ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อมาโด้ ** 3 56.5 รัชโรธร / ดนุชา ภรณ์ประเสริฐ 0 0
2 เฟี้ยวฟ้าว 8 56.5 ชินวุฒิ / เลิศชัย จตุจักร 0 0
3 ดราก้อนโฟร์ 10 56.5 เพชรนำชัย / ชาญศึก แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
4 ควีนออฟเดอะไนท์ 4 56.5 พลังชั / ณัฐภูมิ วี.พี.พี 0 0
5 ผ่านฟ้า 6 56.5 รุ่งอรุณ / มิตรภาพ ชบาทิพย์ 0 0
6 ฟูลเพาเวอร์ 12 56.5 ศุภากร / สุรินทร์ชัย อำนวยชัย 0 0
7 ดอกแก้ว 5 55.5 จตุพล / บุญเยี่ยม ม้าบิน 0 0
8 บลูชิพ 13 54.5 บุญชนะ / ชัยวัฒน์ เจริญกรุง 0 0
9 เรดไวน์ 7 53.5 กาเซ็ม / ธนากร ที.เอ็ม. 0 0
10 ดราก้อนบัดดี้ ** 9 53.5 เลิศชัย / มั่นคง อชิรชัย 0 0
11 ใจต้องมี 14 53.0 ชัยวาปี / เลิศชัย อรวรรณ 0 0
12 ม้ามงคลชัย ** 11 51.0 จำนิตย์ / ขุนทัพ ไกรทิพย์ 0 0
13 มอคค่า 1 51.0 ชโนทัย / โคราช กมลรัตน์ 0 0
14 พรชนะชัย 2 50.5 โชคศรีนิล / เพชรนำชัย ชนะชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ยอดขุนพล ** 1 55.5 วิษณุกรณ์ / พรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
2 มงคลสหชัย 8 54.0 บรรจง / ชินวุฒิ พี.เค. 0 0
3 ไฟร์บอล 6 53.0 วิชิต / ชโนทัย ศักดิ์วรา 0 0
4 คุณเดช 4 53.0 โคราช / อัศวิน ปุณณ์มณี 0 0
5 เซียนปริ้นเซส 7 52.0 นำศักดิ์ / วังชัย มหาชัย 0 0
6 ปาปิญอง 5 52.0 จอมแก่น / อุดมสุข ขวัญดี 0 0
7 ซาบซึ้ง 2 51.0 บุญชนะ / ชัยวัฒน์ เจริญกรุง 0 0
8 เซ็กซี่เลดี้ 3 50.5 แสงรุ้ง / สันติภาพ มงคลชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ซูการ์ซูการ์ 4 56.5 วิษณุกรณ์ / พรศักดิ์ เพชรเหนือ 0 0
2 ยอดยิ่ง(เก่า) ** 11 56.5 บุญเยี่ยม / รัฐกิจ ฉัตรสัมฤทธิ์ 0 0
3 คอนเฟิร์ม ** 5 56.0 ประมุข / วงษ์กรณ์ เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
4 ดวงศิริพร ** 12 55.5 วิชิต / อาชาวิน ภพเดชา 0 0
5 ซิตี้ออฟดรีม 10 55.0 ชัยวาปี / บุญคุ้มครอง งามกุลสิงห์ 0 0
6 เก้าธนวัฒน์ ** 13 53.0 โคราช / อัศวิน พลฤดี 0 0
7 อัครเทวี 3 52.5 พรศักดิ์ / วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
8 ท็อปไนท์ 14 52.5 จตุพล / สด บุญชัย 0 0
9 โตเกียวเกิร์ล ** 8 52.0 สิริมงคล / จุฑาเทพ พร้อมพงษ์ 0 0
10 พิพิธชัย 2 52.0 ชยานันท์ / โกสินทร์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
11 เลดี้สยาม 9 52.0 แสงรุ้ง / กิตติทรรษณ์ ขวัญดี 0 0
12 โอนลี่สมายล์ 1 51.5 นำศักดิ์ / แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
13 เพชรระย้า 6 51.0 บุญทัน / วันมงคล เพชรศิริ 0 0
14 อินทัช 7 50.5 วันมงคบ / เพชรนำชัย พร้อมพงษ์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดานิก้า 11 56.0 จิต / อนุชาติ สุภาพบุรุษ 0 0
2 แซนธาลี 3 56.0 ณัฐภูมิ / พลังชัย วี.พี.พี. 0 0
3 แฮมิลตั้น 7 55.5 วิษณุกรณ์ / รัชโรธร ภรณ์ประเสริฐ 0 0
