สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:12.15น. Race:1 Div:MD[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
ภพเดชา
reg: N550
เบอร์
1
ซอง
8
ดวงปรารถนา [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ดวงหนอดวง
เกิด:07-09-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:วิชิต
ทิพย์วารี
reg: N507
เบอร์
2
ซอง
1
เลิศอุดม [50.5]
พ่อ:บริทิชบลู | แม่:วาเลนเต้
เกิด:30-05-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:แสงรุ้ง
วี.พี.พี.
reg: N559
เบอร์
3
ซอง
7
สาวกรุงสยาม ** [50.5]
พ่อ:อัลกี้ | แม่:ซิลเวอร์ดาวน์
เกิด:18-05-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ณัฐภูมิ +1
เพชรเหนือ
reg: N401
เบอร์
4
ซอง
3
เพชรเหนือ [50.5]
พ่อ:บริทิชบลู | แม่:บอนซอลบิวตี้
เกิด:11-08-2556 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:สหรัฐ +3.5
ไพบูลย์ชัย
reg: N521
เบอร์
5
ซอง
2
สาวแอลเอ [50.5]
พ่อ:ไอร่อนแมนดีเอีย | แม่:มิสไอซี่เลดี้
เกิด:06-07-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์ +2.5
สิริอนงค์
reg: N602
เบอร์
6
ซอง
11
โฉมพูนทรัพย์ [50.5]
พ่อ:อิงลิชโคโลนี | แม่:ทับทิมแก้ว
เกิด:31-10-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ปีใหม่
ประชาชอบ
reg: M335
เบอร์
7
ซอง
6
ศรีธนิต [50.5]
พ่อ:เอพีวอริเออ | แม่:Sweet Smoke
เกิด:26-04-2552 เมีย/

ผู้ขี่:จิต
เอส.วาย.
reg: N608
เบอร์
8
ซอง
12
คุณน้า [50.5]
พ่อ:Riley Tucker | แม่:Golden Given
เกิด:18-11-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:จุฑาเทพ +3.5
ชบาทิพย์
reg: N577
เบอร์
9
ซอง
4
บางแสน [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:Proud of Rosie
เกิด:26-02-2559 เมีย/แซม

ผู้ขี่:สุภา +2.5
สถานีพ่อม้า
reg: N513
เบอร์
10
ซอง
9
อาร์เมอร์ [50.5]
พ่อ:วาเลน | แม่:ดีลูด
เกิด:13-03-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:สุรินทร์ชัย +2
ภรณ์ประเสริฐ
reg: N603
เบอร์
11
ซอง
13
ทัชบลู [50.5]
พ่อ:British Blue | แม่:Touch Me Easy
เกิด:11-07-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ดนุชา +0.5
เค.ที.
reg: N589
เบอร์
12
ซอง
14
บับเบิ้ลบี [50.5]
พ่อ:สตอร์มเมด | แม่:จันทร์กะพ้อ
เกิด:25-03-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:นำทรัพย์ +0.5
เพชรศิริ
reg: N578
เบอร์
13
ซอง
10
เพชรระย้า [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:Cloud of Unknowing
เกิด:05-08-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วันมงคล +0.5
โชคปัทมา
reg: N606
เบอร์
14
ซอง
5
พงษ์ชิตา [50.5]
พ่อ:Coal Play | แม่:Dolly Dynamite
เกิด:24-04-2559 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:อัศวิน

