ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณธัญ 13 9.8 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
2 ธนดล 11 9.1 บี.เอส.พี. 0 0 0
3 ชินคันเซ็น 9 9.0 จักรพงษ์ 0 0 0
4 สเพนเดอร์ 1 8.12 สุมนัส 0 0 0
5 ควีนออฟเดอะไนท์ 12 8.12 พร้อมพงษ์ 0 0 0
6 สปีดคิงส์ 8 8.10 นพเก้า 0 0 0
7 โพรมิสมี 6 8.9 ลดาวัลย์ 0 0 0
8 ทิงเคอร์เบลล์ 4 8.6 นพเก้า 0 0 0
9 ริชลี่ป๊อบล่าร์ 3 8.6 อชิรชัย 0 0 0
10 ณัฐธนชัย 10 8.6 สุมนัส 0 0 0
11 ดอกแก้ว 14 8.6 ม้าบิน 0 0 0
12 แอ๊บโซลุต 5 8.6 รุ่งโรจน์ 0 0 0
13 ขวัญใจสมศรี 7 8.5 มงคลชัย 0 0 0
14 กาญจงมา 2 8.5 ดาวอยุธยา 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เกรทธันเดอร์ 1 8.12 นพเก้า 0 0 0
2 เลดี้เพาเวอร์ 14 8.12 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
3 โมโนโพลี่ 8 8.10 ชบาทิพย์ 0 0 0
4 กิตติภพ 13 8.9 หลวงรอบฯ 0 0 0
5 สะใจ 11 8.9 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
6 ซินญอเร็ตต้า 5 8.8 ทิพย์วารี 0 0 0
7 คุณอภิรัฐ 4 8.7 นพเก้า 0 0 0
8 ดวงลำดวน 7 8.6 ภพเดชา 0 0 0
9 ขวัญดวงใจ 9 8.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
10 บางรัก 2 8.5 บางกอก 0 0 0
11 จอร์เจียรัน 10 8.5 รุ่งโรจน์ 0 0 0
12 เจ.จุติรัตน์ 12 8.3 อรวรรณ 0 0 0
13 ธัญพรจรัส 3 8.2 ธัญญาภรณ์ 0 0 0
14 คอนเฟิร์ม 6 8.1 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วัชรทรัพย์ 13 8.13 ศุภผล 0 0 0
2 มรกตสยาม 14 8.12 ขจรเพชร 0 0 0
3 ปภาวินท์ 10 8.9 สุมนัส 0 0 0
4 บุญญานนท์ 4 8.6 บี.เอส.พี. 0 0 0
5 เก้าธนวัฒน์ 6 8.5 เพลินจิต 0 0 0
6 มุ้งมิ้ง 1 8.5 จตุจักร 0 0 0
7 เซย์อะเกน 9 8.4 รุ่งโรจน์ 0 0 0
8 เหลืองลาวัลย์ 8 8.4 บี.เอส.พี. 0 0 0
9 ธานอส 2 8.3 พิทักษ์ชัย 0 0 0
10 กัตติกา 5 8.3 ทิพย์วารี 0 0 0
11 ชนะมน 7 8.2 หลวงรอบฯ 0 0 0
12 เทพอุดม 3 8.2 ทิพย์วารี 0 0 0
13 โชแปง 12 8.2 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
14 ยอดขุนพล 11 8.0 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงเด่น 7 8.13 วี.พี.พี. 0 0 0
2 รีโมท 13 8.11 ประชาชอบ 0 0 0
3 โนเวมเบอร์ 8 8.9 นพเก้า 0 0 0
4 วิมลนพคุณ 2 8.9 พร้อมพงษ์ 0 0 0
5 เพชรคุณกาญ 6 8.9 ดาวอยุธยา 0 0 0
6 บางบุญนาค 11 8.8 บางกอก 0 0 0
7 รันนิ่งแมน 5 8.8 สิริอนงค์ 0 0 0
8 ทรัพย์มณี 4 8.7 ทิพย์วารี 0 0 0
9 วัลเล่ย์ครีก 1 8.7 ปิยะอาชา 0 0 0
10 ทรัพย์พรชัย 14 8.4 สุภาพบุรุษ 0 0 0
11 สหชัย 10 8.4 พิศาลชัย 0 0 0
12 ฟ้าทอง 9 8.4 หลวงรอบฯ 0 0 0
13 ธันยธร 12 8.0 ภพเดชา 0 0 0
14 ไฟร์บอล 3 8.0 นพเก้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ก สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เวลคัมสปีด 11 8.13 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
2 ธันเดอร์สโนว์ 12 8.13 อชิรชัย 0 0 0
3 ไอแอมว็อทไอแอม 14 8.12 วี.พี.พี. 0 0 0
4 รีดมายลิป 7 8.12 นพเก้า 0 0 0
5 ฮีโร่ 8 8.12 นพเก้า 0 0 0
6 น้ำแข็ง 13 8.11 เปรมพิชิต 0 0 0
7 ยอดยิ่ง 6 8.11 ฉัตรสัมฤทธิ์ 0 0 0
8 เพชรสีทอง 4 8.11 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
9 จันทร์เพ็ญ 9 8.10 เพชรเหนือ 0 0 0
10 นิลอุบล 2 8.10 นพรัตน์ 0 0 0
11 ช๊อกกิ้งบลู 1 8.8 รุ่งโรจน์ 0 0 0
12 เลิฟแดนนี่ 3 8.6 รุจนเสรี 0 0 0
13 5 8.6 จักรพงษ์ 0 0 0
14 มาลิบู 10 8.5 ลดาวัลย์ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ข สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 น้องแน๊ท 8 8.12 นพเก้า 0 0 0
