สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:12:05น. Race:1 Div:เมเด้น[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
นิลกาญจน์
reg: N871
เบอร์
1
ซอง
6
คุณพูลลาภ [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ไอดรีมอะดรีม
เกิด:11-03-2563 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วันมงคล
อชิรชัย
reg: N783
เบอร์
2
ซอง
10
อินทัชเอเบิ้ล [50.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:เก็ทอินทัช
เกิด:17-06-2561 ผู้/แดง

ผู้ขี่:โชคศรีนิล
ภรณ์ประเสริฐ
reg: N796
เบอร์
3
ซอง
7
ดราก้อนวิล ** [50.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:ดราก้อนลิลลี่
เกิด:23-03-2562 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:พงศกร
บี.เอส.พี.
reg: N774
เบอร์
4
ซอง
11
ขวัญใจพี่วิพ [50.5]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:ไอดีวิคตอรี่
เกิด:12-06-2562 เมีย/แดง

ผู้ขี่:คงกระพัน
ภพเดชา
reg: N856
เบอร์
5
ซอง
5
ดวงน้องเล็ก [50.5]
พ่อ:ดาแนค | แม่:ดวงจำดวง
เกิด:03-05-2562 เมีย/แดง

ผู้ขี่:อาชาวิน
รุ่งศุภกฤต
reg: N860
เบอร์
6
ซอง
12
แซมสวาท [50.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:ซีเกอร์
เกิด:24-10-2562 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์
ขจรเกียรติ
reg: N842
เบอร์
7
ซอง
4
ปาปารัสซี่ [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:สมาร์ตี้สมิทเทล
เกิด:15-07-2562 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ชโนทัย
ศิริสดใส
reg: N840
เบอร์
8
ซอง
3
เยลโล่สตาร์ [50.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:บลูแกรสคอป
เกิด:24-03-2563 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ชวนชัย
อำนวยชัย
reg: Xyz6
เบอร์
9
ซอง
1
วินฟูลเนส [50.5]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 ผู้/แดง

ผู้ขี่:บุญชนะ
ไทยรุ่งเรือง
reg: N826
เบอร์
10
ซอง
13
สุพรรณเกิร์ล [50.5]
พ่อ:คอยน์ทรู | แม่:คุณออมทอง
เกิด:09-02-2561 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:อริย์ธัท
อชิรชัย
reg: N865
เบอร์
11
ซอง
8
สตาร์วิล [50.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:น้องไพลิน
เกิด:18-02-2563 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จตุพล
วี.พี.พี.
reg: N822
เบอร์
12
ซอง
9
โอลามัวร์ [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:เกลพิกเก็ตดีสวัน
เกิด:25-05-2562 เมีย/แดง

ผู้ขี่:สันติภาพ
บุญชัย
reg: N823
เบอร์
13
ซอง
2
เอฟเวอร์พิ้งค์ [50.5]
พ่อ:บัดดี้’ส์ฮิวเมอร์ | แม่:เลิฟเลซ
เกิด:10-11-2560 เมีย/แดง

ผู้ขี่:แสนเก่ง

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:12:40น. Race:2 Div:8ข[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
วี.พี.พี.
reg: N778
เบอร์
1
ซอง
7
บิวตี้ฟูลสกาย [54.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:บีชัวอีสทรู
เกิด:09-03-2561 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จักรวาล
ลักกี้ฟาร์ม
reg: N716
เบอร์
2
ซอง
10
ฟิฟตี้เค ** [54.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:ไดร์วิ่งมิสเฮเลน
เกิด:20-03-2559 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:อาชาวิน
ปุณณ์มณี
reg: N846
เบอร์
3
ซอง
2
ฝนหยก [53.5]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:มณีจัน
เกิด:27-03-2561 เมีย/แดง

ผู้ขี่:นำศักดิ์
ลักกี้ฟาร์ม
reg: N734
เบอร์
4
ซอง
1
คุณเกสรา [52.0]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:แอชเล่ย์’สคราวน์
เกิด:08-07-2560 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:อัศวิน
สามพราน
reg: N839
เบอร์
5
ซอง
8
แม่อาย [51.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:เอวี่เบบี้
เกิด:18-03-2561 เมีย/แดง