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:12.50น. Race:2 Div:9[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
เจ้าพระยารามราฆพ
reg: N311
เบอร์
1
ซอง
5
วิเศษลักษณ์ [56.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:สนามชัย
เกิด:25-07-2556 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:กิตติกร
พงษ์ประภา
reg: N495
เบอร์
2
ซอง
8
ดวงราณี ** [56.5]
พ่อ: | แม่:
เกิด:11-03-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ชิรากรณ์
พลฤดี
reg: M755
เบอร์
3
ซอง
11
เกรทฮาร์ท [56.0]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Sweet Smoke
เกิด:10-02-2555 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:คฑาชัย
ชนะชัย
reg: N449
เบอร์
4
ซอง
1
รัศมีเงิน ** [54.5]
พ่อ:คาเซ่ | แม่:เปรมปรีด์
เกิด:25-05-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วงษกรณ์
นพรัตน์
reg: N124
เบอร์
5
ซอง
7
ชิคิต้า [54.0]
พ่อ:บริติชบลู | แม่:Foxey Barron
เกิด:19-04-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วิน
สถานีพ่อม้า
reg: K531
เบอร์
6
ซอง
3
นาราวินท์ [54.0]
พ่อ:โกลไทเกอร์โก | แม่:พิมพ์นารา
เกิด:17-03-2551 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:จตุพล +0.5
ไพบูลย์ชัย
reg: N571
เบอร์
7
ซอง
9
บอนนิต้า [54.0]
พ่อ:ไอร่อนแมนดีเอีย | แม่:วุฒิเดือนเด่น
เกิด:07-06-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:จุฑาเทพ
พิเชฐชัย
reg: M198
เบอร์
8
ซอง
10
ฮอร์สมายฮาร์ท [54.0]
พ่อ:แดนซาเทม | แม่:Distill My Heart
เกิด:22-04-2553 ผู้/

ผู้ขี่:ธนเกียรติ
ไกรทิพย์
reg: M159
เบอร์
9
ซอง
2
ชาติศิริ ** [53.0]
พ่อ:เมนเดลซอห์น | แม่:Go For Green
เกิด:05-03-2553 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:จิรกิตติ์
เจ.เค.ฟาร์ม
reg: M315
เบอร์
10
ซอง
4
แซงโทรเปซ [51.5]
พ่อ:สแกทมันดู | แม่:Sceptre's Own
เกิด:23-06-2553 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:กอบการ +4
เค.ที.
reg: N352
เบอร์
11
ซอง
6
ปรมะ ** [51.5]
พ่อ:ใจสิงห์ | แม่:เซลเลเบรซั่น
เกิด:24-08-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:นำทรัพย์

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:13.25น. Race:3 Div:8[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
ลักกี้ฟาร์ม
reg: N463
เบอร์
1
ซอง
8
เหนือแสง ** [56.5]
พ่อ:ดาแนค | แม่:โอ้เมียมายโอ้
เกิด:29-01-2558 ผู้/แซม

ผู้ขี่:มั่นคง
สิริอนงค์
reg: M962
เบอร์
2
ซอง
5
หนุ่มแอลพีดี [56.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:DrivingMissHelen
เกิด:30-01-2555 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:สุภา
รุ่งโรจน์
reg: N490
เบอร์
3
ซอง
11
บัฟฟาโรบิล [56.0]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:ศิริขวัญ
เกิด:20-10-2555 ผู้/แดง

ผู้ขี่:แสนยากร
สถานีพ่อม้า
reg: N192
เบอร์
4
ซอง
9
ดีเลิศ ** [56.0]
พ่อ:บัดดี้ฮิวเมอร์ | แม่:Jennifer Rose
เกิด:24-06-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:จตุพล
ปิยะอาชา
reg: N226
เบอร์
5
ซอง
7
โกอิ้งกรีน ** [55.5]
พ่อ:สตอมคอมานเดอร์ | แม่:Sunshine
เกิด:29-08-2556 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:จิรกิตติ์
พร้อมพงษ์
reg: N396
เบอร์
6
ซอง
12
ฟ้าเงิน [55.0]
พ่อ:คาเซ่ | แม่:เคียงวารี
เกิด:02-03-2556 เมีย/แดง

