ผลแข่งม้าชั้น 1 สนาม5 แข่ง 19-01-2563

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 พี่ใหญ่ 0 56.5 วิษณุกรณ์ เอส.วาย. 0 0
2 ชินคันเซ็น 0 55.5 พิเชฐชัย 0 0
3 คุณอภิรัฐ 0 55.5 ขวัญดี 0 0
4 ธันเดอร์สโนว์ 0 54.5 อชิรชัย 0 0
5 อัมสเตอร์ดัม 0 54.5 วี.พี.พี. 0 0
6 มณีมณฑล 0 51.0 ปุณณ์มณี 0 0
7 ควีนออฟเดอะไนท์ 0 51.0 วี.พี.พี. 0 0
8 ฟูลเพาเวอร์ 0 51.0 อำนวยชัย 0 0
9 พรชนะชัย 0 50.5 ชนะชัย 0 0
10 ซีเครทกิ๊ฟ 0 50.5 วี.พี.พี. 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 2 สนาม5 แข่ง 19-01-2563

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 คุณลุง 0 55.5 เอส.วาย. 0 0
2 ดราก้อนโฟร์ 0 55.5 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม 0 0
3 มูนแม๊กเน็ท 0 55.0 อำนวยชัย 0 0
4 ซุปเปอร์เล็ก 0 54.5 ชนะชัย 0 0
5 อเมริกาโน่ 0 54.5 กมลรัตน์ 0 0
6 ดวงแท้แท้ 0 53.5 รุ้งกินน้ำ 0 0
7 หนุ่มผาแดง 0 53.0 บี.เอส.พี. 0 0
8 ณัฐธนชัย 0 53.0 สุมนัส 0 0
9 มอคค่า 0 51.0 กมลรัตน์ 0 0
10 จอมชนะชัย 0 50.5 ชนะชัย 0 0

ผลแข่งม้าชั้น 3 สนาม5 แข่ง 19-01-2563

# ม้าที่ลงแข่งรอบนี้ ซอง นน. เพิ่ม/ลด ตำแหน่งที่ เวลาวิ่ง รายชื่อผู้ขี่ม้า คอก ผู้ฝึก ยอดตั๋ว เงินส่วนแบ่ง Link
3 9 ชนะ ชนะ รอง ชนะ รอง
1 ยอดขุนพล 0 55.5 วงศ์ข้าหลวง 0 0
2 ไพลินชนะชัย 0 55.5 ชนะชัย 0 0
3 น้ำเงินศรทอง 0 54.0 นภเสถียร 0 0
4 เอสเพรสโซ่ 0 53.0 กมลรัตน์ 0 0
5 ควีนพาวเวอร์ 0 53.0 ดามพวรรณ 0 0
6 เลิฟธันเดอร์ 0 52.5 รุ่งศุภกฤต 0 0
7 คุณภูผา 0 52.5 สุมนัส 0 0
8 รักคูณทรัพย์ 0 52.5 ศรีตาปี 0 0
9 โฉมพูนทรัพย์ 0 50.5 สิริอนงค์ 0 0
10 รีโมท 0 50.5 ประชาชอบ 0 0
11 เลิฟบีบี 0 50.5 วี.พี.พี. 0 0