ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงลัดดา 8 61.5 ภพเดชา 0 0
2 คุณอภิรัฐ 10 59.5 ขวัญดี 0 0
3 พี่ใหญ่ 3 57.5 เอส.วาย. 0 0
4 ไดมอนด์บลู 12 53.5 ดาวอยุธยา 0 0
5 เจ้าขวัญ 5 52.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0
6 อมาโด้ ** 6 52.0 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
7 เฟี้ยวฟ้าว 7 52.0 จตุจักร 0 0
8 ควีนออฟเดอะไนท์ 4 52.0 วี.พี.พี 0 0
9 รอยคีน 11 52.0 ชนะชัย 0 0
10 ผ่านฟ้า 2 52.0 ชบาทิพย์ 0 0
11 ฟูลเพาเวอร์ 1 52.0 อำนวยชัย 0 0
12 คุณลุง 9 51.0 เอส.วาย. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ขวัญสุรีย์ 3 56.5 ลอยเด่น 0 0
2 เฮกเตอร์ 4 55.5 ฉัตรเทพ 0 0
3 จัสท์วัน 8 54.0 นพเก้า 0 0
4 มงคลสหชัย 7 54.0 พี.เค. 0 0
5 เลดี้เพาเวอร์ 12 53.0 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
6 ซาบซึ้ง 9 53.0 เจริญกรุง 0 0
7 มหาเมฆ 14 53.0 ดามพวรรณ 0 0
8 เซียนปริ้นเซส 6 52.5 มหาชัย 0 0
9 วิลซีเคร็ท 11 52.5 อชิรชัย 0 0
10 คุณภูผา 2 52.5 สุมนัส 0 0
11 ซูการ์ซูการ์ 1 52.5 เพชรเหนือ 0 0
12 คอนเฟิร์ม ** 10 51.5 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
13 ดวงศิริพร ** 5 51.0 ภพเดชา 0 0
14 ไฟร์บอล 13 50.5 ศักดิ์วรา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เกรทธันเดอร์ 4 56.0 เพชรศิริ 0 0
2 ปาปิญอง 8 54.5 ขวัญดี 0 0
3 โตเกียวเกิร์ล ** 11 54.0 พร้อมพงษ์ 0 0
4 บัดดี้วิน ** 3 54.0 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
5 วิมลมณี ** 2 54.0 ดำรงชัย 0 0
6 โอนลี่สมายล์ 12 53.5 วี.พี.พี. 0 0
7 เอสเพรสโซ่ 5 53.0 กมลรัตน์ 0 0
8 อัครเทวี 10 53.0 ไพบูลย์ชัย 0 0
9 เพชรระย้า 7 53.0 เพชรศิริ 0 0
10 ซุปเปอร์จิ๋ว 6 53.0 เจริญกรุง 0 0
11 พิพิธชัย 9 52.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
12 กฤตานนท์ 1 51.5 สุมนัส 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ก สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สุวิจักขณ์ ** 6 56.5 ลดาวัลย์ 0 0
2 โฉมพูนทรัพย์ 3 56.5 สิริอนงค์ 0 0
3 ไบร์อัน 8 56.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
4 เซียนวีนัส 7 55.0 มหาชัย 0 0
5 เจสซี่ 1 55.0 ขจรเพชร 0 0
6 ลิเดียโค 5 54.5 นาคไพศาล 0 0
7 จอมชนะชัย 9 54.5 ชนะชัย 0 0
8 แอนนา 11 54.5 ชบาทิพย์ 0 0
9 เลดี้สยาม 4 54.5 ขวัญดี 0 0
10 ทรัพย์พรชัย 2 54.0 ทองเงิน 0 0
11 ดานิก้า ** 10 54.0 สุภาพบุรุษ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ข สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เดอะเพาเวอร์ ** 10 53.5 เจเคฟาร์ม 0 0
2 เซ็กซี่เลดี้ 1 53.5 มงคลชัย 0 0
3 ซีเครทกิ๊ฟ(เก่า) 8 53.0 วี.พี.พี. 0 0
4 พงษ์ชิตา 4 53.0 โชคปัทมา 0 0
5 ฟรีแลนซ์ 7 52.5 เจริญกรุง 0 0
6 ปทุมวัน 3 52.5 ชบาทิพย์ 0 0
7 บลอสซั่มไทม์ ** 9 52.0 ขวัญดี 0 0
8 ยอดชนะชัย 6 52.0 ชนะชัย 0 0
9 กฤษณ์นิตา ** 2 52.0 อำนวยชัย 0 0
10 สุธานนท์ 11 50.5 ศักดิ์วรา 0 0
11 ข้าวสวย 5 50.5 ขจรเพชร 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดาวมงคล 9 56.5 สิริอนงค์ 0 0
2 คุณหลาน ** 12 56.0 วงศ์ข้าหลวง 0 0
3 บางแสน ** 3 56.0 ชบาทิพย์ 0 0
4 ขวัญใจน้องเต้ย ** 10 56.0 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