ผู้ขี่:อชิรไชย
ราชปรารภ
reg: N154
เบอร์
7
ซอง
2
กรีนแองเจิ้ล [54.5]
พ่อ:ดาแนก | แม่:Summer Belle
เกิด:27-10-2555 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:ปฐม -1
ราชปรารภ
reg: N410
เบอร์
7
ซอง
6
เพชรสุวรรณ ** [54.0]
พ่อ:อิคิไก | แม่:ทวิพร
เกิด:04-06-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วิชิต
ลดาวัลย์
reg: M655
เบอร์
8
ซอง
4
โกลเด้นบูลล์ [53.5]
พ่อ:เกียโคโม่ | แม่:Sweet Dynamite
เกิด:07-02-2554 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:ชยานันท์
ประชาชอบ
reg: N283
เบอร์
9
ซอง
3
ไลท์นิ่งฟาส์ท ** [53.5]
พ่อ:บัดดี้ฮิวเมอร์ | แม่:Luna Charm
เกิด:23-01-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:โคราช
วี.พี.พี.
reg: N359
เบอร์
10
ซอง
13
เมจิคเฮอริเคน [53.0]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:แมรี่เกิร์ล
เกิด:11-07-2555 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ณัฐภูมิ
รุ่งรังษี
reg: N473
เบอร์
11
ซอง
10
ออมสิน ** [52.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:ทรอททิเน็ทจ์
เกิด:01-01-2557 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:อัศวิน
เพชรเหนือ
reg: N235
เบอร์
12
ซอง
1
บิ๊กบราเทอร์ [52.5]
พ่อ:บริติชบลู | แม่:Sandringham
เกิด:22-03-2556 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:สุรินทร์ชัย
สุมนัส
reg: K818
เบอร์
13
ซอง
14
โอโลปา ** [51.5]
พ่อ:สตอมคอมานเดอร์ | แม่:ฟ้าหลังฝน
เกิด:18-05-2552 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:จิต

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:14.00น. Race:4 Div:1[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
อชิรชัย
reg: N069
เบอร์
1
ซอง
6
วิลเพาเวอร์ ** [61.0]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:Quiet Leader
เกิด:26-02-2556 ผู้/

ผู้ขี่:จตุพล
ขจรเพชร
reg: M381
เบอร์
2
ซอง
7
มรกตสยาม [59.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Ultra Chic
เกิด:01-05-2553 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:พงศกร
พิเชฐชัย
reg: M968
เบอร์
3
ซอง
5
วงเดือน [58.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:Miss Taro
เกิด:10-04-2556 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:ธนเกียรติ
สุมนัส
reg: M357
เบอร์
4
ซอง
8
สเพนเดอร์ [57.0]
พ่อ:แมมโบแลค | แม่:เลิฟวิว
เกิด:18-09-2553 ผู้/

ผู้ขี่:กอบการ
ปุณณ์มณี
reg: N309
เบอร์
5
ซอง
10
มณีมณฑล [56.5]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:มณีจัน
เกิด:06-08-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:สุริยะ
เอฟ.เอ.กรุ๊ป
reg: N063
เบอร์
6
ซอง
4
ขวัญดวงใจ [52.0]
พ่อ:อัลเก้ | แม่:Emphasize
เกิด:11-08-2554 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:อัศวิน
แอล.พี.ดี.
reg: M917
เบอร์
7
ซอง
1
ดราก้อนโฟร์ ** [51.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:ขวัญวิไล
เกิด:07-02-2555 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:ปีใหม่
วี.พี.พี.
reg: N453
เบอร์
8
ซอง
9
ควีนออฟเดอะไนท์ [51.5]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:RUBILINE
เกิด:06-07-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:เทพมงคล +0.5
บี.เอส.พี.
reg: N151
เบอร์
9
ซอง
2
ธนดล [51.5]
พ่อ:อิงลิชโคโลนี* | แม่:Solemn Vow
เกิด:27-12-2554 ผู้/

ผู้ขี่:คงกระพัน +0.5
เอส.วาย.
reg: N314
เบอร์
10
ซอง
3
คุณลุง [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ฟลูซิสเทอร์
เกิด:17-07-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:มิตรภาพ +1.5