ผู้ขี่:รัชญานนท์
เซ้าเทิร์นสตาร์
reg: N742
เบอร์
6
ซอง
9
คุณมิ้น [51.0]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:แดนิชเลิฟแมทช์
เกิด:26-02-2561 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ศุภากร
ศรีตาปี
reg: M761
เบอร์
7
ซอง
3
ฟินาเล่ [50.5]
พ่อ:เจเนอรัล พว. | แม่:Last One On
เกิด:17-03-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ชัยวาปี
เค.เจ.
reg: N763
เบอร์
8
ซอง
4
รสมาลี [50.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:อัมพวา
เกิด:05-02-2562 เมีย/แดง

ผู้ขี่:นิธิกร
กมลรัตน์
reg: N747
เบอร์
9
ซอง
6
ซีฟู๊ด [50.5]
พ่อ:บัดดี้’ส์ฮิวเมอร์ | แม่:มิเลดี้
เกิด:18-03-2560 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ชโนทัย
นายสาธิต
reg: N832
เบอร์
10
ซอง
5
ทองแท้แท้ ** [50.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:แมมโมรีส์
เกิด:11-12-2562 เมีย/แดง

ผู้ขี่:รุ่ง

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:13:15น. Race:3 Div:8ก[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
อรวรรณ
reg: N855
เบอร์
1
ซอง
4
จันบุนนาค [56.5]
พ่อ:ดาแนค | แม่:เลดี้กาบี้
เกิด:12-01-2562 เมีย/แดง

ผู้ขี่:โกสินทร์
รัตนศักดิ์
reg: N836
เบอร์
2
ซอง
3
พุธิตา [56.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:ไทม์โซน
เกิด:10-02-2563 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์
ศรีสมาน
reg: N764
เบอร์
3
ซอง
9
พลังทรัพย์ ** [56.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:เลดี้สเวิลด์
เกิด:28-08-2560 ผู้/แดง

ผู้ขี่:สันติภาพ
บุญชัย
reg: N809
เบอร์
4
ซอง
1
วินมาร์ค ** [56.0]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:สาวบุญชัย
เกิด:03-12-2561 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:จิต
เพชรเจียรนัย
reg: N688
เบอร์
5
ซอง
8
เกาลัด ** [56.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:โกลเด้นเพลย์เกิร์ล
เกิด:04-05-2560 เมีย/แดง

ผู้ขี่:นำศักดิ์
พญาไม้
reg: K385
เบอร์
7
ซอง
5
ขุนคลัง [56.0]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Stately Dane
เกิด:07-03-2550 ผู้/

ผู้ขี่:วันมงคล
ซีฮอร์ค
reg: N272
เบอร์
8
ซอง
7
คุณหลาน ** [55.5]
พ่อ:ไรเลย์ทัคเกอร์ | แม่:Charismatic Cure
เกิด:18-03-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:แสนเก่ง
ม้าบิน
reg: N542
เบอร์
9
ซอง
2
กู๊ดลัคชาร์ม [55.5]
พ่อ:อิงค์ลิสโคโลนี่ | แม่:ยิปซีมูน
เกิด:28-10-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:บุญเยี่ยม
เจ้าพระยารามราฆพ
reg: N559
เบอร์
10
ซอง
6
สาวกรุงสยาม [54.5]
พ่อ:อัลกี้ | แม่:ซิลเวอร์ดาวน์
เกิด:18-05-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ณัฐภูมิ

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:13:50น. Race:4 Div:เทศชั้น 1[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
ยู.เค.
reg: XYZ8
เบอร์
1
ซอง
3
คูณเฮงเฮง [61.5]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 ผู้/แดง

ผู้ขี่:วงษกรณ์
รัตนศักดิ์
reg: XYZ9
เบอร์
2
ซอง
11
กลอรี่รันเนอร์ [61.5]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:ศุภากร
อภิรมย์
reg: C21
เบอร์
3
ซอง
12
มังกรโอฬาร [60.0]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 ผู้/แซม

ผู้ขี่:จตุพล
มงคลประชา
reg: H375
เบอร์
4
ซอง
10
ม้าเก้าเจริญ ** [57.5]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 ผู้/แดง

