55.5 อรวรรณ 0 0
3 เวลคัมสปีด 2 55.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
4 กิตตินารี ** 10 54.0 พลังใจ 0 0
5 คาปูชิโน่ ** 9 54.0 กมลรัตน์ 0 0
6 ขวัญใจยี่เสี่ย 5 54.0 งามอัครกุล 0 0
7 เฟี้ยวฟ้าว 1 53.5 จตุจักร 0 0
8 พิพิธชัย 8 53.5 บี.เอส.พี. 0 0
9 บลูไอซ์ ** 4 52.0 รุ่งโรจน์ 0 0
10 น้ำเงินศรทอง 6 51.0 นภเสถียร 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงใจพี่ 10 56.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
2 ฟ้าศรทอง 11 56.0 นภเสถียร 0 0
3 โขงชีมูล 8 56.0 อรวรรณ 0 0
4 ลิเดียโค 7 55.5 นาคไพศาล 0 0
5 ซูการ์ซูการ์ 5 55.5 เพชรเหนือ 0 0
6 แอลพีไฟล์ 6 55.5 แอล.พี.ดี. 0 0
7 ไอโทลยู 1 55.0 ลดาวัลย์ 0 0
8 เดอะเพาเวอร์ ** 14 55.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
9 ไดมอนด์บลู ** 13 54.5 ดาวอยุธยา 0 0
10 กาแฟ 2 53.0 ชบาทิพย์ 0 0
11 เก้าชนะชัย ** 3 53.0 ชนะชัย 0 0
12 แซนธาลี 12 51.0 วี.พี.พี. 0 0
13 ดับเบิ้ลโฟร์ 4 50.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
14 คุณน้า 9 50.5 เอส.วาย. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ก สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เฮกเตอร์ 8 56.0 ฉัตรเทพ 0 0
2 ผึ้งทอง ** 4 55.5 มงกุฎชัย 0 0
3 ปทุมวัน 9 55.5 ชบาทิพย์ 0 0
4 ดวงฤทธิ์ 10 55.5 ภพเดชา 0 0
5 สุธานนท์ 3 55.0 ศักดิ์วรา 0 0
6 ฟรีแลนซ์ 5 54.5 เจริญกรุง 0 0
7 ไอแอมว็อทไอแอม ** 1 54.5 วี.พี.พี. 0 0
8 ยอดชนะชัย 12 53.5 ชนะชัย 0 0
9 ขวัญใจน้องเต้ย ** 11 53.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
10 พงษ์ชิตา 6 53.5 โชคปัทมา 0 0
11 กัตติกา ** 2 53.0 ทิพย์วารี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ข สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ปภาวินท์ 7 53.5 สุมนัส 0 0
2 ฟินาเล่ 6 52.5 ศรีตาปี 0 0
3 มีนำทรัพย์ 3 52.5 ขจรเดช 0 0
4 คอนติกิ ** 1 52.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
5 สุวิจักขณ์ ** 2 51.5 ลดาวัลย์ 0 0
6 จอมนรี 5 51.5 เพชรเหนือ 0 0
7 ทรัพย์มณี 4 51.5 ทิพย์วารี 0 0
8 เรดไวน์ 10 51.0 นพเก้า 0 0
9 เพชรประกาย 8 51.0 ขจรเพชร 0 0
10 เพชรสีทอง ** 11 51.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
11 กัปตันโจ 9 50.5 รุ่งโรจน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อุดมเกรียงไกร 4 56.5 ทิพย์วารี 0 0
2 เอสเพรสโซ่ 5 56.5 กมลรัตน์ 0 0
3 เบสท์วัน 14 55.5 รุ่งรังษี 0 0
4 เลิฟแดนนี่ 1 55.0 รุจนเสรี 0 0