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:14.35น. Race:5 Div:2[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
เจ.เค.ฟาร์ม
reg: N015
เบอร์
1
ซอง
2
เวลคัมสปีด [56.5]
พ่อ:เมนเดลซอห์น | แม่:กษมา
เกิด:11-09-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วงษกรณ์
พลอยศักดา
reg: N573
เบอร์
2
ซอง
11
ม้าทอง [56.0]
พ่อ:ไอร่อนแมนดีเอีย | แม่:เลดี้เซาธ์เทิร์น
เกิด:12-02-2558 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:จุฑาเทพ
บางกอก
reg: N034
เบอร์
3
ซอง
1
บางรัก [55.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ริคเตอร์
เกิด:05-02-2556 เมีย/แดง

ผู้ขี่:รัฐกร -0.5
นพเก้า
reg: N112
เบอร์
4
ซอง
12
จัสท์วัน [54.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:Imalilwildchild
เกิด:17-05-2556 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ธนากร
ฮอร์สเลิฟเวอร์
reg: M975
เบอร์
5
ซอง
4
เลดี้เพาเวอร์ [53.5]
พ่อ:บัดดี้ฮิวเมอร์ | แม่:พิมพลอย
เกิด:10-07-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:โคราช
พลังใจ
reg: N392
เบอร์
6
ซอง
7
กิตตินารี ** [52.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:BY INVITATION ONLY
เกิด:06-10-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:พรศักดิ์
พร้อมพงษ์
reg: N020
เบอร์
7
ซอง
6
ภัคสุฐิตา [52.0]
พ่อ:กาเซ่ | แม่:Choiree
เกิด:09-09-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:อชิรไชย +2
ไกรทิพย์
reg: N113
เบอร์
8
ซอง
8
กุสาวดี [52.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:Lick the Spoon
เกิด:01-06-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ขุนทัพ
เพชรศิริ
reg: M715
เบอร์
9
ซอง
5
เกรทธันเดอร์ [51.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Witch Approval
เกิด:28-04-2555 เมีย/แซม

ผู้ขี่:วันมงคล
วงศ์ข้าหลวง
reg: N406
เบอร์
10
ซอง
10
ยอดขุนพล ** [51.5]
พ่อ:ไอรอนแมนเดอเฮีย | แม่:CLEAR IMAGE
เกิด:04-10-2557 ผู้/แซม

ผู้ขี่:สุริยะ +2
บี.เอส.พี.
reg: M768
เบอร์
11
ซอง
9
วิมลมณี ** [51.5]
พ่อ:ยีลโนกราวน์ | แม่:Miss Bonnat Sweep
เกิด:01-04-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:-ไม่เข้าแข่ง-
ภรณ์ประเสริฐ
reg: N486
เบอร์
12
ซอง
3
อมาโด้ ** [51.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:นอร์ทอีสเกล
เกิด:01-08-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ดนุชา