4 สุวิจักขณ์ ** 10 54.5 เลิศชัย / สมชาติ ลดาวัลย์ 0 0
5 เซียนวีนัส 1 54.5 วังชัย / ชินวุฒิ มหาชัย 0 0
6 เลดี้เพิร์ล 4 54.5 อัศวิน / กิตติทรรษณ์ ขวัญดี 0 0
7 ไบร์อัน 9 54.0 แสงร้ง / อัศวิน เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
8 ทรัพย์พรชัย 6 54.0 พร้อมรบ / อนุชาติ ทองเงิน 0 0
9 บางแสน ** 2 53.5 บุญชนะ / ชัยวัฒน์ ชบาทิพย์ 0 0
10 พงษ์ชิตา 13 53.0 ชัยวาปี / บุญคุ้มครอง โชคปัทมา 0 0
11 ลิเดียโค 5 52.5 ชินวุฒิ / โชคศรีนิล นาคไพศาล 0 0
12 เดอะเพาเวอร์ ** 12 51.5 ประมุข / วงษ์กรณ์ เจเคฟาร์ม 0 0
13 กู๊ดลัคชาร์ม 8 51.0 จตุพล / บุญเยี่ยม ม้าบิน 0 0
14 ฟรีแลนซ์ 14 50.5 ชัยวัฒน์ / บุญชนะ เจริญกรุง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 บลอสซั่มไทม์ ** 5 56.5 ศุภากร / สุรินทรชัย ขวัญดี 0 0
2 เอลีชา 3 55.5 รุ่งอรุณ / กาเซ็ม ธัญญาภรณ์ 0 0
3 ฟิเลย์ดิออร์ 10 55.5 วันมงคล / แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
4 สุธานนท์ 9 55.0 รัชญานนท์ / ชโนทัย ศักดิ์วรา 0 0
5 ดาวมงคล 8 54.5 บรรจง / รัฐกิจ สิริอนงค์ 0 0
6 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 2 54.0 อนุวัฒน์ / แสงรุ้ง เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
7 คุณหลาน ** 4 54.0 พร้อมรบ / แสนเก่ง วงศ์ข้าหลวง 0 0
8 ขวัญใจน้องเต้ย ** 6 54.0 สันติภาพ / อัศวิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
9 จ๊ะเอ๋เบบี้ 1 53.5 วิชิต / ชโนทัย นพเก้า 0 0
10 ภิภัทรพงษ์ ** 7 53.0 คงกะพัน / รณชัย ลดาวัลย์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณสดิ้ง ** 7 53.0 ชโนทัย / แสงรุ้ง ภัคพล 0 0
2 ด้วยใจภักดี 9 52.5 วิชิต / ชยานันท์ นพชัย 0 0
3 กาแฟ 8 52.0 แสงรุ้ง / ชัยมงคล ชบาทิพย์ 0 0
4 เวลฟาส์ท 1 52.0 ประมุข / วงษ์กรณ์ เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
5 พอลล่าพอลล่า 2 52.0 นำศักดิ์ / แสงรุ้ง วี.พี.พี. 0 0
6 ค๊อฟฟี่ 6 52.0 บุญชนะ / ชัยวัฒน์ เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
7 โกลเด้นไวล์แคท ** 5 51.0 สันติภาพ / อัศวิน ชนะชัย 0 0
8 มีนำทรัพย์ 3 51.0 รัชญานนท์ / ชโนทัย ขจรเดช 0 0
9 จอมนรี 4 50.5 จตุพล /สุรินทร์ชััย เพชรเหนือ 0 0
10 ต่อเงิน ** 10 50.5 อัศวิน / รัชญานนท์ ศักดิ์วรา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โกลเด้นแกล 6 56.5 มั่นคง / สุริยะ ทิพย์พิมาย 0 0
2 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 12 56.0 ชาญศึก / แสนยากร รุ่งศุภกฤต 0 0
3 แม็คมานามาน 13 56.0 พร้อมรบ / อนุชาติ สุภาพบุรุษ 0 0
4 เพราะรัก 14 56.0 นำศักดิ์ / พงศกร พิเชฐชัย 0 0
5 บับเบิ้ลบี ** 8 55.5 วิชิต / บุญเยี่ยม เค.ที. 0 0
6 บุษราคัม ** 7 54.5 ชัยวาปี / บุญคุ้มครอง ดาวอยุธยา 0 0
