ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 วงเดือน 2 9.8 พิเชฐชัย 0 0 0
2 เจ้าขวัญ 12 9.3 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
3 จัสท์วัน 7 8.13 นพเก้า 0 0 0
4 หนุ่มผาแดง 8 8.11 บี.เอส.พี. 0 0 0
5 เรนโบว์ไลท์ 9 8.10 บุญชัย 0 0 0
6 ริชลี่ป๊อบล่าร์ 6 8.9 อชิรชัย 0 0 0
7 ควีนออฟเดอะไนท์ 1 8.8 พร้อมพงษ์ 0 0 0
8 ดอกแก้ว 5 8.6 ม้าบิน 0 0 0
9 พอร์ธอส 10 8.5 นพเก้า 0 0 0
10 คอนเฟิร์ม 13 8.4 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
11 คุณสาวิตรี 14 8.3 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
12 คุณลุง 3 8.3 เอส.วาย. 0 0 0
13 ณัฐธนชัย 11 8.2 สุมนัส 0 0 0
14 ซินญอเร็ตต้า 14 8.0 ทิพย์วารี 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สาวเยอรมัน 13 8.13 รุ่งรังษี 0 0 0
2 คุณเบญจพร 5 8.12 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
3 คุณอภิรัฐ 10 8.11 นพรัตน์ 0 0 0
4 ดราก้อนบัดดี้ 12 8.9 อชิรชัย 0 0 0
5 กิตตินารี 2 8.7 พลังใจ 0 0 0
6 คุณปู่ 3 8.6 เอส.วาย. 0 0 0
7 ฟินาเล่ 6 8.5 ศรีตาปี 0 0 0
8 บางกอก 4 8.5 บางกอก 0 0 0
9 มณีนพเก้า 11 8.4 นพเก้า 0 0 0
10 ปัญญาวุธ 8 8.2 บี.เอส.พี. 0 0 0
11 ยอดดรุณี 9 8.1 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
12 แซนธาลี 7 8.1 วี.พี.พี. 0 0 0
13 สกิ๊ตเตอร์ 1 8.0 รุ่งโรจน์ 0 0 0
14 ปทุมวดี 14 8.0 โชคปัทมา 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 จอมนรี 9 8.13 เพชรเหนือ 0 0 0
2 ทัชทัคเกอร์ 8 8.12 ลดาวัลย์ 0 0 0
3 แอนนา 12 8.10 ชบาทิพย์ 0 0 0
4 คุณเดช 3 8.9 ปุณณ์มณี 0 0 0
5 ทับทิมมณี 6 8.8 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
6 กฤตานนท์ 1 8.7 บี.เอส.พี. 0 0 0
7 เก้าชนะชัย 13 8.7 ชนะชัย 0 0 0
8 อเมริกาโน่ 5 8.6 กมลรัตน์ 0 0 0
9 เลดี้ธงชัย 14 8.6 เพชรศิริ 0 0 0
10 ทับทิมคุณกาญ 4 8.6 สิริอนงค์ 0 0 0
11 กัปตันโจ 10 8.2 รุ่งโรจน์ 0 0 0
12 บุญญานนท์ 2 8.2 บี.เอส.พี. 0 0 0
13 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 11 8.1 รุจนเสรี 0 0 0
14 ซุปเปอร์เล็ก 7 8.1 ชนะชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 อัศวโอฬาร 3 8.12 ทิพย์วารี 0 0 0
2 ซาวัลน่า 8 8.10 มหาชัย 0 0 0
3 ฟ๊อกซ์แดนซ์ 13 8.9 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
4 กฤษณ์นิตา 1 8.9 อำนวยชัย 0 0 0
5 กิตติบุตร-(เก่า) 14 8.9 พลังใจ 0 0 0
6 คุณสมใจ 7 8.8 สายสัมพันธ์ 0 0 0
7 เพชรคุณกาญ 6 8.8 ดาวอยุธยา 0 0 0
8 โตเกียวเกิร์ล 5 8.7 พร้อมพงษ์ 0 0 0
9 จัสท์ฟอร์ยู 10 8.7 นพเก้า 0 0 0
10 ดวงศิริพร 12 8.6 ภพเดชา 0 0 0
11 ดับเบิ้ลโฟร์ 11 8.5 แอล.พี.ดี. 0 0 0
12 ซูการ์ซูการ์ 2 8.2 เพชรเหนือ 0 0 0
13 ชาลี 9 8.1 นพเก้า 0 0 0
14 กิตติภพ 4 8.1 พลังใจ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ทามาโกะ 5 8.12 ลดาวัลย์ 0 0 0
2 เดิมพัน 13 8.12 นพรัตน์ 0 0 0
3 น้องแน๊ท 12 8.11 นพเก้า 0 0 0
4 คุณยศพัทธ์ 10 8.11 คงคามาศ 0 0 0
5 ธันยธร 9 8.10 ภพเดชา 0 0 0
6 ลิเดียโค 3 8.10 นาคไพศาล 0 0 0
7 ฟูลเฟลเวอร์ 11 8.10 รัตนพร 0 0 0
8 ดัสตี้ซอง 1 8.8 ลดาวัลย์ 0 0 0
9 ช๊อกกิ้งบลู 14 8.7 รุ่งโรจน์ 0 0 0
10 จันทร์เพ็ญ 2 8.6 เพชรเหนือ 0 0 0
11 นิลอุบล 7 8.6 นพรัตน์ 0 0 0
12 ทองประกาย 6 8.3 นพเก้า 0 0 0
13 สุภาวดี 8 8.2 พญาไม้ 0 0 0
14 โรสโกลด์ 4 8.0 เพชรเหนือ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ก สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 มณีกาฬ 12 8.13 ราชปรารภ 0 0 0
2 มาแรง 7 8.13 พิทักษ์ชัย 0 0 0
3 ได้ฤกษ์ 9 8.13 เจริญกรุง 0 0 0
4 สุวิจักขณ์ 10 8.12 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
5 ชีส์อะเดวิล 13 8.12 รุ่งโรจน์ 0 0 0
6 อองรี 1 8.12 บางกอก 0 0 0
7 ซิตี้ออฟดรีม 5 8.11 งามกุลสิงห์ 0 0 0
8 อาลีน่า 4 8.8 เค.ที. 0 0 0
9 มงคลสหชัย 3 8.8 พี.เค. 0 0 0
10 เวียดนามบอย 2 8.7 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
11 ไทนี่สตาร์ 11 8.7 ลดาวัลย์ 0 0 0
12 ไกรวัฒน์ 14 8.7 ไกรทิพย์ 0 0 0
13 โฉมยง 8 8.6 แอล.พี.ดี. 0 0 0
14 ดาตาญัง 6 8.5 นพเก้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6ข สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เยลโล่สโตน 1 8.9 รุ่งโรจน์ 0 0 0
2 แกลเมอร์เกิร์ล 2 8.7 อำนวยชัย 0 0 0
3 ที่รัก 5 8.6 ปิยะอาชา 0 0 0
4 ดวงใจพี่ 4 8.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
5 สี่มังกร 14 8.5 แอล.พี.ดี. 0 0 0
6 สายน้ำผึ้ง(เก่า) 12 8.4 ปิยะนันทน์ 0 0 0
7 ขวัญใจน้องเต้ย 9 8.4 มงคลชัย 0 0 0
8 ดวงกมลเพลส 10 8.4 แอล.พี.ดี. 0 0 0
9 บลอสซั่มไทม์ 13 8.3 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
10 ทองชนะชัย 8 8.2 ชนะชัย 0 0 0
11 คุณยาย 7 8.1 เอส.วาย. 0 0 0
12 กรีนฟิลด์ 3 8.1 ม้าบิน 0 0 0
13 เว็นดี้ 6 8.1 นพเก้า 0 0 0
14 กรีนแองเจิ้ล 11 8.0 ราชปรารภ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 แฟรี่เทล 9 8.13 ม้าบิน 0 0 0
2 สาวนาวี 4 8.12 รัตนพร 0 0 0
3 อาชัญ 1 8.12 ปุณณ์มณี 0 0 0
4 หนุ่มเยาวราช 2 8.12 มงคลเกียรติยศ 0 0 0
5 ขวัญเกล้า 8 8.12 บุญชัย 0 0 0
6 ฟิวเจอร์เวิร์ล 5 8.12 ที.เอ็ม. 0 0 0
7 ซิมพลีจีเนียส 6 8.10 เค.ที. 0 0 0
8 แฮปปี้มันนี่ 13 8.10 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
9 จีรนาถ 7 8.10 พิทักษ์ชัย 0 0 0
10 โกลเด้นไมน์ 12 8.8 มหาชัย 0 0 0
11 คูณกำไร 3 8.8 ไทยรุ่งเรือง 0 0 0
12 วิมลลาภ 14 8.5 อรวรรณ 0 0 0
13 มังกรสะท้านฟ้า 11 8.5 แอล.พี.ดี. 0 0 0
14 คุณเบญญาภา 10 8.5 สุมนัส 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เซียนซัน 11 8.6 มหาชัย 0 0 0
2 โกลเด้นบูลล์ 14 8.3 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
3 ไลท์นิ่งฟาส์ท 13 8.3 ประชาชอบ 0 0 0
4 ซุปเปอร์เพาเวอร์ 5 8.2 ขจรเพชร 0 0 0
5 โกอิ้งกรีน 4 8.2 ปิยะอาชา 0 0 0
6 ค๊อฟฟี่ 7 8.2 เปรมพิชิต 0 0 0
7 ออมสิน 2 8.2 รุ่งรังษี 0 0 0
8 ถั่งเช่า 6 8.2 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
9 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 12 8.1 รุ่งโรจน์ 0 0 0
10 แม็คมานามาน 9 8.1 สุภาพบุรุษ 0 0 0
11 โชคดี 8 8.1 แอล.พี.ดี. 0 0 0
12 หัวแก้วหัวแหวน 10 8.1 เค.ที. 0 0 0
13 ดวงราณี 1 8.0 ภพเดชา 0 0 0
14 หลักชัย 3 8.0 ปิยะนันทน์ 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 02-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ชิคิต้า 12 8.12 นพรัตน์ 0 0 0
2 คลาสสิคเฟรม 9 8.12 บ้านกล้วย 0 0 0
3 สตาร์เบิร์ด 3 8.12 เจริญกรุง 0 0 0
4 แบ้ก่าวเส่งกง 5 8.10 ดำรงชัย 0 0 0
5 พริตตี้วูแมน 2 8.9 เพชรเหนือ 0 0 0
6 เยลโล่ริบบ้อน 10 8.9 บุญชัย 0 0 0
7 เกรทฮาร์ท 6 8.8 ขจรเดช 0 0 0
8 คุณพรอรุณ 1 8.7 พิศาลชัย 0 0 0
9 4 8.6 ขวัญดี 0 0 0
10 เจ้าสมุทร 11 8.3 ชนะชัย 0 0 0
11 ปรมะ 7 8.0 เค.ที. 0 0 0
12 วันผาสุข 8 8.0 สถานีพ่อม้า 0 0 0