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:15.10น. Race:6 Div:3[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
ภพเดชา
reg: M945
เบอร์
1
ซอง
2
ดวงลำดวน [56.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ดวงสัมพันธ์
เกิด:12-11-2555 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:วิชิต
ศักดิ์วรา
reg: M525
เบอร์
2
ซอง
4
มณีนพเก้า [55.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:คราวน์เกิร์ล
เกิด:29-10-2553 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ชาญศึก
ศักดิ์วรา
reg: N101
เบอร์
2
ซอง
8
ไฟร์บอล [52.5]
พ่อ:เฮนนี่ฮิวจ์  | แม่:You First
เกิด:20-02-2555 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:วิน
กมลรัตน์
reg: N564
เบอร์
3
ซอง
7
มอคค่า [55.5]
พ่อ:ดาแน็ก | แม่:สแปลชอออฟวนิลา
เกิด:15-02-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:โคราช
เจริญกรุง
reg: N053
เบอร์
4
ซอง
3
บลูชิพ [55.5]
พ่อ:บริติชบลู | แม่:A Good Yarn
เกิด:05-05-2555 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ปพน
เพชรเหนือ
reg: M805
เบอร์
5
ซอง
12
ซูการ์ซูการ์ [55.0]
พ่อ:ซิซโซ | แม่:Time Zone
เกิด:19-08-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:สหรัฐ -1
อรวรรณ
reg: N558
เบอร์
6
ซอง
14
ต้องทำ [55.0]
พ่อ:บัดดี้'ส ฮิวเมอร์ | แม่:วินวินวิน
เกิด:22-07-2558 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:ขุนทัพ
ลดาวัลย์
reg: N477
เบอร์
7
ซอง
5
ไอโทลยู [54.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:เซย์ซัมซิง
เกิด:06-10-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:แสนยากร
บี.เอส.พี.
reg: N214
เบอร์
8
ซอง
6
กฤตานนท์ [53.5]
พ่อ:อิงลิชโคโลนี* | แม่:Fly To Win
เกิด:02-10-2556 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:ไม่เข้าแข่ง
บี.เอส.พี.
reg: N248
เบอร์
8
ซอง
11
บุญญานนท์ [51.5]
พ่อ:บริติชบลู | แม่:วู๊ดดี้ไอ
เกิด:05-04-2556 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:นำทรัพย์
ดาวอยุธยา
reg: M391
เบอร์
9
ซอง
10
กาญจงมา ** [52.5]
พ่อ:ทิงค์เอิธ | แม่:Syrup
เกิด:07-05-2554 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:แสงรุ้ง
ชบาทิพย์
reg: N307
เบอร์
10
ซอง
13
กาแฟ [51.5]
พ่อ:อัลไซเนท | แม่:ปรินเซสโซไซติ
เกิด:26-09-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:สุภา +1.5
รุ่งโรจน์
reg: N223
เบอร์
11
ซอง
1
ธัณพศวัต ** [51.5]
พ่อ:ยีลโนกราวน์ | แม่:Pure Quality
เกิด:07-03-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ชยานันท์ +0.5
บุญชัย
reg: N343
เบอร์
12
ซอง
9
เรนโบว์ไลท์ [51.0]
พ่อ:บัดดี้'ส ฮิวเมอร์ | แม่:FLYING FANTASY
เกิด:06-07-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:กอบการ +4

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:15.45น. Race:7 Div:4[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
ชบาทิพย์
reg: N539
เบอร์
1
ซอง
8
ปทุมวัน [55.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:เคาร์เทสนิสเทลรอย
เกิด:20-04-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ฉกาจชัย +1
เจริญกรุง
reg: N569
เบอร์
2
ซอง
2
ซาบซึ้ง [55.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:สยามเพิร์ล
เกิด:25-08-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ปพน
อรวรรณ
reg: N548
เบอร์
3
ซอง
11
ใจต้องมี [54.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:จูลายทะเว้ล
เกิด:18-08-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ขุนทัพ
ภรณ์ประเสริฐ
reg: N419
เบอร์
4
ซอง
12
โซล์ลิม่า [54.0]
พ่อ:บูเซฟาลัส | แม่:คุณชูจิต
เกิด:16-12-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ดนุชา
รุ่งศุภกฤต
reg: M685
เบอร์
5
ซอง
3
เลิฟธันเดอร์ [54.0]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Whiff
เกิด:19-03-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ปีใหม่
วี.พี.พี.
reg: N144
เบอร์
6
ซอง
13
แซนธาลี [53.5]
พ่อ:สแกทมันดู | แม่:Misguided Angle
เกิด:05-04-2556 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:แสงรุ้ง
วี.พี.พี.
reg: N085
เบอร์
6
ซอง
9
ไอแอมว็อทไอแอม ** [51.0]
พ่อ:อินเคส | แม่:Coponicia
เกิด:17-03-2555 ผู้/แดง

