ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 มูนแม๊กเน็ท 10 9.8 กอบการ อำนวยชัย 0 0
2 พี่ใหญ่ 13 9.8 มั่นคง เอส.วาย. 0 0
3 ชินคันเซ็น 9 9.7 อิทธิศักดิ์ จักรพงษ์ 0 0
4 สปีดคิงส์ 7 8.13 ธนากร นพเก้า 0 0
5 ธันเดอร์สโนว์ 4 8.12 อัครวิน อชิรชัย 0 0
6 ทิงเคอร์เบลล์ 5 8.11 อุดมสุข นพเก้า 0 0
7 ควีนออฟเดอะไนท์ 1 8.11 ธัญญะ พร้อมพงษ์ 0 0
8 ดราก้อนโฟร์ 6 8.10 นำศักดิ์ 0 0 0
9 ธานอส 3 8.9 โกสินทร์ พิทักษ์ชัย 0 0
10 โมโนโพลี่ 8 8.8 แสนเก่ง ชบาทิพย์ 0 0
11 บาฮูล่า 2 8.7 นำทรัพย์ ขจรเพชร 0 0
12 ดวงลัดดา 12 8.6 อมรฤ ภพเดชา 0 0
13 คุณเดช 11 8.3 ทินภัทร ปุณณ์มณี 0 0
14 มรกตสยาม 14 8.2 จัตุรงค์ ขจรเพชร 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 มณีมณฑล 12 8.13 สุภา ปุณณ์มณี 0 0
2 คุณสาวิตรี ** 10 8.13 รุ่งอรุณ 0 0 0
3 กาญจงมา ** 1 8.11 บัวขาว ดาวอยุธยา 0 0
4 มณีนพเก้า 7 8.10 ขุนทัพ นพเก้า 0 0
5 ธัณพศวัต ** 2 8.9 พร้อมรบ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
6 ไพลินชนะชัย 6 8.7 สุริยะ ชนะชัย 0 0
7 คุณธัญ 14 8.6 นำศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
8 ยอดขุนพล 13 8.6 พงศกร วงศ์ข้าหลวง 0 0
9 จอร์เจียรัน 5 8.6 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0
10 ดราก้อนบัดดี้ ** 9 8.5 มั่นคง อชิรชัย 0 0
11 วิมลลาภ 4 8.4 พลังชัย อรวรรณ 0 0
12 วิมลมณี ** 11 8.3 คงกระพัน 0 0 0
13 ขวัญดวงใจ 8 8.1 อัศวิน 0 0 0
14 คุณอภิรัฐ 3 8.1 แสงรุ้ง ขวัญดี 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณเบญจพร ** 13 8.11 นำศักดิ์ 0 0 0
2 รีโมท 5 8.10 มั่นคง ประชาชอบ 0 0
3 เอ้าท์ลอว์เกิร์ล 8 8.9 บุญคุ้มครอง รุจนเสรี 0 0
4 ดาวินชี่ 4 8.6 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
5 ซูการ์ซูการ์ 11 8.5 สุรินทร์ชัย เพชรเหนือ 0 0
6 แซนธาลี 2 8.5 พลังชัย 0 0 0
7 สะใจ 10 8.3 ประมุข เค.เจ. 0 0
8 แอนนา 6 8.2 ขุนทัพ ชบาทิพย์ 0 0
9 พรชนะชัย 3 8.1 ไม่เข้าแข่ง ชนะชัย 0 0
10 ซุปเปอร์เล็ก 9 8.1 ปพน ชนะชัย 0 0
11 บลูชิพ 12 8.0 เพชรนำชัย เจริญกรุง 0 0
12 ทรัพย์มณี 14 8.0 กอบการ ทิพย์วารี 0 0
13 แอลพีไฟล์ 1 8.0 รณชัย 0 0 0
14 เวลคัมสปีด 7 8.0 แสงรุ้ง เค.เจ. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 4 สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สกิ๊ตเตอร์ 5 8.12 แสนยากร รุ่งโรจน์ 0 0
2 ฟินาเล่ 3 8.9 วันมงคล ศรีตาปี 0 0
3 กฤษณ์นิตา 12 8.9 ชิรากรณ์ อำนวยชัย 0 0
4 โอนลี่สมายล์ 9 8.6 แสงรุ้ง 0 0 0
5 ดวงใจพี่ ** 4 8.5 รุ่งอรุณ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 0 0