ผู้ขี่:อาชาวิน
มงคลเกียรติยศ
reg: C235
เบอร์
5
ซอง
2
ฮัลโหลครับเสี่ย ** [57.5]
พ่อ:Command | แม่:Candle
เกิด:01-03-2566 ผู้/แดง

ผู้ขี่:คงกระพัน
สิริอนงค์
reg: C346
เบอร์
6
ซอง
9
โชคดีบุญรักษา ** [55.5]
พ่อ:Pivotal | แม่:Pediment
เกิด:01-03-2566 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:ทินภัทร
อินทรีพิทักษ์
reg: W224
เบอร์
7
ซอง
7
หนุ่มแดง ** [54.0]
พ่อ:โอไลลี่ย์ | แม่:สทริพพิช
เกิด:01-03-2566 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ณัฐภูมิ
ขจรเดช
reg: K376
เบอร์
8
ซอง
6
เทพรักษา [53.5]
พ่อ:ทิงค์เอิธ | แม่:บลูริเวอร์
เกิด:06-02-2550 ผู้/

ผู้ขี่:จิต
แอล.พี.ดี.
reg: Xyz16
เบอร์
9
ซอง
5
โปรดอย่าถาม [53.0]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:โชคศรีนิล
ธัญญาภรณ์
reg: XYZ17
เบอร์
10
ซอง
8
เพชรมหากาฬ ** [53.0]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ทองแก้ว
ยู.เค.
reg: R8
เบอร์
11
ซอง
4
คุณณัฐพงษ์ [52.0]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์
พิชชากร
reg: K48
เบอร์
12
ซอง
1
สะพานบุญ [52.0]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:ขรรค์ชัย

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:14:30น. Race:5 Div:4[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
อำนวยชัย
reg: N723
เบอร์
1
ซอง
9
โกลเด้นบัดดี้ [56.5]
พ่อ:บัดดี้ส์ฮิวเมอร์ | แม่:ดราก้อนลิลลี่
เกิด:28-02-2566 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:โชคศรีนิล
งามกุลสิงห์
reg: N788
เบอร์
2
ซอง
3
เลิฟเลิฟ [56.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:กำไรทอง
เกิด:13-02-2560 ผู้/แดง

ผู้ขี่:พงศกร
แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม
reg: N602
เบอร์
3
ซอง
2
โฉมพูนทรัพย์ [55.0]
พ่อ:อิงลิชโคโลนี | แม่:ทับทิมแก้ว
เกิด:31-10-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:สันติภาพ
เอส.วาย.
reg: XYZ1
เบอร์
4
ซอง
7
ปราจีนบุรี [54.0]
พ่อ: | แม่:
เกิด:28-02-2566 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:อัศวิน
รุจนเสรี
reg: N722
เบอร์
5
ซอง
5
คุณสุเมธ [53.5]
พ่อ:ดาแนค | แม่:เพอร์เฟคซาร่าห์
เกิด:24-09-2562 ผู้/แดง

ผู้ขี่:แสงรุ้ง
จักรพงษ์
reg: N782
เบอร์
6
ซอง
4
คาลิโอก้า [53.0]
พ่อ:ดาแนค | แม่:ฟาลูติน
เกิด:20-06-2561 ผู้/แดง

ผู้ขี่:บุญชนะ
ภรณ์ประเสริฐ
reg: N735
เบอร์
7
ซอง
8
สตาร์เพลย์ ** [53.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:บาจามอร์นิ่ง
เกิด:25-04-2560 ผู้/แดง

ผู้ขี่:รณชัย
เซ้าเทิร์นสตาร์
reg: N731
เบอร์
8
ซอง
1
มาฮา ** [52.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:คุณหนู
เกิด:02-12-2561 ผู้/แซม

ผู้ขี่:ศุภากร
นภเสถียร
reg: N591
เบอร์
9
ซอง
6
น้ำเงินศรทอง [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:True Gold
เกิด:21-03-2559 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จตุพล

