ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เจ้าขวัญ 8 9.7 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
2 วงเดือน 12 9.7 พิเชฐชัย 0 0 0
3 ชินคันเซ็น 5 9.4 จักรพงษ์ 0 0 0
4 มิลาโน่ 3 9.3 ซี.บี.เอ็ม. 0 0 0
5 สปีดคิงส์ 14 9.0 นพเก้า 0 0 0
6 ธัณพศวัต 7 8.10 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
7 แอ๊บโซลุต 9 8.10 รุ่งโรจน์ 0 0 0
8 กาญจงมา 4 8.9 ดาวอยุธยา 0 0 0
9 โบนไชน่า 10 8.9 รุ่งโรจน์ 0 0 0
10 สเพนเดอร์ 6 8.8 สุมนัส 0 0 0
11 คุณสาวิตรี 2 8.7 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
12 ดวงแท้แท้ 13 8.6 ภพเดชา 0 0 0
13 ดอกแก้ว 1 8.4 ม้าบิน 0 0 0
14 คุณลุง 11 8.3 เอส.วาย. 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เบญจพร 8 8.13 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
2 ขวัญใจสมศรี 2 8.13 มงคลชัย 0 0 0
3 ดราก้อนบัดดี้ 10 8.13 อชิรชัย 0 0 0
4 กิตตินารี 13 8.11 พลังใจ 0 0 0
5 จาว่าชิพ 3 8.10 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
6 กุสาวดี 6 8.9 ไกรทิพย์ 0 0 0
7 บางกอก 1 8.9 บางกอก 0 0 0
8 คุณอภิรัฐ 4 8.8 นพรัตน์ 0 0 0
9 เลิฟธันเดอร์ 14 8.7 นพเก้า 0 0 0
10 สกิ๊ตเตอร์ 11 8.4 รุ่งโรจน์ 0 0 0
11 ทัชทัคเกอร์ 5 8.2 ลดาวัลย์ 0 0 0
12 พรชนะชัย 9 8.0 ชนะชัย 0 0 0
13 แอนนา 12 8.0 ชบาทิพย์ 0 0 0
14 ไพลินชนะชัย 7 8.6 ชนะชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณเดช 12 8.13 ปุณณ์มณี 0 0 0
2 จอมนรี 9 8.13 เพชรเหนือ 0 0 0
3 ปภาวินท์ 5 8.13 สุมนัส 0 0 0
4 ปัญญาวุธ 10 8.12 บี.เอส.พี. 0 0 0
5 พอร์ธอส 4 8.11 นพเก้า 0 0 0
6 เลดี้ธงชัย 8 8.10 เพชรศิริ 0 0 0
7 แอลพีไฟล์ 13 8.8 แอล.พี.ดี. 0 0 0
8 ชนะมน 3 8.6 หลวงรอบฯ 0 0 0
9 กัปตันโจ 2 8.6 รุ่งโรจน์ 0 0 0
10 โชแปง 1 8.6 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
11 บลูชิพ 7 8.4 เจริญกรุง 0 0 0
12 จูลี่ 6 8.3 ขจรเพชร 0 0 0
13 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 14 8.2 รุจนเสรี 0 0 0
14 อัศวโอฬาร 11 8.2 ทิพย์วารี 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4ก สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 จิณัฐชญา 5 8.13 อชิรชัย 0 0 0
2 กฤษณ์นิตา 6 8.13 อำนวยชัย 0 0 0
3 คุณสมใจ 7 8.12 สายสัมพันธ์ 0 0 0
4 บางบุญนาค 2 8.12 บางกอก 0 0 0
5 รันนิ่งแมน 13 8.12 สิริอนงค์ 0 0 0
6 ทรัพย์มณี 3 8.11 ทิพย์วารี 0 0 0
7 โตเกียวเกิร์ล 14 8.11 พร้อมพงษ์ 0 0 0
8 มณีนพเก้า 10 8.10 นพเก้า 0 0 0
9 กิตติบุตร-(เก่า) 11 8.10 พลังใจ 0 0 0
10 ดับเบิ้ลโฟร์ 12 8.9 แอล.พี.ดี. 0 0 0
11 ดวงเด่น 4 8.9 วี.พี.พี. 0 0 0
12 เทลสตาร์ 9 8.9 ลดาวัลย์ 0 0 0
13 ซุปเปอร์เล็ก 1 8.7 ชนะชัย 0 0 0
14 จัสท์วัน 8 8.7 นพเก้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4ข สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ไอโทลยู 10 8.9 ลดาวัลย์ 0 0 0
2 วิมลนพคุณ 9 8.9 พร้อมพงษ์ 0 0 0
3 แซนธาลี 12 8.7 วี.พี.พี. 0 0 0
4 ซูการ์ซูการ์ 7 8.6 เพชรเหนือ 0 0 0
5 ซูลูบอย 8 8.5 นพเก้า 0 0 0
6 ชาลีน่า 14 8.5 นพเก้า 0 0 0
7 มีนำทรัพย์ 1 8.4 ขจรเพชร 0 0 0
8 ต่อเงิน 6 8.2 ที.เอ็ม. 0 0 0
9 กิตติเทพ 5 8.2 พลังใจ 0 0 0
10 น้ำแข็ง 3 8.1 เปรมพิชิต 0 0 0
11 เฮง-เฮง 2 8.0 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
12 ลิเดียโค 13 8.0 นาคไพศาล 0 0 0