5 ไบร์อัน 3 55.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
6 แม็คมานามาน 8 54.5 สุภาพบุรุษ 0 0
7 สาวมหานาค 7 54.0 จิดาภา 0 0
8 จ๊ะเอ๋เบบี้ ** 12 53.5 นพเก้า 0 0
9 พอลล่าพอลล่า 6 53.0 วี.พี.พี. 0 0
10 พายุ 11 52.0 นพรัตน์ 0 0
11 เหนือแสง ** 2 51.5 ลักกี้ฟาร์ม 0 0
12 โกลเด้นไวล์แคท ** 13 51.5 ชนะชัย 0 0
13 ดวงปรารถนา 10 51.5 ภพเดชา 0 0
14 ดูมายเบสท์ ** 9 51.0 อาร์.เอฟ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โกลเด้นบูลล์ 3 56.5 ลดาวัลย์ 0 0
2 ดานิก้า ** 9 56.5 สุภาพบุรุษ 0 0
3 ลิลลี่ 10 56.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
4 มาทิลดา 13 56.5 ลดาวัลย์ 0 0
5 บรีสซี่ 14 56.0 ม้าบิน 0 0
6 เพราะรัก 11 56.0 พิเชฐชัย 0 0
7 คีรีหลวง 8 56.0 วี.พี.พี. 0 0
8 ชาลี ** 7 55.0 นพเก้า 0 0
9 สาวบางสมัคร ** 5 54.5 รุ่งรังษี 0 0
10 ทองประกาย ** 1 54.5 ที.เอ็ม. 0 0
11 เยลโล่สโตน ** 4 54.0 รุ่งโรจน์ 0 0
12 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 2 54.0 ขจรเพชร 0 0
13 เลิศมังกร 12 54.0 แอล.พี.ดี. 0 0
14 แวววารี 6 54.0 ทิพย์วารี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ทรัพย์พรชัย 8 56.0 สุภาพบุรุษ 0 0
2 เดิมพัน 11 56.0 รุ่งศุภกฤต 0 0
3 เรดโรบิ้น 6 54.0 ที.เอ็ม. 0 0
4 ปาปิญอง 1 54.0 ขวัญดี 0 0
5 ดั่งจันทร์ 9 54.0 อรวรรณ 0 0
6 โกลเด้นแกล 14 54.0 ทิพย์พิมาย 0 0
7 เพียวรัน 12 53.5 ศรีสมาน 0 0
8 ทัชบลู ** 13 53.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
9 เอลีชา 3 53.5 ธัญญาภรณ์ 0 0
10 เอ็นเจเกิร์ล ** 10 52.0 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
11 เมาเท่นวิว 4 52.0 ปิยะอาชา 0 0
12 ขวัญใจเสี่ยแสวง 2 52.0 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
13 สาวกรุงสยาม ** 7 51.5 วี.พี.พี. 0 0
14 ไมท์ตี้เบนจี้ ** 5 51.0 ซีฮอร์ค 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 22-09-2019

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กิจจานนท์ 12 56.5 บี.เอส.พี. 0 0
2 มูเน่ 2 56.5 ทองเงิน 0 0
3 โชคดี ** 5 56.0 งามกุลสิงห์ 0 0
4 บัญชาชัย ** 7 56.0 ศรีตาปี 0 0
5 ขวัญเกล้า ** 6 55.5 บุญชัย 0 0
6 พลอยจรัส ** 3 55.0 บุญชัย 0 0
7 ลุ๊คกิ้งกู๊ด ** 13 54.5 รุ่งโรจน์ 0 0
8 หนูลิตเติ้ล 11 54.0 จิดาภา 0 0
9 แคปตั้น 8 54.0 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
10 โฉมยง 4 54.0 รุจนเสรี 0 0
11 แฟรี่เทล 1 54.0 ม้าบิน 0 0
12 น้องวายุ ** 10 53.5 บุคคโล 0 0
13 อริญชย์ ** 14 53.0 เค.ที. 0 0
14 บิ๊กบราเทอร์ 9 52.0 เพชรเหนือ 0 0