ผู้ขี่:เทพมงคล +1
ศักดิ์วรา
reg: M810
เบอร์
7
ซอง
7
ต่อเงิน ** [53.5]
พ่อ:ยีลโนกราวน์ | แม่:Rubiline
เกิด:13-01-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ชาญศึก
ศักดิ์วรา
reg: M461
เบอร์
7
ซอง
6
สุธานนท์ [52.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Cruzenwiththestar
เกิด:02-04-2554 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:วิน
เพชรศิริ
reg: N468
เบอร์
8
ซอง
10
เดอะแฟลช [53.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:The Furflew
เกิด:19-05-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:วันมงคล
คงคามาศ
reg: N454
เบอร์
9
ซอง
4
คุณยศพัทธ์ [53.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:ร๊อกซานนี่ส์ สแดนเซอร์
เกิด:25-09-2557 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:รัฐกร +1.5
เอส.วาย.
reg: M492
เบอร์
10
ซอง
5
พรสุภัค ** [52.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:วุฒิฟลายอะเวย์
เกิด:05-04-2554 เมีย/

ผู้ขี่:โคราช
พร้อมพงษ์
reg: N556
เบอร์
11
ซอง
1
อินทัช [51.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:บาจามอร์นิ่ง
เกิด:05-07-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:แสนเก่ง +2
วงศ์ข้าหลวง
reg: N272
เบอร์
12
ซอง
14
คุณหลาน ** [50.5]
พ่อ:ไรเลย์ทัคเกอร์ | แม่:Charismatic Cure
เกิด:18-03-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:มิตรภาพ +1.5

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:16.20น. Race:8 Div:6[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
ลดาวัลย์
reg: N255
เบอร์
1
ซอง
13
ภิภัทรพงษ์ ** [56.5]
พ่อ:ไรเลย์ทัคเกอร์ | แม่:Agitato
เกิด:24-09-2556 ผู้/แดง

ผู้ขี่:กิตติกร
ชนะชัย
reg: N514
เบอร์
2
ซอง
7
โกลเด้นไวล์แคท ** [56.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:วายด์เอ๊าท์
เกิด:23-09-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:สันติภาพ
รุ่งศุภกฤต
reg: M836
เบอร์
3
ซอง
3
ซูลูบอย [55.5]
พ่อ:ฮาร์ดสปัน | แม่:Barrier Reef
เกิด:14-11-2554 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:รัฐกิจ
ชบาทิพย์
reg: N517
เบอร์
4
ซอง
8
ผ่านฟ้า [55.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:อะไลโด
เกิด:13-06-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จุฑาเทพ
พิเชฐชัย
reg: N581
เบอร์
5
ซอง
14
เพราะรัก [55.5]
พ่อ:Alke | แม่:I Sing
เกิด:21-09-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ธนเกียรติ
เจ้าพระยารามราฆพ
reg: N036
เบอร์
6
ซอง
5
ฟ๊อกซ์แดนซ์ ** [54.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:Royal Illusion
เกิด:11-01-2556 เมีย/แดง

ผู้ขี่:จิรกิตติ์
งามกุลสิงห์
reg: N426
เบอร์
7
ซอง
6
ซิตี้ออฟดรีม [54.5]
พ่อ:ไอรอนแมนเดอเฮีย | แม่:DEE DEE'S PRINCESS
เกิด:09-10-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:พงศกร
เจริญกรุง
reg: M990
เบอร์
8
ซอง
11
ฟรีแลนซ์ [54.0]
พ่อ:บริติชบลู | แม่:Sun Hat
เกิด:06-04-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ปพน
รุ่งโรจน์
reg: N429
เบอร์
9
ซอง
4
ชีส์อะเดวิล ** [53.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ฮาโลวีน
เกิด:27-03-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:พร้อมรบ
นพเก้า
reg: K993
เบอร์
10
ซอง
1
เว็นดี้ ** [53.5]
พ่อ:สแกทมันดู | แม่:Seqoya
เกิด:01-11-2552 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วิน
วี.พี.พี.
reg: N381
เบอร์
11
ซอง
12
พอลล่าพอลล่า [53.0]
พ่อ:อัลเก้ | แม่:วิงออฟเกรช
เกิด:27-02-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ณัฐภูมิ
เซ้าเทิร์นสตาร์
reg: N349
เบอร์
12
ซอง
9
น้ำแข็ง [52.0]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:คราวน์เกิร์ล
เกิด:19-03-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วงษกรณ์ +2
บางกอก
reg: M540
เบอร์
13
ซอง
2
อองรี [52.0]
พ่อ:อินดิโก้ไชเนอร์* | แม่:Ella F
เกิด:24-03-2554 ผู้/แดง