7 บ๊อบบี้ ** 10 54.5 ชโนทัย / บุญคุ้มครอง เจริญกรุง 0 0
8 ฟ๊อกซี่เกล 5 54.0 สหรัฐ / รัชญานนท์ นพเก้า 0 0
9 รักเอย 1 54.0 กิตติทรรษณ์ / ธนชาติ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
10 ฟินาเล่ 9 53.0 อริย์ธัท/ แสงรุ้ง ศรีตาปี 0 0
11 เพียวรัน 11 52.5 บุญทัน / อัศวิน ศรีสมาน 0 0
12 โนเวมเบอร์ 3 52.5 วิน / กาเซ็ม ที.เอ็ม. 0 0
13 กฤตชญา 2 52.5 จตุพล / คงกระพัน บี.เอส.พี. 0 0
14 ดุสิต 4 51.0 มิตรภาพ / แสนเก่ง เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ออมสิน 8 56.5 นำศักดิ์ / คฑาชัย รุ่งรังษี 0 0
2 เรดโรบิ้น 4 56.0 อัศวิน / กาเซ็ม ที.เอ็ม. 0 0
3 ดรุณี ** 11 56.0 ศุภากร / สุรินทร์ชัย รัตนพร 0 0
4 เอ็นเจเกิร์ล ** 1 55.0 ชาญศึก / บุญชนะ ลุมพินี 0 0
5 หิมาลัย 9 54.5 วิชิต / บุญเยี่ยม เค.ที. 0 0
6 สตาร์เบิร์ด 2 53.5 บุญชนะ / ชาญศึก เจริญกรุง 0 0
7 บรีสซี่ 3 53.5 จตุพล / บุญเยี่ยม ม้าบิน 0 0
8 แพรไหม 12 53.5 คงกะพัน / จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
9 ฟูลเฟลเวอร์ 10 52.0 ชโนทัย / ธนชาติ รัตนพร 0 0
10 บิ๊กบราเทอร์ 7 51.5 แสนยากร / อุดมสุข เพชรเหนือ 0 0
11 โชคดี ** 6 51.5 ขัยวาปี / บุญคุ้มครอง งามกุลสิงห์ 0 0
12 ทองประกาย ** 5 51.0 วิน / ธนากร ที.เอ็ม. 0 0
13 พายุ 13 51.0 รัชญานนท์ / สหรัฐ นพรัตน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ทัชบลู ** 1 56.5 รัชดรธร / ดนุชา ภรณ์ประเสริฐ 0 0
2 หนูลิตเติ้ล 7 56.5 บรรจง / สมชาติ จิดาภา 0 0
3 เกรทฮาร์ท 3 56.0 คฑาชัย / ยุทธภูมิ พลฤดี 0 0
4 กิจจานนท์ 8 56.0 นำศักดิ์ / วิษณุกรณ์ สุมนัส 0 0
5 ที่รัก 6 54.5 จตุพล / บุญเยี่ยม ปิยะอาชา 0 0
6 ชิคิต้า 4 54.0 วิชิต / แสงรุ้ง นพรัตน์ 0 0
7 คูณกำไร ** 5 53.5 อุดมสุข / อนุชาติ ไทยรุ่งเรือง 0 0
8 บอนนิต้า 2 50.5 พรศักดิ์ / วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 26-01-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงชลดา 10 50.5 วิษณุกรณ์ / อาชาวิน ภพเดชา 0 0
2 อัลฟ่าเพลย์ 7 50.5 รัชดรธร / ดนุชา ภรณ์ประเสริฐ 0 0
3 จักรภพ 8 50.5 วิชิต / บุญเยี่ยม เค.ที. 0 0
4 พานาฟาลัส 9 50.5 วันมงคล / รัชโรธร ภรณ์ประเสริฐ 0 0
5 พิชัยยุทธ 1 50.5 คงกระพัน / จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
6 ดาวรุ่งชนะชัย 2 50.5 บุญชนะ / เพชรนำชัย ชนะชัย 0 0
7 ขวัญใจพี่ต้น 13 50.5 นะโม / อัศวิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
8 ใจเย็น 4 50.5 จตุพล / บุญเยี่ยม ปิยะอาชา 0 0
9 นิวเคลียร์ 11 50.5 รุ่งอรุณ / พร้อมรบ จักรพงษ์ 0 0
10 วินเดอะเดย์ 6 50.5 รัฐกิจ / โชคศรีนิล อชิรชัย 0 0
11 หนึ่งคูณทรัพย์ 12 50.5 แสงรุ้ง / พลังชัย ภัคพล 0 0
12 ดาวเรืองชนะชัย 3 50.5 เพชรนำชัย / บุญชนะ ชนะชัย 0 0
13 ปัตตานี 5 50.5 นำศักดิ์ / มิตรภาพ สามพราน 0 0