ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ชินคันเซ็น 3 8.9 จักรพงษ์ 0 0 0
2 คุณธัญ 8 9.4 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
3 พี่ใหญ่ 10 9.1 เอส.วาย. 0 0 0
4 จาว่าชิพ 4 8.10 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
5 ปัญญาวุธ 7 8.8 บี.เอส.พี. 0 0 0
6 คุณสาวิตรี 12 8.7 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
7 เรนโบว์ไลท์ 6 8.6 บุญชัย 0 0 0
8 สปีดคิงส์ 2 8.5 นพเก้า 0 0 0
9 โพรมิสมี 1 8.5 ลดาวัลย์ 0 0 0
10 คุณเบญจพร 11 8.4 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
11 ขวัญใจสมศรี 14 8.4 มงคลชัย 0 0 0
12 คุณลุง 13 8.3 เอส.วาย. 0 0 0
13 ดอกแก้ว 9 8.2 ม้าบิน 0 0 0
14 คอนเฟิร์ม 5 8.0 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ณัฐธนชัย 14 8.12 สุมนัส 0 0 0
2 ยอดขุนพล 11 8.11 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
3 บาฮูล่า 1 8.10 ขจรเพชร 0 0 0
4 เกรทธันเดอร์ 8 8.8 นพเก้า 0 0 0
5 เลดี้เพาเวอร์ 13 8.8 ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0 0
6 ชูเบส 3 8.7 นพเก้า 0 0 0
7 กิตติภพ 2 8.5 หลวงรอบฯ 0 0 0
8 สะใจ 5 8.5 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
9 ธัญพรจรัส 7 8.5 ธัญญาภรณ์ 0 0 0
10 บางรัก 12 8.4 บางกอก 0 0 0
11 ดวงลำดวน 10 8.2 ภพเดชา 0 0 0
12 ขวัญดวงใจ 4 8.1 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
13 จอร์เจียรัน 6 8.1 รุ่งโรจน์ 0 0 0
14 วัลเล่ย์ครีก 9 8.1 ปิยะอาชา 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เจ.จุติรัตน์ 8 8.13 อรวรรณ 0 0 0
2 บลูชิพ 2 8.13 เจริญกรุง 0 0 0
3 พรชนะชัย 5 8.10 ชนะชัย 0 0 0
4 เทพอุดม 6 8.10 ทิพย์วารี 0 0 0
5 วัชรทรัพย์ 10 8.9 ศุภผล 0 0 0
6 มรกตสยาม 14 8.8 ขจรเพชร 0 0 0
7 ชนะมน 9 8.7 หลวงรอบฯ 0 0 0
8 ปภาวินท์ 1 8.5 สุมนัส 0 0 0
9 กัตติกา 13 8.3 ทิพย์วารี 0 0 0
10 ไอโทลยู 7 8.3 ลดาวัลย์ 0 0 0
11 ธานอส 4 8.2 พิทักษ์ชัย 0 0 0
12 เก้าธนวัฒน์ 12 8.1 เพลินจิต 0 0 0
13 เหลืองลาวัลย์ 11 8.0 บี.เอส.พี. 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เซย์อะเกน 10 8.13 รุ่งโรจน์ 0 0 0
2 โชแปง 6 8.12 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
3 ฟูลเพาเวอร์ 11 8.11 อำนวยชัย 0 0 0
4 สหชัย 2 8.11 พิศาลชัย 0 0 0
5 ซูลูบอย 1 8.9 นพเก้า 0 0 0
6 ทรัพย์พรชัย 9 8.8 สุภาพบุรุษ 0 0 0
7 รีโมท 13 8.7 ประชาชอบ 0 0 0
8 บลูไอซ์ 12 8.7 รุ่งโรจน์ 0 0 0
9 โนเวมเบอร์ 7 8.5 นพเก้า 0 0 0
10 ยอดยิ่ง 3 8.5 ฉัตรสัมฤทธิ์ 0 0 0
11 เวลคัมสปีด 14 8.3 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
12 ทรัพย์มณี 4 8.3 ทิพย์วารี 0 0 0
13 กิตติเทพ 5 8.1 พลังใจ 0 0 0
14 ธันยธร 0 8.0 ภพเดชา 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ก สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดวงใจพี่ 4 8.13 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
2 รีดมายลิป 12 8.12 นพเก้า 0 0 0
3 ชาลี 14 8.11 นพเก้า 0 0 0
4 โซมายฮาร์ท 1 8.10 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
5 แฟร์รี่ 13 8.9 ภพเดชา 0 0 0
6 ไอแอมว็อทไอแอม 11 8.8 วี.พี.พี. 0 0 0
7 ทามาโกะ 7 8.8 ลดาวัลย์ 0 0 0
8 น้ำแข็ง 8 8.7 เปรมพิชิต 0 0 0
9 ช๊อกกิ้งบลู 3 8.7 รุ่งโรจน์ 0 0 0
10 ซิตี้ออฟดรีม 6 8.5 งามกุลสิงห์ 0 0 0
11 คุณสดิ้ง 9 8.5 ภัคพล 0 0 0
12 คุณแย้ม 2 8.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
13 คิสแอนด์รัน 10 8.4 พร้อมพงษ์ 0 0 0
14 ดูมายเบสท์ 5 8.3 0 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5ข สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ไฟร์บอล 14 8.10 นพเก้า 0 0 0
2 น้องแน๊ท 7 8.7 นพเก้า 0 0 0
3 เพชรสีทอง 12 8.7 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
4 โซล์ลิม่า 11 8.3 ภรณ์ประเสริฐ 0 0 0
5 ฟรีแลนซ์ 2 8.2 เจริญกรุง 0 0 0
6 นิลอุบล 1 8.2 นพรัตน์ 0 0 0
7 เซียนซัน 4 8.2 มหาชัย 0 0 0
8 คุณหลาน 6 8.2 วงศ์ข้าหลวง 0 0 0
9 9 8.2 จักรพงษ์ 0 0 0
10 ขวัญใจน้องเต้ย 8 8.1 มงคลชัย 0 0 0
11 มาลิบู 13 8.1 ลดาวัลย์ 0 0 0
12 ปัญญาโชติ 3 8.1 บี.เอส.พี. 0 0 0
13 ดีเลิศ 5 8.0 สถานีพ่อม้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณหนุ่ย 14 8.12 จักรพงษ์ 0 0 0
2 เวลฟาส์ท 8 8.10 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
3 โรสโกลด์ 6 8.10 เพชรเหนือ 0 0 0
4 ดวงใจภักดี 3 8.9 0 0 0 0
5 หนูลิตเติ้ล 13 8.6 จิดาภา 0 0 0
6 ไทนี่สตาร์ 10 8.3 ลดาวัลย์ 0 0 0
7 พลอยจรัส 12 8.3 บุญชัย 0 0 0
8 สาวนาวี 9 8.2 รัตนพร 0 0 0
9 คูณกำไร 4 8.2 ไทยรุ่งเรือง 0 0 0
10 โฉมยง 2 8.2 แอล.พี.ดี. 0 0 0
11 สี่มังกร 11 8.1 แอล.พี.ดี. 0 0 0
12 เว็นดี้ 7 8.1 นพเก้า 0 0 0
13 จันทร์รังษี 5 8.0 รุ่งรังษี 0 0 0
14 ฟ้าเป็นหนึ่ง 1 8.0 พิเชฐชัย 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7 สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ก้องภพ 13 8.12 0 0 0 0
2 อริญชย์ 12 8.12 เค.ที. 0 0 0
3 อาชัญ 2 8.12 ปุณณ์มณี 0 0 0
4 คุณยาย 9 8.11 เอส.วาย. 0 0 0
5 พอลล่าพอลล่า 7 8.11 วี.พี.พี. 0 0 0
6 ฟิวเจอร์เวิร์ล 1 8.11 ศักดิ์วรา 0 0 0
7 กรีนแองเจิ้ล 4 8.10 ราชปรารภ 0 0 0
8 แฟรี่เทล 8 8.9 ม้าบิน 0 0 0
9 แม็คมานามาน 11 8.9 สุภาพบุรุษ 0 0 0
10 ดวงใจน้อง 5 8.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0 0
11 โกลเด้นไมน์ 6 8.4 มหาชัย 0 0 0
12 จูเลีย 14 8.1 รุ่งโรจน์ 0 0 0
13 คุณเบญญาภา 3 8.1 สุมนัส 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 8 สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 โกลเด้นบูลล์ 1 8.13 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
2 กานต์มณี 2 8.13 พร้อมพงษ์ 0 0 0
3 บิ๊กบราเทอร์ 10 8.13 เพชรเหนือ 0 0 0
4 ไบร์อัน 13 8.12 เจ้าพระยารามราฆพ 0 0 0
5 ถั่งเช่า 5 8.12 เจ.เค.ฟาร์ม 0 0 0
6 อาจินอร์ 12 8.11 พิทักษ์ชัย 0 0 0
7 รัศมีเงิน 7 8.10 ฮอร์สพีเพิ่ล 0 0 0
8 พรวดี 11 8.10 ทิพย์วารี 0 0 0
9 เลดี้วอสมายล์ 9 8.10 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
10 เพียวรัน 3 8.7 ศรีสมาน 0 0 0
11 ลมโชย 14 8.4 ปิยะอาชา 0 0 0
12 ดาราวรรณ 6 8.3 ไพบูลย์ชัย 0 0 0
13 ณฐมน 8 8.3 พลฤดี 0 0 0
14 เรดโรบิ้น 4 8.2 นพเก้า 0 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 16-12-2561

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 เกรทฮาร์ท 1 8.13 ขจรเพชร 0 0 0
2 วิเชียรบุรี 7 8.10 0 0 0 0
3 แบ้ก่าวเส่งกง 2 8.10 ดำรงชัย 0 0 0
4 ชิคิต้า 8 8.8 นพรัตน์ 0 0 0
5 สตาร์เบิร์ด 4 8.8 เจริญกรุง 0 0 0
6 จาซินท์ 12 8.6 นพรัตน์ 0 0 0
7 วิเศษลักษณ์ 10 8.5 มงคลไพบูลย์ 0 0 0
8 เยลโล่ริบบ้อน 6 8.5 บุญชัย 0 0 0
9 เจ้าสมุทร 11 8.0 ชนะชัย 0 0 0
10 ปรมะ 9 8.0 เค.ที. 0 0 0
11 วันผาสุข 3 8.0 สถานีพ่อม้า 0 0 0
12 นาราวินท์ 5 8.0 เพชรเหนือ 0 0 0