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:15:00น. Race:6 Div:1[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
อชิรชัย
reg: N663
เบอร์
1
ซอง
4
วินเดอะเดย์ [61.5]
พ่อ:ดาแน็ค | แม่:โซเล็มวาว
เกิด:02-05-2560 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:จตุพล
วี.พี.พี.
reg: N560
เบอร์
2
ซอง
7
อัมสเตอร์ดัม [61.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ซาวานาชแคท
เกิด:04-07-2559 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:สันติภาพ
ธัญญาภรณ์
reg: M845
เบอร์
3
ซอง
3
ชินคันเซ็น [57.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Our Trump
เกิด:22-04-2555 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:เลิศศักดิ์
พิชชากร
reg: N776
เบอร์
4
ซอง
5
ไวโอมิง [56.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ดามพวรรณ
เกิด:16-06-2561 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ธนกฤต
รุ่งศุภกฤต
reg: N810
เบอร์
5
ซอง
6
การะเกด [56.0]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:อะกู๊ดยาน
เกิด:13-04-2561 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ชวนชัย
บุญชัย
reg: N654
เบอร์
6
ซอง
1
ริชชี่แซนดี้ ** [56.0]
พ่อ:แจ็คมิวตัน | แม่:จั้มแอทเดอะช้านท์
เกิด:10-03-2560 เมีย/แดง

ผู้ขี่:
บี.เอส.พี.
reg: N582
เบอร์
7
ซอง
2
คุณลูก [52.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ทองคำพาณิชย์
เกิด:06-09-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จอมแก่น
ยู.เค
reg: N699
เบอร์
8
ซอง
8
ทรูเพลย์ [51.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ทรูอะกรูเมช
เกิด:04-07-2560 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:รัชโรธร

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:15:30น. Race:7 Div:6[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
รัตนนนท์ศิริ
reg: N606
เบอร์
1
ซอง
8
พงษ์ชิตา [55.5]
พ่อ:Coal Play | แม่:Dolly Dynamite
เกิด:24-04-2559 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:ชัยวาปี
ยู.เค.
reg: N804
เบอร์
2
ซอง
3
เบนดิโก้ [55.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:เบ็นดิเซียน
เกิด:14-05-2562 ผู้/แดง

ผู้ขี่:พงศกร
เพชรศิริ
reg: N578
เบอร์
3
ซอง
11
เพชรระย้า [55.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:Cloud of Unknowing
เกิด:05-08-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:บุญเยี่ยม
ศิริสดใส
reg: N781
เบอร์
4
ซอง
5
กังฟู ** [54.5]
พ่อ:ดาแนค | แม่:อนงค์ภัค
เกิด:20-10-2560 ผู้/แดง

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์
มงคลประชา
reg: N620
เบอร์
6
ซอง
7
เพอร์เฟ็คโต้ [53.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:สลูสก้า
เกิด:01-11-2559 ผู้/แดง

ผู้ขี่:สันติภาพ
เพชรเจียรนัย
reg: N708
เบอร์
7
ซอง
1
แตงโม ** [53.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:กาแลดทิก้า
เกิด:31-08-2560 เมีย/แดง

ผู้ขี่:นำศักดิ์
อำนวยชัย
reg: N624
เบอร์
8
ซอง
10
เลิฟบัดดี้ ** [53.0]
พ่อ:บัดดี้ส์ฮิวเมอร์ | แม่:ลัคนา
เกิด:28-02-2566 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จตุพล
พิชชากร
reg: N572
เบอร์
9
ซอง
6
บัดดี้บัดดี้ ** [53.0]
พ่อ:บัดดี้'ส ฮิวเมอร์ | แม่:ลัคนา
เกิด:24-04-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ไชยยันต์
รุ่งศุภกฤต
reg: N693
เบอร์
10
ซอง
9
จิราพัชร [52.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ทรูโกลด์
เกิด:05-09-2560 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:บุญชนะ
พญาไท
reg: N489
เบอร์
11
ซอง
2
ดัสตี้ซอง ** [51.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ดัสตี้บีฮาย
เกิด:02-04-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:เอกอนันต์
นิลกาญจน์
reg: N293
เบอร์
12
ซอง
4
คุณยาย [51.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:อีมิเรท
เกิด:24-05-2556 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:กรกาญจน์ (ใหม่)

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:16:00น. Race:8 Div:5[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
ยู.เค.
reg: N760
เบอร์
1
ซอง
1
ฟาลัสวัน [56.0]
พ่อ:บูเซฟาลัส | แม่:มาแต่วัน
เกิด:15-05-2561 เมีย/แดง