6 เวียดนามบอย 10 8.4 โคราช ฮอร์สเลิฟเวอร์ 0 0
7 กิตติบุตร 2 8.4 พรศักดิ์ พลังใจ 0 0
8 คุณยาย 1 8.4 แสนเก่ง เอส.วาย. 0 0
9 ปภาวินท์ 7 8.3 ทินภัทร สุมนัส 0 0
10 สุวิจักขณ์ ** 8 8.2 เพิ่มทรัพย์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
11 เฮง-เฮง 13 8.1 พร้อมรบ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
12 ดวงเด่น 6 8.1 ณัฐภูมิ 0 0 0
13 กัตติกา ** 11 8.0 กอบการ ทิพย์วารี 0 0
14 ม้าทอง 14 8.0 พงศกร พลอยศักดา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 5 สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ดับเบิ้ลโฟร์ ** 11 8.11 วันมงคล 0 0 0
2 โนเวมเบอร์ 4 8.10 อุดมสุข นพเก้า 0 0
3 อัศวโอฬาร 8 8.10 จิต ทิพย์วารี 0 0
4 กัปตันโจ 12 8.9 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
5 ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** 3 8.7 จิรกิตติ์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
6 ดวงศิริพร ** 6 8.6 ยิ่งเจริญ ภพเดชา 0 0
7 พร้อมแพรวพราว 1 8.6 ทินภัทร รุ้งกินน้ำ 0 0
8 คุณสมใจ 5 8.5 อิทธิศักดิ์ สายสัมพันธ์ 0 0
9 ซีเคร็ทเลิฟเวอร์ 7 8.5 พลังชัย 0 0 0
10 คุณหลาน ** 9 8.4 นำศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง 0 0
11 ละอองดาว 2 8.4 ณัฐวัฒน์ 0 0 0
12 จันทร์เพ็ญ 14 8.3 รุ่งโรมรัน เพชรเหนือ 0 0
13 ไฟร์บอล 10 8.1 ขุนทัพ นพเก้า 0 0
14 สุภาวดี 13 8.0 กอบการ พญาไม้ 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 6 สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ทรัพย์พรชัย 5 8.12 นำทรัพย์ สุภาพบุรุษ 0 0
2 ลุ๊คกิ้งกู๊ด 10 8.11 เพิ่มทรัพย์ รุ่งโรจน์ 0 0
3 เฟี้ยวฟ้าว 11 8.11 สุภา จตุจักร 0 0
4 โรสโกลด์ ** 4 8.10 รุ่งโรมรัน เพชรเหนือ 0 0
5 เอ็นเจเกิร์ล ** 2 8.9 ชาญศึก แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
6 บัฟฟาโรบิล 13 8.6 พร้อมรบ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
7 สี่มังกร 7 8.5 วันมงคล 0 0 0
8 เฮกเตอร์ 9 8.4 โกสินทร์ ฉัตรเทพ 0 0
9 มงคลสหชัย ** 8 8.3 รณชัย 0 0 0
10 จีรนาถ 1 8.2 เพชรนำชัย ชนะชัย 0 0
11 เมาเท่นวิว 6 8.2 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0
12 โกอิ้งกรีน ** 3 8.1 บุญเยี่ยม ปิยะอาชา 0 0
13 หยกชนะชัย ** 12 8.0 สุริยะ ชนะชัย 0 0
14 ดวงแสงเพชร 14 8.0 อมรฤทธิ์ ชนะชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ก สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 รัศมีอัมพร 5 8.13 รัฐกิจ จักรพงษ์ 0 0
2 ชีส์อะเดวิล ** 13 8.12 แสนยากร รุ่งโรจน์ 0 0
3 โชคดี 6 8.12 วันมงคล แอล.พี.ดี. 0 0