5 เอลีชา 1 55.5 ธัญญาภรณ์ 0 0
6 สาวเยาวราช 6 55.5 มงคลเกียรติยศ 0 0
7 กู๊ดลัคชาร์ม 5 55.5 ม้าบิน 0 0
8 กระแจะจันทร์ 4 55.0 บุญชัย 0 0
9 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 7 54.5 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
10 ด้วยใจภักดี 8 54.5 นพชัย 0 0
11 เวลฟาส์ท 11 54.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
12 ค๊อฟฟี่ 14 54.0 เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
13 ทรัพย์มณี 2 52.0 ทิพย์วารี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 กาแฟ 10 54.0 ชบาทิพย์ 0 0
2 ริชชี่วูแมน 9 54.0 ลอยเด่น 0 0
3 คุณเบญญาภา 14 53.5 สุมนัส 0 0
4 โกลเด้นไวล์แคท ** 13 53.0 ชนะชัย 0 0
5 คุณสดิ้ง ** 3 53.0 ภัคพล 0 0
6 จอมนรี 6 52.5 เพชรเหนือ 0 0
7 ต่อเงิน ** 13 52.5 ศักดิ์วรา 0 0
8 โกลเด้นแกล 11 52.0 ทิพย์พิมาย 0 0
9 แฮมิลตั้น 8 52.0 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
10 อุดมเกรียงไกร 2 52.0 ทิพย์วารี 0 0
11 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 7 51.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
12 แม็คมานามาน 4 51.5 สุภาพบุรุษ 0 0
13 จ๊ะเอ๋เบบี้ 12 51.5 นพเก้า 0 0
14 บับเบิ้ลบี ** 5 51.0 เค.ที. 0 0
15 กรวิชัย 1 51.0 รุ่งรังษี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 รักเอย 1 56.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
2 เสริมชัย 9 55.5 หลวงรอบฯ 0 0
3 เพชรคุณกาญ 7 55.0 ศรีตาปี 0 0
4 แม๊กวิน 8 55.0 นพเก้า 0 0
5 พอลล่าพอลล่า 4 54.5 วี.พี.พี. 0 0
6 อริญชย์ ** 10 54.0 เค.ที. 0 0
7 ไรวินท์ 3 53.5 บี.เอส.พี. 0 0
8 คุณหนุ่ย 5 52.5 จักรพงษ์ 0 0
9 ออมสิน 11 52.0 รุ่งรังษี 0 0
10 นิลกาฬชนะชัย ** 14 51.5 ชนะชัย 0 0
11 เว็นดี้ 12 51.5 นพเก้า 0 0
12 ทองเอก 6 51.5 พลอยศักดา 0 0
13 เพียวรัน 2 50.5 ศรีสมาน 0 0
14 ลิลลี่ ** 13 50.5 รุ่งศุภกฤต 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สตาร์เบิร์ด 12 55.5 เจริญกรุง 0 0
2 แพรไหม 10 55.5 บี.เอส.พี. 0 0
3 ก้องภพ ** 2 54.5 อาร์.เอฟ 0 0
4 หิมาลัย 1 54.5 เค.ที. 0 0
5 ฟูลเฟลเวอร์ 7 54.0 รัตนพร 0 0
6 เมาเท่นวิว 4 54.0 ปิยะอาชา 0 0
7 ขวัญเกล้า ** 13 53.5 บุญชัย 0 0
8 พายุ 11 53.0 นพรัตน์ 0 0
9 ไมท์ตี้เบนจี้ ** 3 53.0 ซีฮอร์ค 0 0
10 เรดโรบิ้น 6 52.0 ที.เอ็ม. 0 0
11 กิจจานนท์ 14 51.5 สุมนัส 0 0
12 เลิศมังกร 9 51.5 สิริอนงค์ 0 0
13 ดีเลิศ ** 8 51.5 เพชรเหนือ 0 0
14 ฟ้าเงิน 5 51.0 พร้อมพงษ์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 12-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วิเศษกังวาล ** 6 50.5 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0
2 อัลฟ่าเพลย์ 14 50.5 ภรณ์ประเสริฐ 0 0
3 จักรภพ 1 50.5 เค.ที. 0 0
4 พิชัยยุทธ 2 50.5 บี.เอส.พี. 0 0
5 ฮิวเมอร์บอย 3 50.5 อำนวยชัย 0 0
6 มาดาม 10 50.5 ออร์คิด 0 0
7 บ๊อบบี้ ** 5 50.5 เจริญกรุง 0 0
8 พลอยคุณหญิง ** 13 50.5 ไพบูลย์ชัย 0 0
9 เลิฟบีบี 8 50.5 วี.พี.พี. 0 0
10 ใจเย็น 9 50.5 ปิยะอาชา 0 0
11 ซีฟอง 4 50.5 พร้อมพงษ์ 0 0
12 ริชชี่แซนดี้ 12 50.5 บุญชัย 0 0
13 เลดี้เพิร์ล 7 50.5 ขวัญดี 0 0
14 หนึ่งคูณทรัพย์ 11 50.5 ภัคพล 0 0