ผู้ขี่:อัศวิน
ทิพย์วารี
reg: N527
เบอร์
14
ซอง
10
แวววารี [50.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:แมรี่เกิร์ล
เกิด:03-08-2556 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:วิชิต

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:16.55น. Race:9 Div:7[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
จิดาภา
reg: N531
เบอร์
1
ซอง
2
สาวมหานาค [56.5]
พ่อ:คอยน์ทรู | แม่:พรพะวอ
เกิด:13-10-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ธนเกียรติ
ขจรเพชร
reg: M998
เบอร์
2
ซอง
13
ซุปเปอร์เพาเวอร์ ** [56.0]
พ่อ:คอยน์ทรู | แม่:ธิดามรกต
เกิด:30-01-2555 ผู้/แดง

ผู้ขี่:อัศวิน
ขจรเพชร
reg: N544
เบอร์
2
ซอง
10
เพชรประกาย [54.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:สมาร์ตี้สมิทเทล
เกิด:18-08-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:พงศกร
ม้าบิน
reg: N257
เบอร์
3
ซอง
11
บรีสซี่ [56.0]
พ่อ:สตอมคอมานเดอร์ | แม่:ซัมเมอร์วิน
เกิด:27-08-2556 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จิรกิตติ์
สุมนัส
reg: N117
เบอร์
4
ซอง
7
คุณเบญญาภา [56.0]
พ่อ:สตอมคอมานเดอร์ | แม่:อินเดียนซัมเมอร์
เกิด:01-08-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:รัฐกิจ
ปิยะอาชา
reg: N508
เบอร์
5
ซอง
5
เมาเท่นวิว [56.0]
พ่อ:สตอร์มคอมมานเดอร์ | แม่:แก้วแสนรู้
เกิด:27-09-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:บุญเยี่ยม
สุภาพบุรุษ
reg: N098
เบอร์
6
ซอง
3
แม็คมานามาน [55.0]
พ่อ:บริติชบลู | แม่:Bayou
เกิด:06-04-2555 ผู้/แดง

ผู้ขี่:นำทรัพย์
ปิยะนันทน์
reg: N424
เบอร์
7
ซอง
9
สายน้ำผึ้ง ** [54.0]
พ่อ:จัสตี้ | แม่:โซดิแอคเนชั่น
เกิด:29-04-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:จิต
แอล.พี.ดี.
reg: N474
เบอร์
8
ซอง
4
โชคดี ** [54.0]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:เทลมีนาว
เกิด:21-07-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:บุญคุ้มครอง
นพรัตน์
reg: M524
เบอร์
9
ซอง
8
อาจินอร์ [53.0]
พ่อ:อินเคส | แม่:Potion&Poem
เกิด:25-08-2553 ผู้/แดง