4 คิสแอนด์รัน 14 8.11 มั่นคง พร้อมพงษ์ 0 0
5 พลอยจรัส 1 8.11 จตุพล บุญชัย 0 0
6 ดีเลิศ 11 8.10 อนุชาติ สถานีพ่อม้า 0 0
7 โกลเด้นแกล 9 8.10 ปฐม ทิพย์พิมาย 0 0
8 ดั่งจันทร์ 8 8.10 ธัญญะ นายสาธิต 0 0
9 อาจินอร์ 3 8.9 โกสินทร์ พิทักษ์ชัย 0 0
10 อาชัญ 10 8.9 วิชิต ปุณณ์มณี 0 0
11 แพรไหม 4 8.8 คงกระพัน บี.เอส.พี. 0 0
12 ลาเต้ 12 8.8 โคราช กมลรัตน์ 0 0
13 ไบร์อัน 7 8.7 พลังชัย เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
14 เรดโรบิ้น 2 8.3 -2 บัวขาว นพเก้า 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 7ข สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** 9 8.7 อัศวิน ขจรเพชร 0 0
2 โกลเด้นบูลล์ 7 8.5 ขุนทัพ นพชัย 0 0
3 บอนนิต้า 12 8.4 ประมุข ไพบูลย์ชัย 0 0
4 ก้องภพ 11 8.3 0 0 0
5 โฉมยง 1 8.3 สุภา แอล.พี.ดี. 0 0
6 บิ๊กบราเทอร์ 3 8.3 สุรินทร์ชัย เพชรเหนือ 0 0
7 ฟ๊อกซี่เกล 10 8.3 ธนเกียรติ นพเก้า 0 0
8 ทิโมธี 4 8.2 เพิ่มทรัพย์ เจ้าพระยารามราฆพ 0 0
9 ดาตาญัง ** 8 8.1 สมชาติ นพเก้า 0 0
10 ไลท์นิ่งฟาส์ท ** 13 8.1 กอบการ ประชาชอบ 0 0
11 ใจต้องมี 2 8.1 พลังชัย อรวรรณ 0 0
12 ออนเดอะรัน ** 6 8.1 พร้อมรบ รุ่งโรจน์ 0 0
13 อริญชย์ ** 5 8.0 วิชิต เค.ที. 0 0
14 ที่รัก 14 8.0 จิรกิตติ์ ปิยะอาชา 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 9 สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 รัศมีเงิน ** 6 8.13 เพชรนำขัย ฮอร์สพีเพิ่ล 0 0
2 คุณเบญญาภา 9 8.13 ฤทธิชัย สุมนัส 0 0
3 วิเศษชล 4 8.12 กอบการ ศรีสมาน 0 0
4 พริกขี้หนู 7 8.11 ปพน สิริอนงค์ 0 0
5 วิเศษลักษณ์ 2 8.9 เพิ่มทรัพย์ มงคลไพบูลย์ 0 0
6 ลมโชย 11 8.8 บุญเยี่ยม ปิยะอาชา 0 0
7 นาราวินท์ 10 8.8 อนุชาติ สถานีพ่อม้า 0 0
8 จาซินท์ 1 8.6 อุดมสุข นพรัตน์ 0 0
9 ชาติศิริ ** 5 8.5 จิรกิตติ์ ไกรทิพย์ 0 0
10 สตาร์เบิร์ด 3 8.2 สุภา เจริญกรุง 0 0
11 ปรมะ ** 8 8.0 นำทรัพย์ เค.ที. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น เมเด้น สนาม2 แข่ง 07-04-2562

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 สาวบางสมัคร ** 3 8.0 แสงรุ้ง รุ่งรังษี 0 0
2 เลิศอุดม 7 8.0 วิจิตรกร ทิพย์วารี 0 0
3 ออเจ้า 2 8.0 +6 ชิรากรณ์ ไพบูลย์ชัย 0 0
4 โกลเด้นไวล์แคท 6 8.0 เพชรนำชัย ชนะชัย 0 0
5 ซิสเตอร์ฮุค 5 8.0 พร้อมรบ ลดาวัลย์ 0 0
6 ผึ้งทอง 4 8.0 พลังชัย มงกุฎชัย 0 0
7 มณีแดง ** 9 8.0 อัศวิน ขวัญดี 0 0
8 สาวทีน่า ** 8 8.0 +1 1/2 นำศักดิ์ ภรณ์ประเสริฐ 0 0
9 ควีนพาวเวอร์ ** 10 8.0 พงศกร ดามพวรรณ 0 0
10 บัดดี้บัดดี้ 1 8.0 วันมงคล สิริอนงค์ 0 0
11 สาวแอลเอ 11 8.0 ประมุข ไพบูลย์ชัย 0 0