ผู้ขี่:อาชาวิน
วี.พี.พี.
reg: N805
เบอร์
2
ซอง
3
เอ็มไพร์สสเตท [55.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ไอดรีมอะดรีม
เกิด:29-03-2562 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ณัฐภูมิ
วี.พี.พี.
reg: N787
เบอร์
3
ซอง
11
มงเม็คอามัว [55.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:บีนีทเดอะซัน
เกิด:27-03-2561 ผู้/แดง

ผู้ขี่:แสงรุ้ง
วงศ์ข้าหลวง
reg: N406
เบอร์
4
ซอง
8
ยอดขุนพล [55.5]
พ่อ:ไอรอนแมนเดอเฮีย | แม่:CLEAR IMAGE
เกิด:04-10-2557 ผู้/แซม

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์
สายสัมพันธ์
reg: XYZ2
เบอร์
5
ซอง
7
บิ๊กเอ๋(เลิฟบีบี) ** [55.0]
พ่อ: | แม่:
เกิด:28-02-2566 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:รุ่งอรุณ
ออร์คิด
reg: N789
เบอร์
6
ซอง
10
สาวกรุงศรี [54.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:มอนิ่งกลอรี่
เกิด:30-12-2561 เมีย/แดง

ผู้ขี่:นิธิกร
เปรมมณี
reg: N765
เบอร์
7
ซอง
2
ปริ้นซ์ออฟอียิปต์ ** [54.5]
พ่อ:ชิฟเชฟ | แม่:บิ๊กเรด
เกิด:08-12-2560 เมีย/แดง

ผู้ขี่:บุญชนะ
ยู.เค.
reg: N625
เบอร์
8
ซอง
4
เลดี้เพิร์ล [53.5]
พ่อ:วิลโก้ | แม่:เลดี้ดี้แกบบี้
เกิด:27-01-2560 เมีย/แดง

ผู้ขี่:พงศกร
รัตนนนท์สิริ
reg: N750
เบอร์
9
ซอง
12
คุณภูกิจ(เลิฟยู) [53.5]
พ่อ:ดาแนค | แม่:ลักกี้ยู
เกิด:08-10-2561 ผู้/แดง

ผู้ขี่:จตุพล
คุ้มอุดมทรัพย์
reg: N813
เบอร์
10
ซอง
5
ทองฟาลัส ** [52.5]
พ่อ:บูเซฟาลัส | แม่:ทองเนรมิตร
เกิด:25-07-2561 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ชัยวาปี
ดำรงชัย
reg: N548
เบอร์
11
ซอง
6
ใจต้องมี [52.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:จูลายทะเว้ล
เกิด:18-08-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:โกสินทร์
ลักกี้ฟาร์ม
reg: N617
เบอร์
12
ซอง
9
ซีเครทกิ๊ฟ ** [52.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:อิมิเรท
เกิด:08-07-2559 ผู้/แดง

ผู้ขี่:อรรถชัย

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:16:30น. Race:9 Div:7[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
ภัคพล
reg: N767
เบอร์
1
ซอง
13
คุณทองธรรมชาติ ** [56.5]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:คุณสุจีรา
เกิด:01-02-2561 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ขรรค์ชัย
พิเชฐชัย
reg: N806
เบอร์
2
ซอง
12
น้องวีญ่า ** [56.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:เอ้นจอยดิอาปเตอร์นูน
เกิด:01-04-2561 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:สุจินธร (ใหม่)
อำนวยชัย
reg: N655
เบอร์
3
ซอง
8
ฮิวเมอร์บอย ** [56.5]
พ่อ:บัดดี้'ส ฮิวเมอร์ | แม่:มิเลดี้
เกิด:22-02-2559 ผู้/แดง

ผู้ขี่:แสนเก่ง
เอสเอสเตเบิ้ล
reg: N144
เบอร์
4
ซอง
14
แซนธาลี [56.0]
พ่อ:สแกทมันดู | แม่:Misguided Angle
เกิด:05-04-2556 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:วันมงคล
คงทอง
reg: N381
เบอร์
5
ซอง
4
พอลล่าพอลล่า [56.0]
พ่อ:อัลเก้ | แม่:วิงออฟเกรช
เกิด:27-02-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ณัฐภูมิ
ธัญญาภรณ์
reg: N830
เบอร์
6
ซอง
3
ยอดวาสนา [56.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ไวท์ซาติน
เกิด:20-07-2562 เมีย/แดง

ผู้ขี่:เลิศศักดิ์
ศรีตาปี
reg: N492
เบอร์
7
ซอง
10
มหาเมฆ [55.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:NORTH EAST GALE
เกิด:13-09-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:ทินภัทร
วี.พี.พี.
reg: N770
เบอร์
8
ซอง
11
ลาวีอองโรส [54.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ริคเตอร์
เกิด:09-05-2562 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:แสงรุ้ง
เซ้าเทิร์นสตาร์
reg: N733
เบอร์
9
ซอง
5
เบตง [53.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:เทรดิชั่นนัลวิสดอม
เกิด:14-09-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:บุญทวี
งามกุลสิงห์
reg: N480
เบอร์
10
ซอง
1
โฉมยง [53.5]
พ่อ:ไรเล่ย์ทัคเกอร์ | แม่:TRADITIONAL WISDOM
เกิด:31-07-2556 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ชัยวาปี
พญาไท
reg: N794
เบอร์
11
ซอง
6
นิวแฮมป์เชีย [53.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ชาลิสแมติคครูซ
เกิด:24-02-2562 เมีย/แดง

ผู้ขี่:อัศวิน
ขจรเพชร
reg: XYZ4
เบอร์
12
ซอง
2
มงคลปรีชา ** [53.0]
พ่อ: | แม่:
เกิด:01-03-2566 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่:อุดมสุข
เค.เจ.
reg: N748
เบอร์
13
ซอง
9
ดาเนทบอย [52.5]
พ่อ:ดาแนค | แม่:รักปรารถนา
เกิด:14-04-2561 ผู้/แดง

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์
จักรวุฒิ
reg: N834
เบอร์
14
ซอง
7
ฮายากุ [52.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:สไตลิชซัลตาน่า
เกิด:22-10-2560 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:กรกาญจน์ (ใหม่)

สนาม:ราชกรีฑาสโมสร วันที่:05-03-2023 ปล่อยม้า:17:00น. Race:10 Div:3[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
วี.พี.พี.
reg: N444
เบอร์
1
ซอง
1
โอนลี่สมายล์ [56.5]
พ่อ:บริทิชบลู | แม่:วู๊ดดี้ไอ
เกิด:20-06-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:พระจันทร์ฉาย
ไพบูลย์ชัย
reg: N563
เบอร์
2
ซอง
4
อัครเทวี [56.5]
พ่อ:โซเฟมัส | แม่:ดีดี'สปริ้นเซส
เกิด:31-10-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์
กมลรัตน์
reg: N564
เบอร์
3
ซอง
6
มอคค่า [55.5]
พ่อ:ดาแน็ก | แม่:สแปลชอออฟวนิลา
เกิด:15-02-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:ชโนทัย
อำนวยชัย
reg: N256
เบอร์
4
ซอง
2
ฟูลเพาเวอร์ [55.5]
พ่อ:บัดดี้ฮิวเมอร์ | แม่:ลัคนา
เกิด:08-04-2557 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:โชคศรีนิล
ขวัญดี
reg: N665
เบอร์
5
ซอง
3
สาวพลาญชัย [55.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:รันออลเดย์
เกิด:13-07-2559 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:พงศกร
ลักกี้ฟาร์ม
reg: N182
เบอร์
6
ซอง
9
รักคูณทรัพย์ [52.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Cream Biscuit
เกิด:13-10-2555 เมีย/

ผู้ขี่:อรรถชัย
กมลรัตน์
reg: N554
เบอร์
7
ซอง
7
เอสเพรสโซ่ [52.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ลิคเดอะสปูน
เกิด:25-01-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:เลิศชัย
บี.เอส.พี.
reg: N600
เบอร์
8
ซอง
8
คุณอา [51.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:More Caviar
เกิด:24-07-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:คงกะพัน
ม้าบิน
reg: M911
เบอร์
9
ซอง
5
ดอกแก้ว [51.0]
พ่อ:สตอมคอมานเดอร์ | แม่:ปาริชาด
เกิด:18-05-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:อัศวิน