สนาม:Intergamespark วันที่:19-01-2563 ปล่อยม้า:12.02น. Race:1 Div:2[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
เอส.วาย.
reg: N314
เบอร์
1
ซอง
0
คุณลุง [55.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ฟลูซิสเทอร์
เกิด:17-07-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม
reg: M917
เบอร์
2
ซอง
0
ดราก้อนโฟร์ [55.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:ขวัญวิไล
เกิด:07-02-2555 เมีย/เขียว

ผู้ขี่:
อำนวยชัย
reg: N418
เบอร์
3
ซอง
0
มูนแม๊กเน็ท [55.0]
พ่อ:บัดดี้ฮิวเมอร์ | แม่:Luna charm
เกิด:26-01-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
ชนะชัย
reg: N479
เบอร์
4
ซอง
0
ซุปเปอร์เล็ก [54.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:STAR OF WAR
เกิด:22-04-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:
กมลรัตน์
reg: N402
เบอร์
5
ซอง
0
อเมริกาโน่ [54.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:จูลายทะเว้ล
เกิด:20-06-2556 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:
รุ้งกินน้ำ
reg: M955
เบอร์
6
ซอง
0
ดวงแท้แท้ [53.5]
พ่อ:แมมโบแลค | แม่:Canard
เกิด:21-08-2555 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
บี.เอส.พี.
reg: N180
เบอร์
7
ซอง
0
หนุ่มผาแดง [53.0]
พ่อ:แดนซาเทม | แม่:ทับทิมแก้ว
เกิด:15-03-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
สุมนัส
reg: M957
เบอร์
8
ซอง
0
ณัฐธนชัย [53.0]
พ่อ:อิงลิชโคโลนี* | แม่:For a Flag
เกิด:01-08-2553 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
กมลรัตน์
reg: N564
เบอร์
9
ซอง
0
มอคค่า [51.0]
พ่อ:ดาแน็ก | แม่:สแปลชอออฟวนิลา
เกิด:15-02-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:
ชนะชัย
reg: N421
เบอร์
10
ซอง
0
จอมชนะชัย [50.5]
พ่อ:ดานัค | แม่:SPLASH OF VANILLA
เกิด:02-02-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:

สนาม:Intergamespark วันที่:19-01-2563 ปล่อยม้า:13.02น. Race:3 Div:1[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
เอส.วาย.
reg: N296
เบอร์
1
ซอง
0
พี่ใหญ่ [56.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:สตาร์ออฟวอร์
เกิด:01-04-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:วิษณุกรณ์
พิเชฐชัย
reg: M845
เบอร์
2
ซอง
0
ชินคันเซ็น [55.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Our Trump
เกิด:22-04-2555 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:
ขวัญดี
reg: N363
เบอร์
3
ซอง
0
คุณอภิรัฐ [55.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ฮาแลนส์คาลิโก้
เกิด:18-10-2557 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
อชิรชัย
reg: N502
เบอร์
4
ซอง
0
ธันเดอร์สโนว์ [54.5]
พ่อ:บัดดี้'ส ฮิวเมอร์ | แม่:ซิลเวอร์ธันเดอร์
เกิด:15-06-2558 ผู้/แซม

ผู้ขี่:
วี.พี.พี.
reg: N560
เบอร์
5
ซอง
0
อัมสเตอร์ดัม [54.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ซาวานาชแคท
เกิด:04-07-2559 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:
ปุณณ์มณี
reg: N309
เบอร์
6
ซอง
0
มณีมณฑล [51.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:มณีจัน
เกิด:06-08-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:
วี.พี.พี.
reg: N453
เบอร์
7
ซอง
0
ควีนออฟเดอะไนท์ [51.0]
พ่อ:ยีลด์โนกราวด์ | แม่:RUBILINE
เกิด:06-07-2558 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:
อำนวยชัย
reg: N256
เบอร์
8
ซอง
0
ฟูลเพาเวอร์ [51.0]
พ่อ:บัดดี้ฮิวเมอร์ | แม่:ลัคนา
เกิด:08-04-2557 ผู้/เขียว

ผู้ขี่:
ชนะชัย
reg: N292
เบอร์
9
ซอง
0
พรชนะชัย [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:เทลมีเว็น
เกิด:22-02-2556 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
วี.พี.พี.
reg: N617
เบอร์
10
ซอง
0
ซีเครทกิ๊ฟ [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:อิมิเรท
เกิด:08-07-2559 ผู้/แดง

ผู้ขี่:

สนาม:Intergamespark วันที่:19-01-2563 ปล่อยม้า:14:15น. Race:5 Div:3[1200M]
สีเสื้อ/คอก No. ซอง Detail/ม้า/ผู้ขี่
วงศ์ข้าหลวง
reg: N406
เบอร์
1
ซอง
0
ยอดขุนพล [55.5]
พ่อ:ไอรอนแมนเดอเฮีย | แม่:CLEAR IMAGE
เกิด:04-10-2557 ผู้/แซม

ผู้ขี่:
ชนะชัย
reg: N162
เบอร์
2
ซอง
0
ไพลินชนะชัย [55.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:ศิราภรณ์
เกิด:18-06-2555 เมีย/แดง

ผู้ขี่:
นภเสถียร
reg: N591
เบอร์
3
ซอง
0
น้ำเงินศรทอง [54.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:True Gold
เกิด:21-03-2559 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
กมลรัตน์
reg: N554
เบอร์
4
ซอง
0
เอสเพรสโซ่ [53.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:ลิคเดอะสปูน
เกิด:25-01-2558 เมีย/แดง

ผู้ขี่:
ดามพวรรณ
reg: N398
เบอร์
5
ซอง
0
ควีนพาวเวอร์ [53.0]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:แมรี่ซอง
เกิด:18-02-2557 เมีย/แดง

ผู้ขี่:
รุ่งศุภกฤต
reg: M685
เบอร์
6
ซอง
0
เลิฟธันเดอร์ [52.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Whiff
เกิด:19-03-2555 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:
สุมนัส
reg: N505
เบอร์
7
ซอง
0
คุณภูผา [52.5]
พ่อ:เมนเดลส์ซอห์น | แม่:กษมา
เกิด:20-06-2558 ผู้/แดง

ผู้ขี่:
ศรีตาปี
reg: N182
เบอร์
8
ซอง
0
รักคูณทรัพย์ [52.5]
พ่อ:กัปตันธันเดอร์ | แม่:Cream Biscuit
เกิด:13-10-2555 เมีย/

ผู้ขี่:
สิริอนงค์
reg: N602
เบอร์
9
ซอง
0
โฉมพูนทรัพย์ [50.5]
พ่อ:อิงลิชโคโลนี | แม่:ทับทิมแก้ว
เกิด:31-10-2559 เมีย/แดง

ผู้ขี่:
ประชาชอบ
reg: N274
เบอร์
10
ซอง
0
รีโมท [50.5]
พ่อ:บัดดี้ฮิวเมอร์ | แม่:วินวินวิน
เกิด:17-08-2556 เมีย/เหลือง

ผู้ขี่:
วี.พี.พี.
reg: N643
เบอร์
11
ซอง
0
เลิฟบีบี [50.5]
พ่อ:โคลเพลย์ | แม่:เอลจายเซ่
เกิด:01-11-2559 ผู้/เหลือง

ผู้ขี่: