ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เฟี้ยวฟ้าว 4 56.5 ชินวุฒิ จตุจักร 0 0
2 ณัฐธนชัย ** 6 55.5 จิต สุมนัส 0 0
3 บาฮูล่า 7 55.5 สิริมงคล ขจรเพชร 0 0
4 เจ้าขวัญ 14 55.0 ขุนทัพ วงศ์ข้าหลวง 0 0
5 ดราก้อนบัดดี้ ** 10 54.5 เลิศชัย อชิรชัย 0 0
6 อเมริกาโน่ 8 54.0 นำศักดิ์ กมลรัตน์ 0 0
7 เซ็กซี่เลดี้ 13 53.5 สันติภาพ มงคลชัย 0 0
8 เรดไวน์ 5 53.0 ปีใหม่ ที.เอ็ม. 0 0
9 ดราก้อนโฟร์ 12 52.5 อัศวิน แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
10 เฮกเตอร์ 1 52.5 โกสินทร์ ฉัตรเทพ 0 0
11 เซียนปริ้นเซส 9 51.5 วังชัย มหาชัย 0 0
12 ใจต้องมี 11 51.0 พลังชัย อรวรรณ 0 0
13 เอสเพรสโซ่ 3 50.5 จตุพล กมลรัตน์ 0 0
14 บลูชิพ 3 50.5 ปพน เจริญกรุง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เรนโบว์ไลท์ 8 56.5 มั่นคง บุญชัย 0 0
2 ยอดขุนพล ** 4 55.5 วิษณุกรณ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
3 สปีดคิงส์ 7 55.0 วิน นพเก้า 0 0
4 ไพลินชนะชัย 6 54.5 เพชรนำชัย ชนะชัย 0 0
5 พรชนะชัย 2 54.5 รัฐกิจ ชนะชัย 0 0
6 จัสท์วัน 9 54.0 กาเซ็ม นพเก้า 0 0
7 ขวัญสุรีย์ 5 53.5 ชินวุฒิ ลอยเด่น 0 0
8 น้ำเงินศรทอง 1 53.0 สด นภเสถียร 0 0
9 วินเดอะเดย์ 3 52.5 บุญคุ้มครอง อชิรชัย 0 0
10 คุณเดช 10 50.5 โคราช ปุณณ์มณี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 มงคลสหชัย 10 56.5 ชัยวาปี เกริกไกรวัล 0 0
2 เซียนวีนัส 2 56.0 วังชัย มหาชัย 0 0
3 บุญญานนท์ 7 56.0 จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
4 เกรทธันเดอร์ 8 56.0 เพชรนำชัย เพชรศิริ 0 0
5 พอลล่าพอลล่า 4 55.0 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0
6 ดวงศิริพร ** 5 53.0 วิษณุกรณ์ ภพเดชา 0 0
7 กฤษณ์นิตา 3 53.0 มั่นคง อำนวยชัย 0 0
8 ปัตตานี 13 53.0 นำศักดิ์ สามพราน 0 0
9 ขวัญใจสันติภาพ ** 12 52.5 ชิรากรณ์ มงคลเกียรติยศ 0 0
10 วิมลมณี ** 11 51.5 ชินวุฒิ ดำรงชัย 0 0
11 ปัญญาโชติ 6 51.5 สันติภาพ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
12 ฑิฆัมพร 14 51.0 รุ่งอรุณ รุ่งศุภกฤต 0 0
13 ซิตี้ออฟดรีม ** 1 51.0 บุญคุ้มครอง งามกุลสิงห์ 0 0
14 คุณหลาน ** 9 50.5 พร้อมรบ วงศ์ข้าหลวง 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อินทัช 11 56.5 บรรจง พร้อมพงษ์ 0 0
2 ได้ฤกษ์ 13 56.0 ชัยวัฒน์ เจริญกรุง 0 0
3 แน็ทน่ารัก 4 55.5 แสงรุ้ง จักรวุฒิ 0 0
4 จ๊ะเอ๋เบบี้ 6 55.0 กาเซ็ม นพเก้า 0 0
5 คุณอา 3 55.0 นำศักดิ์ เอส.วาย. 0 0
6 โตเกียวเกิร์ล ** 9 54.5 สิริมงคล พร้อมพงษ์ 0 0
7 บางแสน ** 7 53.5 ปพน ชบาทิพย์ 0 0
8 เสริมชัย 1 52.5 อัศวิน หลวงรอบฯ 0 0
9 ดานิก้า 8 52.0 พร้อมรบ สุภาพบุรุษ 0 0
10 จอมชนะชัย 12 51.5 เพชรนำชัย ชนะชัย 0 0
11 ลิเดียโค 14 50.5 ชินวุฒิ นาคไพศาล 0 0
12 สุวิจักขณ์ ** 2 50.5 เลิศชัย ลดาวัลย์ 0 0
13 แอนนา 10 50.5 เพชรมงคล ชบาทิพย์ 0 0
14 ซีเคร็ทเลิฟเวอร์ 5 50.5 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สุธานนท์ 5 56.5 รัชญานนท์ ศักดิ์วรา 0 0
2 ไบร์อัน 9 56.5 เพชรมงคล เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
3 ทรัพย์พรชัย 1 56.5 อนุชาติ ทองเงิน 0 0
4 กรวิชัย 6 56.5 อิทธิศักดิ์ รุ่งรังษี 0 0
5 คุณแย้ม 3 56.5 แสนเก่ง เอส.วาย. 0 0
6 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 8 56.0 บุญคุ้มครอง ขจรเพชร 0 0
7 ดัสตี้ซอง ** 2 56.0 จตุพล ลดาวัลย์ 0 0