ผู้ขี่:วิน
นพรัตน์
reg: M697
เบอร์
9
ซอง
6
ดาตาญัง ** [53.0]
พ่อ:อัลเก้ | แม่:Areej
เกิด:27-03-2554 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:วิชิต
วี.พี.พี.
reg: N370
เบอร์
10
ซอง
12
ชิคคาเบลล่า [52.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:รันออลเดย์
เกิด:30-08-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:แสงรุ้ง
พิเชฐชัย
reg: M214
เบอร์
11
ซอง
1
ฟ้าเป็นหนึ่ง [52.0]
พ่อ:สแกทมันดู | แม่:Bayou
เกิด:11-02-2553 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:พรศักดิ์
ขวัญดี
reg: N001
เบอร์
12
ซอง
14
เพียงพอ [51.0]
พ่อ:เมนเดลซอห์น | แม่:Brisbane
เกิด:10-02-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:สุริยะ +2

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:27-07-2019 ปล่อยม้า:17.30น. Race:10 Div:5[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
เซ้าเทิร์นสตาร์
reg: N331
เบอร์
1
ซอง
1
ค๊อฟฟี่ [56.5]
พ่อ:ไรเลย์ทัคเกอร์ | แม่:ไฮเพอร์ฟอร์ม
เกิด:24-09-2556 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:วงษกรณ์
ลดาวัลย์
reg: N247
เบอร์
2
ซอง
5
สุวิจักขณ์ ** [55.5]
พ่อ:ยีลโนกราวน์ | แม่:Windiva
เกิด:20-03-2557 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:กิตติกร
รุ่งโรจน์
reg: N478
เบอร์
3
ซอง
2
บลูไอซ์ ** [55.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:RASHLY
เกิด:04-04-2558 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:พร้อมรบ
นพเก้า
reg: M794
เบอร์
4
ซอง
3
เรดไวน์ [55.0]
พ่อ:บริติชบลู | แม่:Toronto
เกิด:26-11-2554 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วิชิต
ทิพย์วารี
reg: M294
เบอร์
5
ซอง
9
ทรัพย์มณี [54.0]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:ขวัญวิไล
เกิด:27-06-2553 เมีย/แดง

ผู้ขี่:กอบการ +1
ทิพย์วารี
reg: N075
เบอร์
5
ซอง
12
อัศวโอฬาร [53.0]
พ่อ:บริติชบลู | แม่:ตามสบาย
เกิด:30-05-2556 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:ชิรากรณ์
ศรีตาปี
reg: M761
เบอร์
6
ซอง
11
ฟินาเล่ [53.5]
พ่อ:เจเนอรัล พว. | แม่:Last One On
เกิด:17-03-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:วันมงคล
ฉัตรเทพ
reg: N438
เบอร์
7
ซอง
8
เฮกเตอร์ [53.5]
พ่อ:บัดดี้'ส ฮิวเมอร์ | แม่:ทูวาดาโก
เกิด:08-08-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:โคราช
เจ้าพระยารามราฆพ
reg: N264
เบอร์
8
ซอง
14
ไบร์อัน [52.5]
พ่อ:ไรเลย์ทัคเกอร์ | แม่:Secret Chick
เกิด:15-08-2556 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จิรกิตติ์
สุรินทราชา
reg: N398
เบอร์
9
ซอง
10
ควีนพาวเวอร์ [52.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:แมรี่ซอง
เกิด:18-02-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:พงศกร +1
เอฟ.เอ.กรุ๊ป
reg: N450
เบอร์
10
ซอง
7
ขวัญใจน้องเต้ย ** [52.0]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:ไดร์วิ่งมิสเฮเลน
เกิด:17-03-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:สันติภาพ
เอส.วาย.
reg: N293
เบอร์
11
ซอง
6
คุณยาย [51.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:อีมิเรท
เกิด:24-05-2556 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:จุฑาเทพ +1.5
ที.เอ็ม.
reg: N372
เบอร์
12
ซอง
10
นิลอุบล [51.5]
พ่อ:คาเซ่ | แม่:GLENARVON GIRL
เกิด:28-05-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วิน
บี.เอส.พี.
reg: N319
เบอร์
13
ซอง
13
ปัญญาโชติ [51.0]
พ่อ:อิงค์ลิสโคโลนี่ | แม่:อาร์คติก ลัว
เกิด:07-01-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:นำทรัพย์