13 นิลอุบล 11 8.0 นพรัตน์ 0 0 0
14 คุณโลว์ 4 8.0 เอส.วาย. 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อเมริกาโน่ 10 8.12 กมลรัตน์ 0 0 0
2 3 8.10 จักรพงษ์ 0 0 0
3 แยงกี้ 1 8.7 นพเก้า 0 0 0
4 ทองประกาย 2 8.7 นพเก้า 0 0 0
5 มาลิบู 5 8.6 ลดาวัลย์ 0 0 0
6 ชีส์อะเดวิล 8 8.6 รุ่งโรจน์ 0 0 0
7 ยอดยิ่ง 13 8.6 ฉัตรสัมฤทธิ์ 0 0 0
8 แฟร์รี่ 11 8.5 ภพเดชา 0 0 0
9 โรสโกลด์ 6 8.4 เพชรเหนือ 0 0 0
10 ดัสตี้ซอง 14 8.4 ลดาวัลย์ 0 0 0
11 ธันเดอร์สโนว์ 12 8.4 อชิรชัย 0 0 0
12 มาแรง 7 8.3 พิทักษ์ชัย 0 0 0
13 แม็คโคร 9 8.3 สามชัย 0 0 0
14 หยกชนะชัย 4 8.2 ชนะชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สุภาวดี 4 8.12 พญาไม้ 0 0 0
2 ไทนี่สตาร์ 3 8.11 ลดาวัลย์ 0 0 0
3 ไกรวัฒน์ 6 8.11 ไกรทิพย์ 0 0 0
4 แกลเมอร์เกิร์ล 11 8.11 อำนวยชัย 0 0 0
5 ดาตาญัง 1 8.9 นพเก้า 0 0 0
6 ดูมายเบสท์ 13 8.9 0 0 0 0
7 โซวา 5 8.9 ฮอร์สพีเพิ่ล 0 0 0
8 เอลีชา 14 8.6 ธัญญาภรณ์ 0 0 0
9 ฟ้าเป็นหนึ่ง 2 8.5 พิเชฐชัย 0 0 0
10 แฟรี่เทล 8 8.3 ม้าบิน 0 0 0
11 จอมชนะชัย 10 8.2 ชนะชัย 0 0 0
12 โซมายฮาร์ท 7 8.2 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
13 ขวัญเกล้า 12 8.2 บุญชัย 0 0 0
14 อมาโด้ 9 8.0 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ขวัญใจเสี่ยแสวง 1 8.13 คุ้มอุดมทรัพย์ 0 0 0
2 เลิฟแดนนี่ 12 8.13 รุจนเสรี 0 0 0
3 พลอยธารี 9 8.12 สุวรรณศร 0 0 0
4 ที่รัก 4 8.12 ปิยะอาชา 0 0 0
5 เพชรสุวรรณ(เก่า) 11 8.10 ราชปรารภ 0 0 0
6 เอ็นเจเกิร์ล 14 8.10 รุ่งศุภกฤต 0 0 0
7 ดวงใจน้อง 5 8.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
8 คูณกำไร 10 8.4 ไทยรุ่งเรือง 0 0 0
9 ดวงราณี 3 8.4 ภพเดชา 0 0 0
10 ค๊อฟฟี่ 2 8.3 เปรมพิชิต 0 0 0
11 ไบร์อัน 7 8. เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
12 โกอิ้งกรีน 6 8.2 ปิยะอาชา 0 0 0
13 อาจินอร์ 8 8.2 พิทักษ์ชัย 0 0 0
14 เพียวรัน 13 8.1 ศรีสมาน 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เวียดนามบอย 6 8.13 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
2 ดาราวรรณ 4 8.11 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
3 เฮกเตอร์ 7 8.10 ฉัตรเทพ 0 0 0
4 ฟ้าเงิน 5 8.6 พร้อมพงษ์ 0 0 0
5 ลมโชย 9 8.4 ปิยะอาชา 0 0 0
6 เมจิคเฮอริเคน 1 8.3 วี.พี.พี. 0 0 0
7 ภูวฉัตร 3 8.3 ลักกี้ฟาร์ม 0 0 0
8 เรดโรบิ้น 8 8.2 นพเก้า 0 0 0
9 วิเชียรบุรี 13 8.2 0 0 0 0
10 กีบทอง 2 8.1 ที.เอ็ม. 0 0 0
11 แบ้ก่าวเส่งกง 11 8.0 ดำรงชัย 0 0 0
12 โอโลปา 10 8.0 สุมนัส 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ชาติศิริ 8 8.13 ไกรทิพย์ 0 0 0
2 เกรทฮาร์ท 1 8.12 ขจรเดช 0 0 0
3 อริญชย์ 3 8.12 เค.ที. 0 0 0
4 ซาแมนต้า 14 8.11 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
5 พริตตี้วูแมน 9 8.11 เพชรเหนือ 0 0 0
6 วิเศษลักษณ์ 7 8.11 มงคลไพบูลย์ 0 0 0
7 ศิริสวัสดิ์(เก่า) 4 8.8 ไกรทิพย์ 0 0 0
8 5 8.6 ขวัญดี 0 0 0
9 มนชิต 10 8.4 บุญชัย 0 0 0
10 ชิคิต้า 11 8.3 นพรัตน์ 0 0 0
11 รัชนก 12 8.2 สามชัย 0 0 0
12 นาราวินท์ 6 8.0 เพชรเหนือ 0 0 0
13 ปรมะ 13 8.0 เค.ที. 0 0 0
14 วันผาสุข 2 8.0 สถานีพ่อม้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 04-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 จัสท์ฟอร์ยู 10 8.7 นพเก้า 0 0 0