8 ฟรีแลนซ์ 7 55.0 ชัยวัฒน์ เจริญกรุง 0 0
9 ค๊อฟฟี่ 10 54.0 บุญชนะ เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
10 ดุสิต 4 52.5 พร้อมรบ เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พงษ์ชิตา 8 55.5 ชัยวาปี โชคปัทมา 0 0
2 กู๊ดลัคชาร์ม 9 53.5 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
3 สาวเยาวราช 7 53.5 จตุพล มงคลเกียรติยศ 0 0
4 ริชชี่วูแมน 3 52.5 ชินวุฒิ ลอยเด่น 0 0
5 จอมนรี 4 52.0 แสนยากร เพชรเหนือ 0 0
6 น้ำแข็ง ** 2 52.0 ปพน เซ้าเทิร์นสตาร์ 0 0
7 บ๊อบบี้ ** 1 51.5 พระจันทร์ฉาย เจริญกรุง 0 0
8 ลาเต้ 6 51.0 โคราช กมลรัตน์ 0 0
9 ชิคคาเบลล่า 5 50.5 เทพมงคล วี.พี.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เวลฟาส์ท 2 56.5 ประมุข เจ.เค.ฟาร์ม 0 0
2 ขวัญใจน้องเต้ย ** 13 56.5 สันติภาพ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
3 บรีสซี่ 9 56.0 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
4 ดวงชลดา 12 56.0 วิษณุกรณ์ ภพเดชา 0 0
5 กาแฟ 6 54.5 อัศวิน ชบาทิพย์ 0 0
6 เลิศมังกร 3 54.0 ปพน สิริอนงค์ 0 0
7 ออมสิน 11 53.5 บุญชนะ รุ่งรังษี 0 0
8 เพราะรัก ** 7 53.5 ธนเกียรติ พิเชฐชัย 0 0
9 ฮิวเมอร์บอย 5 53.5 ชิรากรณ์ อำนวยชัย 0 0
10 บัดดี้บัดดี้ ** 14 53.5 ชินวุฒิ ลอยเด่น 0 0
11 เพียวรัน 4 52.0 บุญทัน ศรีสมาน 0 0
12 แม็คมานามาน 10 52.0 พร้อมรบ สุภาพบุรุษ 0 0
13 อริญชย์ ** 8 51.5 พรศักดิ์ เค.ที. 0 0
14 เว็นดี้ ** 1 51.5 วิน นพเก้า 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8ก สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณหนุ่ย 9 56.0 รุ่งอรุณ จักรพงษ์ 0 0
2 ลิลลี่ ** 3 55.5 พระจันทร์ฉาย รุ่งศุภกฤต 0 0
3 นิลกาฬชนะชัย ** 5 55.5 รัฐกิจ ชนะชัย 0 0
4 โนเวมเบอร์ 1 55.0 กาเซ็ม ที.เอ็ม. 0 0
5 สี่มังกร 2 53.5 ชาญศึก แอล.พี.ดี. 0 0
6 กรีนฟิลด์ 6 53.5 จิรกิตติ์ ม้าบิน 0 0
7 บัญชาชัย ** 4 52.5 คฑาชัย ศรีตาปี 0 0
8 หนูลิตเติ้ล 10 52.0 ชินวุฒิ จิดาภา 0 0
9 ดีเลิศ ** 7 51.5 แสนยากร เพชรเหนือ 0 0
10 พายุ 8 50.5 ขุนทัพ นพรัตน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8ข สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เดิมพัน 3 55.5 แสงรุ้ง รุ่งศุภกฤต 0 0
2 เรดโรบิ้น 5 52.0 อัศวิน ที.เอ็ม. 0 0
3 สตาร์เบิร์ด 2 51.0 โกสินทร์ เจริญกรุง 0 0
4 น้องวายุ ** 7 51.0 บุญคุ้มครอง พงษ์ประภา 0 0
5 เกรทฮาร์ท 4 50.5 คฑาชัย พลฤดี 0 0
6 บิ๊กบราเทอร์ 6 50.5 จตุพล เพชรเหนือ 0 0
7 มนชิต ** 8 50.5 มั่นคง บุญชัย 0 0
8 บอนนิต้า 1 50.5 จุฑาเทพ ไพบูลย์ชัย 0 0
9 ชิคิต้า 9 50.5 ห้ามแส้ รัชญานนท์ นพรัตน์ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น MD สนาม2 แข่ง 23-02-2020

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พิชัยยุทธ 12 50.5 จตุพล บี.เอส.พี. 0 0
2 พลอยคุณหญิง ** 3 50.5 นำศักดิ์ มงคลชัย 0 0
3 ดาวรุ่งชนะชัย 9 50.5 บุญชนะ ชนะชัย 0 0
4 ใจเย็น 11 50.5 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0
5 เพอร์เฟ็คโต้ 4 50.5 ชินวุฒิ ลอยเด่น 0 0
6 นิวเคลียร์ ** 8 50.5 พร้อมรบ จักรพงษ์ 0 0
7 นิลบูรพา 2 50.5 พรศักดิ์ เค.ที. 0 0
8 สาวพลาญชัย 10 50.5 แสนเก่ง พิเชฐชัย 0 0
9 เท็กซัส 6 50.5 วิษณุกรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
10 คุณฐิตาภา 1 50.5 อัศวิน สุมนัส 0 0
11 ชบาแก้ว 7 50.5 สันติภาพ เค.ที. 0 0
12 ริชชี่แซนดี้ 5 50.5 บุญคุ้มครอง บุญชัย 0 0