2 ดรีมแค๊ชเชอร์ 7 8.9 นพเก้า 0 0 0
3 ดาวินชี่ 3 8.6 สุภาพบุรุษ 0 0 0
4 คุณหลาน 2 8.6 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
5 แฟร์รี่ 9 8.5 จักรพงษ์ 0 0 0
6 ดูมายเบสท์ 5 8.3 0 0 0 0
7 สุวิจักขณ์ 13 8.2 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
8 คุณหนุ่ย 1 8.2 จักรพงษ์ 0 0 0
9 ชีส์อะเดวิล 11 8.2 รุ่งโรจน์ 0 0 0
10 อองรี 6 8.2 บางกอก 0 0 0
11 ซิตี้ออฟดรีม 4 8.1 งามกุลสิงห์ 0 0 0
12 มหาเมฆ 10 8.1 ดามพวรรณ 0 0 0
13 เวลฟาส์ท 12 8.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
14 ดัสตี้ซอง 14 8.0 ลดาวัลย์ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โซล์ลิม่า 1 8.13 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
2 บลูไอซ์ 13 8.13 รุ่งโรจน์ 0 0 0
3 ฑิฆัมพร 4 8.12 รุ่งศุภกฤต 0 0 0
4 ไกรวัฒน์ 11 8.11 ไกรทิพย์ 0 0 0
5 หนูลิตเติ้ล 9 8.10 จิดาภา 0 0 0
6 ดวงใจภักดี 3 8.10 0 0 0 0
7 โฉมยง 8 8.10 แอล.พี.ดี. 0 0 0
8 ดวงใจพี่ 14 8.9 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
9 ฟรีแลนซ์ 12 8.8 เจริญกรุง 0 0 0
10 สายน้ำผึ้ง(เก่า) 5 8.8 ปิยะนันทน์ 0 0 0
11 อาลีน่า 7 8.8 เค.ที. 0 0 0
12 ทองชนะชัย 2 8.6 ชนะชัย 0 0 0
13 คุณยาย 10 8.5 เอส.วาย. 0 0 0
14 โซวา 6 8.5 ฮอร์สพีเพิ่ล 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สี่มังกร 2 8.6 แอล.พี.ดี. 0 0 0
2 เว็นดี้ 4 8.5 นพเก้า 0 0 0
3 เยลโล่สโตน 10 8.5 รุ่งโรจน์ 0 0 0
4 กรีนแองเจิ้ล 1 8.4 ราชปรารภ 0 0 0
5 ฟ้าเป็นหนึ่ง 7 8.4 พิเชฐชัย 0 0 0
6 ขวัญใจน้องเต้ย 14 8.4 มงคลชัย 0 0 0
7 คุณยศพัทธ์ 13 8.3 คงคามาศ 0 0 0
8 ได้ฤกษ์ 9 8.3 เจริญกรุง 0 0 0
9 กิจจานนท์ 11 8.3 บี.เอส.พี. 0 0 0
10 ก้องภพ 11 8.3 0 0 0 0
11 จันทร์กระจ่างฟ้า 12 8.2 มงคลเกียรติยศ 0 0 0
12 หนุ่มเยาวราช 6 8.2 มงคลเกียรติยศ 0 0 0
13 พอลล่าพอลล่า 8 8.1 วี.พี.พี. 0 0 0
14 ซิมพลีจีเนียส 5 8.0 เค.ที. 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คิสแอนด์รัน 5 8.10 พร้อมพงษ์ 0 0 0
2 คุณน้ำเพชร 8 8.9 ชนะชัย 0 0 0
3 มังกรสะท้านฟ้า 10 8.9 แอล.พี.ดี. 0 0 0
4 สาวนาวี 2 8.8 รัตนพร 0 0 0
5 โกลเด้นบูลล์ 4 8.7. เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
6 ไลท์นิ่งฟาส์ท 13 8.6 ประชาชอบ 0 0 0
7 ซุปเปอร์เพาเวอร์ 13 8.6 ขจรเพชร 0 0 0
8 เซียนซัน 6 8.6 มหาชัย 0 0 0
9 จูเลีย 12 8.5 รุ่งโรจน์ 0 0 0
10 แม็คมานามาน 7 8.5 สุภาพบุรุษ 0 0 0
11 กานต์มณี 11 8.3 สถานีพ่อม้า 0 0 0
12 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 3 8.2 รุ่งโรจน์ 0 0 0
13 โกลเด้นไมน์ 9 8.0 มหาชัย 0 0 0
14 รัศมีเงิน 1 8.0 ฮอร์สพีเพิ่ล 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 18-11-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อาจินอร์ 13 8.12 พิทักษ์ชัย 0 0 0
2 เมจิคเฮอริเคน 6 8.11 วี.พี.พี. 0 0 0
3 เพียวรัน 4 8.11 ศรีสมาน 0 0 0
4 ฟ้าเงิน 12 8.10 พร้อมพงษ์ 0 0 0
5 ซัมเมอร์สตอร์ม 8 8.10 ม้าบิน 0 0 0
6 ลมโชย 7 8.8 ปิยะอาชา 0 0 0
7 ณฐมน 1 8.7 พลฤดี 0 0 0
8 ดาราวรรณ 9 8.7 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
9 หัวแก้วหัวแหวน 3 8.7 เค.ที. 0 0 0
10 สายธารา 11 8.5 ปิยะนันทน์ 0 0 0
11 เรดโรบิ้น 2 8.2 นพเก้า 0 0 0
12 อริญชย์ 10 8.2 เค.ที. 0 0 0
13 คลาสสิคเฟรม 5 8.2 บ้านกล้วย 0 0 0